TV Kurzeme – Rudē atklāts seno zirglietu šķūnis 18.05.2018.