Nīcas ambulance

Ambulances vadītāja – Inata Štāle, tālr.29415662

e-pasts:ambulance@nica.lv
adrese – Skolas iela 5, Nīcas pagasts,
Nīcas novads, LV3473

Vides pieejamība

Tā pie mums izskatās


Jūlijā ambulancē pieņems:

 24.07.  plks.9 – 12  –  ārste-psihiatre Kristīne Balode (rindas kārtībā)   

 25.07.  plkst.8.45 –    ginekoloģe Larisa Kovaļenko  (pierakstīties 29415662)

Saņemtas 21.maijā veiktās mobilās mamogrāfijas izmeklējuma atbildes. Interesēties sava ģimenes ārsta praksē.

 ___________________________________________________

PĀRBAUDI VESELĪBU, VALSTS MAKSĀ!

Informācija par ģimenes ārstu pakalpojumiem: Nr. 1  un Nr.2.

 ________________________________________________

PIEŅEMŠANAS LAIKI

ģimenes ārste dr. Daiga Birzniece, tālr.634 69693, 26557739
P 9-13   O 9-13   T 9-13   C 9-13, izņemot 1. ceturtd.  Pt 14 – 19

______________________

ģimenes ārste, pediatre dr. Iveta Peremeža, tālr. 634 69050, 26426601, mājās – 63469608

Atvaļinājumā no 16.jūlija līdz 10.augustam (ieskaitot), taču prakse strādās ierastajā darba laikā. Atvaļinājuma laikā viņu aizvietos ģimenes ārste Daiga Birzniece. Prakses kontakttālrunis 63469050, mob.26181064

P 9-13   O 14-19   T 9-13   C 9-13, izņemot mēneša 3. ceturtd.   Pt 9-13

______________________

ģimenes ārste dr. Una Malkeviča, tālr. 634 69694,  26526418, mājās – 634 69335

P 9-14    O – nepieņem   T nepieņem   C – nepieņem   Pt 9-12

Ģimenes ārste Una Malkeviča aicina pacientus uz pieņemšanu ambulancē iepriekš pierakstīties pa telefonu 63469694. Pacientus ar akūtām saslimšanām  lūdz nākt pieņemšanas laika sākumā. Mājas vizītes katru darba dienu pieteikt dr. Malkevičai pa telefonu 26526418 līdz plkst.15.00.

______________________

zobārsts dr. Valda Sisene, tālr.634 69200,  26388969

Atvaļinājumā no 2. līdz 31.jūlijam (ieskaitot)
P 8.30-13.30   O 12.30-17.30   T 8.30-13.30   C 8.30-13.30   Pt 8.30-13.30

Pierakstīties savlaicīgi!

Ar 2016.gadu zobārste neslēdz līgumu ar NVD, un bezmaksas pakalpojums bērniem netiek nodrošināts.

Lai vieglāk izvēlēties bērna zobārstu

 ______________________

fizikālās medicīnas kabinets, medicīnas māsa Ieva Aruma, tālr.26181064

P 15 – 17   O 8-10   T 15 – 17   C 15 – 17   Pt 15 – 17

Pakalpojumi

Maksa par pakalpojumiem: pieaugušajiem, bērniem

Iegādāts jauns magnetoterapijas aparāts
______________________

analīžu nodošana (uzziņas pie ģimenes ārstiem)
O 8.30-10   C 8.30-10
______________________

masiere Ināra Laure, tālr. 29188102, mājās – 634 69902

Atvaļinājumā no 2.jūlija līdz 30.jūlijam (ieskaitot)

Pieteikties personīgi

______________________

ginekologs dr. Larisa Kovaļenko, iepriekš pieteikties pa telefonu 29415662
1 reizi mēnesī no plkst.9
______________________

psihiatrs dr.Kristīne Balode
1 reizi mēnesī plkst. 9-12
_____________________________________________________

Ambulancē piedāvā tehniskos palīglīdzekļus

Nīcas lauku ambulance traumu vai pēcoperāciju periodā (uz laiku) nodrošina Nīcas novada iedzīvotājiem tehniskos palīglīdzekļus:

  • Elkoņa kruķus
  • Staiguli
  • Ratiņkrēsls

(brīvi pieejams, kuru ikviens var izmantot, lai atvestu pie ārsta personu ar kustību traucējumiem, kā arī, informējot ambulances vadītāju, to var aizņemties, lai personu ar kustību traucējumiem aizvestu pie speciālistiem pilsētā vai uz kādu pasākumu).

Par tehniskiem palīglīdzekļiem interesēties pie ambulances vadītājas Inatas Štāles, tālr. 29415662.


