TV Kurzeme – Par militārajām apmācībām Jūrmalciemā 26.04.2018.