Uzņem ciemiņus no Luksemburgas

Pateicoties Otaņķu etnogrāfiskā ansambļa popularitātei, Luksemburgas latviešu grupa par sava šīsvasaras atvaļinājuma galamērķi izvēlējās mūsu novadu. Viņi kopj latviskās tradīcijas un cenšas tās nodot nākamajām paaudzēm. Jūrmalciemnieku Skriederu ģimene ciemiņus iepazīstināja ar dzintaru un tā apstrādes noslēpumiem. Ar interesi tika apskatīti Nīcas Senlietu krātuves eksponāti. Turpinājumā viņi devās uz audējas Agras Vaitkus darbnīcu un Prenclava dzirnavām, bet līdz vēlam vakaram kopā ar Otaņķu etnogrāfisko ansambli tika dziedāts, iepazīts Nīcas tautastērps, baudīti latviešu tradicionālie ēdieni. Ciemiņi labprāt iesaistījās visās aktivitātēs.  Pirms došanās tālāk 9. augusta rītā visi ar liellaivām izvizinājās pa Bārtas upi. Foto