TV Kurzeme – Tiekas Lejaskurzemes muzeju ļaudis 19.10.2018.