Tv Kurzeme – Par armijas poligonu Jūrmalciemā 7.10.2017.