UZŅĒMĒJDARBĪBAS UZSĀKŠANA

 

Pirmie soļi uzņēmējdarbībā

Ja esat nolēmis sākt savu uzņēmējdarbību, rūpīgi izvērtējiet savas vēlmes un iespējas, jo no Jūsu izvēlētā saimnieciskās darbības veida un plānotā apgrozījuma būs atkarīga saimnieciskās darbības reģistrācijas forma, kā arī valstij maksājamo nodokļu veidi, apmērs un to administrēšanas kārtība. Visiem, kuri veic jebkāda veida uzņēmējdarbību, ir saistošas likuma “Par grāmatvedību” prasības. Komercsabiedrībām grāmatvedību ir jāuztic kārtot grāmatvedības jautājumos kompetentai personai.

Komerclikums nosaka, ka komercdarbība ir atklāta saimnieciskā darbība, kuru savā vārdā peļņas gūšanas nolūkā veic komersants. Savukārt saimnieciskā darbība likuma izpratnē ir jebkura sistemātiska, patstāvīga darbība par atlīdzību. Atkarībā no uzņēmējdarbības formas atšķiras reģistrs, kurā jāreģistrē saimnieciskā darbība (skatīt attēlu).

 

Lai veicinātu iedzīvotāju izpratni un informētību par uzņēmējdarbības uzsākšanu VID mājaslapā ir vienuviet apkopota svarīgākā informācija, kas nepieciešama, lai uzņēmējdarbību uzsāktu sekmīgi un atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Sadaļā “Pirmie soļi topošajiem uzņēmējiem” soli pa solim izskaidrotas uzņēmējdarbības reģistrācijas iespējas izvēlētajā darbības veidā un jomā, atbilstošākā nodokļu maksāšanas režīma izvēle, darbinieku un darba rīku reģistrēšana, elektroniskās saziņas ar VID uzsākšana, kā arī uzskaitītas publiski pieejamās datubāzes ikviena uzņēmēja papildu informācijai un darījumu drošībai. Pie katra no pieciem soļiem pievienotas arī saites uz tām VID un citu iestāžu mājaslapu sadaļām, kurās iespējams iegūt plašāku un detalizētāku informāciju par attiecīgo uzņēmējdarbības aspektu. 

Kopumā tie ir tikai pieci soļi, kas jāveic topošajam uzņēmējam, lai ideja par savu uzņēmumu vai saimniecisko darbību kļūtu par realitāti!

 

——>   Ja esi topošais uzņēmējs, pirmos rīcības soļus uzzināsi ŠEIT.

——> Ja gribi nodarboties ar saimniecisko darbību, bet saglabāt fiziskas personas statusu, sev noderīgu informāciju atradīsi ŠEIT.


 

Ekonomikas ministrija izstrādā “Ceļa kartes”

Lai uzņēmēji varētu ērti un efektīvi atrast, kādas uzņēmējdarbībai nepieciešamās licences un atļaujas tam ir nepieciešams saņemt vai administratīvās prasības izpildīt pie dažādiem saimnieciskās darbības veidiem, Ekonomikas ministrija sadarbībā ar nozaru ministrijām un Tautsaimniecības padomes Mikro un mazo uzņēmumu komitejas pārstāvjiem ir uzsākusi darbu pie ceļa karšu izstrādes.
 

Ceļa kartē ir aprakstīta soli pa solim informācija par visām uzņēmējiem nepieciešamajām atļaujām un licencēm, administratīvajām procedūrām, kuras, atbilstoši normatīvajam regulējumam, pieprasa valsts un pašvaldību līmenī. Ir tapušas pirmās trīs ceļa kartes!

  1. Ceļa karte “Kafejnīcas atvēršana”
  2. Ceļa karte “Tekstilizstrādājumu ražošana Rīgas, Jūrmalas un Salaspils pašvaldībās”
  3. Ceļa karte “Skaistumkopšanas salona atvēršana”

 

Noderīgi informatīvie materiāli

 

/Informācija aktualizēta 20.10.2017./


 

Atbalsta institūcijas