TV Kurzeme – Par Mežgalciema baznīcas jumta atjaunošanu 3.05.2018.