Vidusskola ir veselību veicinoša izglītības iestāde

Nīcas vidusskola saņēmusi priecīgu vēsti no Slimību profilakses un kontroles centra – Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla padome, izvērtējot pieejamo informāciju un ņemot vērā atbilstību noteiktajiem kritērijiem, ir pieņēmusi lēmumu Nīcas vidusskolai piešķirt statusu “Veselību veicinoša izglītības iestāde”.