Uzmanību – darbu veikšanas laikā slēdz ceļu posmus!

Projekta “Nīcas novada grants ceļu posmu pārbūve” ietvaros SIA “A-Land”darbus šobrīd veic visos projekta ceļu posmos. Uz darbu veikšanas laiku – plkst.8-19 – tiek slēgts ceļš “Jūrmalciems-Meķis”, jo brauktuves platums ir 5 m, kā arī ceļš “Kamenes-Paipas”, lai nodrošinātu vienlaidus šķembu seguma ieklāšanu.