Sveic Skolotāju dienā

Kā ik gadu, oktobra sākumā tiek atzīmēta Skolotāju diena – neliels atelpas brīdis starp spraigajam, darbīgajām dienām. 4. oktobrī Nīcas kultūras namā pulcējās Nīcas novada izglītības iestāžu pedagogi. Kā atzīmēja novada izglītības speciāliste Inguna Lībeka, ne visi ir izredzēti pedagoga darbam. To var darīt tikai garā stipri un dvēselē bagāti cilvēki. Pagājušais gads abās novada skolās bija nozīmīgs ar to, ka veiksmīgi tika aizvadīta akreditācija, daudz skolēnu guva izcilus panākumus olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās. Svētku dienā skolotāji saņēma atzinīgus vārdus un Nīcas novada domes pateicības, baudīja muzikālu priekšnesumu un svētku cienastu. Foto