Steidz pieteikties jaunu zināšanu vai profesijas apguvei!

Eiropas Sociālā fonda projekta  «NODARBINĀTO PERSONU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDE» ietvaros izsludināts otrās kārtas piedāvājums – jaunas nozares un programmas. Tā ir laba iespēja ikvienam iedzīvotājam apgūt vai papildināt zināšanas, saņemot sertifikātu, kā arī uzņēmējiem izglītot savus darbiniekus nepieciešamajā jomā. Ja būs pietiekams dalībnieku skaits, ir iespēja programmu īstenot Nīcas novadā. Līdz 8. janvārim pieteikties un uzzināt sīkāku informāciju pie pieaugušo izglītības koordinatores Kristīnes Kopštāles, tālr.29560068. Mācību uzsākšana ~ 06.2018. Lasīt vairāk Apgūstamās programmas Plašāka informācija: www.macibaspieagušajiem.lv