Uzstādīs jaunas video novērošanas kameras

Lai uzlabotu drošību, Nīcas novadā jau bija plānots papildus līdzšinējām uzstādīt vairākas jaunas mūsdienīgas videonovērošanas kameras. Saņemts piedāvājums no Kurzemes plānošanas reģiona – iesaistīties Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projektā „Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā”. Dome atbalstīja dalību projektā, paredzot līdzfinansējumu novērošanas kameru un datu pārraides iekārtu iegādei. Projekta realizēšana paredzēta līdz 2018. gada beigām.