UZŅĒMĒJDARBĪBAS UZSĀKŠANA

Pirmie soļi uzņēmējdarbībā

Ja esat nolēmis sākt savu uzņēmējdarbību, rūpīgi izvērtējiet savas vēlmes un iespējas, jo no Jūsu izvēlētā saimnieciskās darbības veida un plānotā apgrozījuma būs atkarīga saimnieciskās darbības reģistrācijas forma, kā arī valstij maksājamo nodokļu veidi, apmērs un to administrēšanas kārtība. Visiem, kuri veic jebkāda veida uzņēmējdarbību, ir saistošas likuma “Par grāmatvedību” prasības. Komercsabiedrībām grāmatvedību ir jāuztic kārtot grāmatvedības jautājumos kompetentai personai.

Komerclikums nosaka, ka komercdarbība ir atklāta saimnieciskā darbība, kuru savā vārdā peļņas gūšanas nolūkā veic komersants. Savukārt saimnieciskā darbība likuma izpratnē ir jebkura sistemātiska, patstāvīga darbība par atlīdzību. Atkarībā no uzņēmējdarbības formas atšķiras reģistrs, kurā jāreģistrē saimnieciskā darbība (skatīt attēlu).

 

Lai veicinātu iedzīvotāju izpratni un informētību par uzņēmējdarbības uzsākšanu VID mājaslapā ir vienuviet apkopota svarīgākā informācija, kas nepieciešama, lai uzņēmējdarbību uzsāktu sekmīgi un atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Sadaļā “Pirmie soļi topošajiem uzņēmējiem” soli pa solim izskaidrotas uzņēmējdarbības reģistrācijas iespējas izvēlētajā darbības veidā un jomā, atbilstošākā nodokļu maksāšanas režīma izvēle, darbinieku un darba rīku reģistrēšana, elektroniskās saziņas ar VID uzsākšana, kā arī uzskaitītas publiski pieejamās datubāzes ikviena uzņēmēja papildu informācijai un darījumu drošībai. Pie katra no pieciem soļiem pievienotas arī saites uz tām VID un citu iestāžu mājaslapu sadaļām, kurās iespējams iegūt plašāku un detalizētāku informāciju par attiecīgo uzņēmējdarbības aspektu. 

Kopumā tie ir tikai pieci soļi, kas jāveic topošajam uzņēmējam, lai ideja par savu uzņēmumu vai saimniecisko darbību kļūtu par realitāti!

 

>>>  Ja esi topošais uzņēmējs, pirmos rīcības soļus uzzināsi ŠEIT.

>>> Ja gribi nodarboties ar saimniecisko darbību, bet saglabāt fiziskas personas statusu, sev noderīgu informāciju atradīsi ŠEIT.


 

Individuāla konsultācija topošajam uzņēmējam – palīgs brīdī, kad jautājumu ir vairāk nekā atbilžu!

„Jauno uzņēmēju centra” mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, esot aktīviem ekosistēmas dalībniekiem Nodibinājums Latvijā ir izveidots pēc Zviedrijas modeļa, kur jau 35 gadus ar lieliskiem panākumiem darbojas organizācija „Jobs and Society – NyföretagarCentrum”, kas ir mūsu kaimiņvalsts vadošā organizācija jaunu uzņēmumu veidošanas un atbalstīšanas procesā.

Nodibinājuma darbības principos iedzīvināta būtiska sociālās korporatīvās atbildības ideja: pieredzējušie palīdz iesācējiem, lielie – mazajiem. Pateicoties nodibinājuma sadarbības partneru finansiālajam atbalstam, konsultācijas jaunajiem uzņēmējiem tiek piedāvātas bez maksas.

Organizācijas darbības pamatprincipi:

  • bezmaksas konfidenciālas konsultācijas jaunajiem uzņēmējiem;
  • mērķa grupa – cilvēki, kas savu uzņēmumu vēl nav nodibinājuši vai izveidojuši to nesen;
  • konsultanti ir pieredzējuši uzņēmēji, kuri paši ir uzkrājuši zināšanas savu uzņēmumu veidošanā un vadīšanā;
  • bezpeļņas organizācija, kuras finansējumu galvenokārt veido sociāli atbildīgu privāto uzņēmumu finansējums (ar nelielu valsts un pašvaldības atbalstu). 

Vairāk informācijas ŠEIT.

 

Ziņa ievietota 08.11.2017.


 

Ekonomikas ministrija izstrādā “Ceļa kartes”

Lai uzņēmēji varētu ērti un efektīvi atrast, kādas uzņēmējdarbībai nepieciešamās licences un atļaujas tam ir nepieciešams saņemt vai administratīvās prasības izpildīt pie dažādiem saimnieciskās darbības veidiem, Ekonomikas ministrija sadarbībā ar nozaru ministrijām un Tautsaimniecības padomes Mikro un mazo uzņēmumu komitejas pārstāvjiem ir uzsākusi darbu pie ceļa karšu izstrādes.

Ceļa kartē ir aprakstīta soli pa solim informācija par visām uzņēmējiem nepieciešamajām atļaujām un licencēm, administratīvajām procedūrām, kuras, atbilstoši normatīvajam regulējumam, pieprasa valsts un pašvaldību līmenī. 

Ir tapušas pirmās trīs ceļa kartes!

  1. Ceļa karte “Kafejnīcas atvēršana”
  2. Ceļa karte “Tekstilizstrādājumu ražošana Rīgas, Jūrmalas un Salaspils pašvaldībās”
  3. Ceļa karte “Skaistumkopšanas salona atvēršana”

 

Ziņa ievietota 20.10.2017.


 

Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai

Bezdarbniekiem, kuri vēlas uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sniedz konsultatīvu palīdzību un finansiālu atbalstu biznesa uzsākšanai, kā arī nodrošina biznesa plānu īstenošanas atbilstības regulāru novērtēšanu 24 mēnešus no biznesa plānu īstenošanas uzsākšanas dienas.

Pasākumā var iesaistīties NVA reģistrētie bezdarbnieki, kuri (nepieciešams uzrādīt apliecinošus dokumentus):

– ir ieguvuši profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību uzņēmējdarbības, biznesa vadības vai citā tām pielīdzināmā jomā vai jomā, kurā plānots uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību;

– ir apguvuši profesionālās izglītības programmas, kas nodrošina nepieciešamās zināšanas uzņēmējdarbības vadības jomā vai jomā, kurā plānots uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību;

– ir ieguvuši profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību un apguvuši neformālās izglītības programmu (ne mazāk kā 120 akadēmiskās stundas) ar uzņēmējdarbības vadību saistītā jomā.

Vairāk informācijas par NVA atbalstu, komercdarbības dotāciju biznesa plāna īstenošanai un iepriekšējo gadu pieredzi meklēt ŠEIT.

 

Ziņa ievietota 20.10.2017.


 

Noderīgi informatīvie materiāli

 

Informācija aktualizēta 08.11.2017.


 

Atbalsta institūcijas