“Tīklu mājas” pārbūve Jūrmalciemā, īpašumā “Piestātne”

“Tīklu māja mainās – tā kļūst par Piestātni, kas paredz tur  izveidot Zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma, prasmju un tradīciju māju, godā turot vēsturisko un mūsdienu vērtību līdzsvaru. Projekta izstrādes vīzijā Attīstības nodaļa iestrādājusi virkni ar nosacījumiem, kas jāizpilda, lai Piestātne kļūtu par pieejamu ne vien novada viesiem, bet arī novadniekiem.

Projekta mērķis ir jau 2019.gada rudenī nodot ekspluatācijā: pārbūvētu un labiekārtotu teritoriju īpašumā “Piestātne”.

vairāk info