Liepājas Reģionālajā slimnīcā ieviesta jauna pierakstu sistēma

Lai pacientiem atvieglotu pierakstīšanās kārtību gan pie speciālistiem, gan uz izmeklējumiem, Liepājas Reģionālajā slimnīcā ieviesta jauna pierakstu sistēma.  Atšķirībā no vecās pierakstu sistēmas, kad bija noteiktas konkrētas pierakstu dienas gan uz izmeklējumiem, gan uz speciālistu konsultācijām, jaunajā sistēmā ikviens var pierakstīties jebkurā laikā uz brīvajām pierakstu vietām. Vairāk – slimnīcas interneta vietnē


Par E-veselības sistēmu

E-veselība ir elektroniska valsts veselības aprūpes informācijas sistēma drošai, ērtai un ātrai medicīniskās informācijas uzkrāšanai un apmaiņai starp pacientu un viņa ārstniecībā iesaistītajām personām. E-veselības portāla adrese ir www.eveseliba.gov.lv. Šobrīd E-veselības sistēmas lietošana ārstniecības iestādēm un aptiekām ir brīvprātīga – zāļu receptes un darbnespējas lapas var izrakstīt gan elektroniski, gan uz papīra veidlapām. No 2017. gada 1. septembra darbnespējas lapas un valsts kompensējamo medikamentu receptes varēs izrakstīt tikai elektroniski. Lasīt vairāk


Valsts apmaksā bērnu vakcināciju pret ērču encefalītu

Ar 2018.gadu Nīcas novadā  deklarētiem bērniem no 1 -līdz 18 gadiem tiek nodrošināta valsts apmaksāta vakcinācija pret ērču encefalītu, ko veic ģimenes ārsts, kura pamatprakse ir attiecīgajā teritorijā. Nīcas novadā deklarēto bērnu vecākiem par bērnu vakcināciju pret ērču encefalītu interesēties savu bērnu ģimenes ārsta praksē. Ierodoties uz vakcināciju, līdzi ņemt potēšanas pasi, kas nopērkama grāmatnīcās. Ja bērns ir reģistrēts Nīcas novadā, bet viņa ģimenes ārsta prakse neatrodas šajā teritorijā, vakcinācija jāveic pie cita ģimenes ārsta – pie tāda, kura prakse atrodas kādā no endēmiskajām teritorijām. Vairāk informācijas


MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA ĀRPUS NĪCAS

Liepājā:
Liepājas reģionālā slimnīca
VCA poliklīnika (agrākā Metalurgu poliklīnika)
Piejūras slimnīca
Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs

Tālāk:
Priekules slimnīca
Saldus slimnīca
Ziemeļkurzemes slimnīca
Stradiņa slimnīca
Rīgas austrumu klīniskā universitātes slimnīca
Bērnu veselības buss
Zāļu valsts aģentūra

Kur saņemt medicīnisko palīdzību nelielu traumu, pēkšņu saslimšanu gadījumos un hronisku slimību saasinājuma gadījumos

_____________________________________________________

NODERĪGI TĀLRUŅU NUMURI

113 – vienotais neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta tālrunis

Kādos gadījumos sniedz palīdzību neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde?

67042473 – Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, kas darbojas visu diennakti, arī brīvdienās (medikamentu pārdozēšana, saindēšanās ar ķīmiskām vielām, indīgiem augiem u.tml.)

67014595 – Latvijas Infektoloģijas centra diennakts uzziņas

67819696 – Veselības inspekcijas informatīvais tālrunis

66016001 – Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis. Darba dienās no plkst.18.00 – 8.00 no rīta, bet brīvdienās visu diennakti ir iespēja saņemt pieredzējušu ģimenes ārstu un ārsta palīgu konsultācijas – kā rīkoties akūtu saslimšanu vai hronisku saslimšanu paasinājuma gadījumos. Lasīt vairāk

80001234 bezmaksas informatīvo tālrunis. Par iespējām saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, par valstī noteiktajām pacientu iemaksām, par līgumattiecībās ar Veselības norēķinu centru esošiem ārstiem un par citiem jautājumiem, kas saistīti ar veselības aprūpes organizēšanas kārtību. Zvanīt darba dienās no 8.30 līdz 17.00 vai arī ar nepieciešamo informāciju iepazīties mājas lapā www.vnc.gov.lv

_____________________________________________________

MANS ĢIMENES ĀRSTS. Zini savas tiesības 2013. Šeit vari izlasīt plašu informāciju par savām tiesībām (kursoru bīdot uz leju, virzīsies tālāk pa lapām)

_____________________________________________________

VESELĪBAS VEICINĀŠANA


AMBULANCES VĒSTURE Lasīt šeit 2015-12-29 20.56.29

2015. gada 29. decembrī tika atzīmēta ambulances 25 gadu jubileja. Foto

_____________________________________________________

PROJEKTI

225_lLaikā no 2011. gada oktobra līdz 2013. gada decembrim divas Nīcas ambulancē praktizējošas ģimenes ārstes – D.Birzniece un I.Peremeža – īstenojušas projektus Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā aktivitātē „Ģimenes ārstu tīkla attīstība”. Projektu ietvaros ārstniecības procesa nodrošināšanai un ārstu prakses attīstībai iegādāts datoraprīkojums un medicīniskās ierīces.

24.11.2011. Nīcas ambulancē īsteno ģimenes ārstu prakses vietu attīstības projektus
20.12.2013. Ģimenes ārstu prakses vietu attīstības projektu ieviešana sekmīgi pabeigta