TV Kurzeme – Latvijas mūzikas skolu audzēkņu konkurss Nīcā 23.03.2018.