Piedāvā iespējas tikt vaļā no liekiem krāmiem

Lai Nīcas novads būtu tīrs un sakopts, pašvaldība piedāvā:

  • No 18. līdz 21.aprīlim bez maksas nodot nolietoto sadzīves tehniku, iepriekš sazinoties pa tālr. 29458532
  • Līdz 28. aprīlim pie daudzdzīvokļu mājām bez maksas nodot lielgabarīta gružus 

SIA “Liepājas RAS” sadzīves atkritumu poligons „Ķīvītes” Grobiņas novadā sašķirotos atkritumus no privātpersonām bez maksas pieņem pastāvīgi.

Lasīt vairāk