Veic grants ceļu pārbūvi

Šobrīd rit ceļu posmu Centrs – Žūrnieki un Šmitas – Kranti pārbūve Otaņķu pagastā. Darbi notiek projekta “Nīcas novada grantēto ceļa posmu pārbūve” ietvaros. Pēc veiktās iepirkumu procedūras pārbūvi īsteno SIA “A-Land”. Rokot grāvjus, nākas šķirties arī no ikdienā ierastiem un iemīļotiem kokiem, taču tas nepieciešams drošības un ceļu kvalitātes dēļ. Vēl  projekta gaitā tiks uzlaboti ceļu posmi Kamenes – Paipu dambis; Lībieši – Kāši; Jaunzemji – Ķaupeļi; Jūrmalciems – Meķis; Pūpoli – Zirģeļi – Peņķi un LŪKSP, kopumā 18 kilometri. Ja būs labvēlīgi laika apstākļi, darbus plānots pabeigt līdz gada beigām. Lasīt vairāk