Vēlas vairot piederību Otaņķu pagastam

Interešu kopa “Rude” par godu Latvijas 100. dzimšanas dienai īsteno projektu  “Esmu piederīgs šai vietai”. Tā mērķis ir  jaunatni un cilvēkus, kuri ienākuši dzīvot Otaņķos, iepazīstināt ar tagadējās dzīvesvietas vēsturi. Vasarā tika organizēts nūjošanas pārgājiens, iepazīstot Otaņķu pagastu. Ir apsekoti vecie Otaņķu iedzīvotāji viņu dzimtajās mājās un pierakstīti viņu dzīvesstāsti. Sestdien, 11. novembrī, plkst.12.00 interešu kopa ”Rude” aicina  ikvienu  interesentu Otaņķu Tautas namā uz projekta ”Esmu piederīgs šai vietai” prezentāciju. Būs arī skolēnu priekšnesumi un labāko darbu autoru apbalvošana. Savāktie  materiāli tiks nodoti glabāšanā Otaņķu pagasta senlietu krātuvē. Lasīt vairāk