“Teiksma” dejo Carnikavā

29. jūlijā senioru deju kopa ”Teiksma” piedalījās trešajā senioru deju festivālā ”Tik pie Gaujas”, kas notika Carnikavā. Festivālā piedalījās 21 deju kolektīvs. Tik lielā pasākumā Rudes dejotājas piedalījās pirmo reizi. Kolektīvs individuāli uzstājās ar vienu deju, bet vairākās dejoja kopā ar citiem kolektīviem. Tā bija arī jauka satikšanās ar draugiem, tuvākie no tiem, kas viesojušies arī Rudē, bija deju kopas no Saldus un Brocēniem. “Teiksma” savas aktivitātes turpina arī augustā, tuvākā uzstāšanās ir 5. augustā Jūrmalciemā, kur pie sabiedriskā centra tiks atklāta jaunā ugunskura vieta. Foto