15.jūlijā norisinājās Dienvidkurzemes novada ārkārtas sēde izbraukumā Nīcā.

Deputātus ar garo saukli sagaidīja Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis, kura vadītāja Solveiga Kūlaine vēlēja deputātiem  veiksmi turpmākos darbos.

Sēdes laikā tika izskatīti 14 jautājumi. Viens no būtiskākajiem jautājumiem bija par izmaiņām Dienvidkurzemes novada 2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanās ievēlēto deputātu sarakstā. Centrālā vēlēšanu komisija saņēma iesniegumu no Mārtiņa Grundmaņa par deputāta mandāta nolikšanu. Kā paredz likumdošana, viņa vietā stājas nākamais sarakstā partiju apvienības „Jaunā VIENOTĪBA” dalībnieks Andris Jefimovs. Jaunā deputāta pilnvaras stājas spēkā ar domes sēdes lēmumu.

Noslēdzoties sēdei, deputāti tika aicināti iepazīt Nīcu, apmeklējot senlietu krātuvi un tūrisma informācijas centru, Nīcas ambulanci un skolu. Viesojās Nīcas sporta hallē un sveica tās vadītāju Ingaru Kalēju par ieguldīto darbu halles attīstībā 5 gadu garumā. Tāpat deputāti iepazinās ar jaunatnes kustību Nīcā, apmeklējot jauniešu centru un noslēgumā apskatīja rekonstruēto katlu māju.

 

Nākamā sēde notiks 22.jūlijā Priekulē


Ārkārtas sēdē pieņem pašvaldības nolikumu un ievēl komiteju locekļus

Šodien, 8.jūlijā, Dienvidkurzemes novada pašvaldības ārkārtas sēde notika izbraukumā Aizputē.

Sēdē tika pieņemti saistošie noteikumi Nr1. “Dienvidkurzemes novada pašvaldības nolikums”, tika ievēlēti Dienvidkurzemes novada pašvaldības komiteju locekļi, ievēlēts Dienvidkurzemes novada pašvaldības izpilddirektors un izpilddirektora vietniece, kā arī apstiprināja noteikumus “Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei”, nosakot ar 1.jūliju piešķirt vienreizēju pabalsta apmēru 500 euro par katru jaundzimušo bērnu, ja viena vai abu vecāku dzīvesvieta ir Dienvidkurzemes novadā.

Dienvidkurzemes novada pašvaldībā turpmāk darbosies 8 komitejas:

  • Finanšu komiteja: Aivars Priedols, Edgars Putra, Gatis Kalniņš, Raimonds Reinis, Andris Jankovskis, Juris Grasmanis, Jānis Veits, Sandris Bēča, Mārtiņš Grundmanis.
  • Sociālo un veselības jautājumu komiteja: Andrejs Radzevičs, Laila Urbāne, Juris Grasmanis, Aivars Galeckis, Inga Ratniece.
  • Attīstības un tautsaimniecības komiteja: Andrejs Radzevičs, Dzintars Kudums, Mārtiņš Grundmanis, Edgars Putra, Raimonds Reinis.
  • Izglītības un sporta komiteja: Aivars Priedols, Andrejs Radzevičs, Linards Tiļugs, Laila Urbāne, Andris Jankovskis.
  • Kultūras jautājumu komiteja: Linards Tiļugs, Laila Urbāne, Gundars Sisenis, Sandris Bēča, Patricija Andersone.
  • Vides jautājumu komiteja: Dzintars Kudums, Edgars Putra, Mārtiņš Grundmanis, Aivars Galeckis, Inga Ratniece.
  • Teritorijas attīstības komiteja: Patricija Andersone, Jānis Vitrups, Mārtiņš Grundmanis, Gundars Sisenis, Raivis Kalējs.
  • Piekrastes attīstības komiteja: Jānis Vitrups, Gatis Kalniņš, Raivis Kalējs, Andris Jankovskis, Jānis Veits.

Izpilddirektora pienākumus pildīs līdzšinējais Grobiņas novada izpilddirektors Uldis Vārna  un izpilddirektora vietnieka amatā būs līdzšinējā Grobiņas novada izpilddirektora vietniece Gunita Laiveniece.

Pēc domes sēdes deputāti tika aicināti pastaigā pa Aizputi apskatot pagājušā gadā atjaunoto Jāņa ielu un iepazīties ar rezidenču centru SERDE.

Nākamā domes sēde notiks 15.jūlijā Nīcā.

Sagatavojusi
Kristīne Jasaite,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis 23553517
E-pasts: pr@aizpute.lv


PAZIŅOJUMS PAR REKVIZĪTU MAIŅU

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 15.punkts nosaka jaunajā administratīvajā teritorijā (Dienvidkurzemes novadā) ietilpstošās teritoriālā iedalījuma vienības.

Dienvidkurzemes novadā apvienoti šādi novadi - Aizputes novadsGrobiņas novadsPriekules novadsNīcas novadsDurbes novadsPāvilostas novadsVaiņodes novads un Rucavas novads. Dienvidkurzemes novada centrs atrodas Grobiņas pilsētā.

Paziņojam, ka sākot ar 2021. gada 1. jūliju sakarā ar Pašvaldību reformu mainās mūsu rekvizīti:

Dienvidkurzemes novada pašvaldība

Reģistrācijas Nr. 90000058625

Adrese: Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430

Banka: AS “SEB banka”,

Norēķinu konts Nr. LV73UNLA0050014272020,

SWIFT kods: UNLALV2X

Tālruņi: 63498261, 66954834

E-pasts: pasts@dkn.lv