Uzņēmējdarbība

Valsts lauku tīkla lauku attīstības konsultants

 

Ainars Sīklis

tālr. 63484557; 28694069
ainars.siklis@llkc.lv

 

Konsultants pieņem katru darbdienu no plkst. 8.30 līdz 12.00:

– Otaņķu pagasta pārvaldes 2. stāvā 213. kab. – pirmdienās un ceturtdienās;

– Nīcas ambulances ēkā (ieeja no sētas puses)– otrdienās, trešdienās un piektdienās.

 


 
 

Veidlapa tirgotājiem, kuri vēlas pārdot produkciju pie Nīcas dižās klēts:

Attēlu rezultāti vaicājumam “application”

Iesniegums ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai


 

Anketa uzņēmējiem

Sadaļā „Uzņēmēji” tiek ievietota bezmaksas pamatinformācija par Nīcas novada uzņēmumiem (logo, kontaktinformācija). Lai Jūsu uzņēmums tiktu reģistrēts Nīcas novada mājas lapā (bezmaksas pakalpojums), Jums jāaizpilda formāla anketa. 

Anketa uzņēmējiem


 

Noderīga informācija

Nīcas novadā praktizējoši veterinārārsti

Valsts un pašvaldību iestāžu sniegtie publiskie e-pakalpojumi