Uzņēmējdarbība

“Nīcas novada uzņēmējdarbības atbalsta stratēģija 2018-2030” ir attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka vēlamo attīstību ilgtermiņā uzņēmējdarbības jomā. Stratēģijas izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Nīcas novada domes lēmumu. Tās izstrādi veica SIA “Ķemers Business and Law Company”. 

Stratēģijai ir 7 daļas:

  1. daļa_Nīcas novada uzņēmējdarbības atbalsta stratēģija 2018-2030
  2. daļa_Pētījums par novada ekonomikas stabilitāti un ievainojamību
  3. daļa_Pārskats par industriālo zonu izveidi Nīcas novadā
  4. daļa_Integrētais rīcības plāns atbalsta programmas izveidei novada uzņēmējiem un finanšu plāns industriālo zonu izveidei Nīcas novadā
  5. daļa_Labo piemēru analīze attīstāmajās uzņēmējdarbības atbalsta jomās
  6. daļa_Pētījums par maza mēroga vidi nepiesārņojušās ražošanas ar augstu pievienoto vērtību attīstību
  7. daļa_Pētījums par esošo un potenciālo atbalsta saņēmēju vajadzībām un apmierinātību

 


Valsts lauku tīkla lauku attīstības konsultants

 

Ainars Sīklis

tālr. 63484557; 28694069
ainars.siklis@llkc.lv

 

Konsultants pieņem katru darbdienu no plkst. 8.30 līdz 12.00:

– Otaņķu pagasta pārvaldes 2. stāvā 213. kab. – pirmdienās un ceturtdienās;

– Nīcas ambulances ēkā (ieeja no sētas puses)– otrdienās, trešdienās un piektdienās.

 


 
 

Veidlapa tirgotājiem, kuri vēlas pārdot produkciju pie Nīcas dižās klēts

Aizpildītais iesniegums jāiesniedz Nīcas novada pašvaldības policijai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: policija@nica.lv vai klātienē Nīcas novada domes ēkā (Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV – 3473) 1. stāvā, 1. kabinetā. Pirms ierodoties klātienē, lūgums sazināties ar pašvaldības policijas priekšnieku Raivo Repšu (26512661).

Uz jautājumiem par tirgošanās norisi un citiem praktiskiem jautājumiem atbildēs Ginta Indriekus (28269058).

 

Attēlu rezultāti vaicājumam “application”

Iesniegums ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai


 

Anketa uzņēmējiem

Sadaļā „Uzņēmēji” tiek ievietota bezmaksas pamatinformācija par Nīcas novada uzņēmumiem (logo, kontaktinformācija). Lai Jūsu uzņēmums tiktu reģistrēts Nīcas novada mājas lapā (bezmaksas pakalpojums), Jums jāaizpilda formāla anketa. 

Anketa uzņēmējiem


 

Nīcas novada uzņēmēju tikšanās 2018. gadā

2018. gada 8. jūnijā notika Nīcas novada uzņēmēju tikšanās. Pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja iepazīstināja ar uzņēmējdarbības attīstības stratēģiju un rīcības plānu, aicinot uz sadarbību. Komunālās pārvaldes vadītājs sniedza informāciju par valsts un pašvaldības ceļiem. Lai skaidrotu meliorācijas un būvniecības jautājumus, bija uzaicināti speciālisti- meliorācijas inženieris, Ekonomikas ministrijas būvniecības departamenta direktora vietnieks, Latvijas arhitektu savienības pārstāve, pašvaldības arhitekts. Tikšanās tika protokolēta. Protokols pieejams ŠEIT.

 


 

Noderīga informācija

Nīcas novadā praktizējoši veterinārārsti

Valsts un pašvaldību iestāžu sniegtie publiskie e-pakalpojumi