Aktualitātes

21.03.2019 Lejaskurzemes čempionātā futbolisti izvirzījušies līderos

Lejaskurzemes čempionātā "Nīca" līderpozīciju dala ar "Medzes" futbolistiem.

20.03.2019 Skolēnu vasaras darbs

Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiālē sākusies darba devēju pieteikumu pieņemšana “Nodarbinātības pasākumam vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. 

20.03.2019 Seminārs lauksaimniekiem / uzņēmējiem

Pirmdien, 15. aprīlī plkst.10.00 Nīcas novada kultūras namā SIA LLKC, sadarbībā ar Lauku atbalsta dienesta un biedrības “Liepājas rajona partnerība” speciālistiem, organizē tikšanos par sekojošām tēmām:

20.03.2019 Aktualitātes lauku saimniecībām

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" marta un aprīļa mēnesī rīko vairākus seminārus, pieredzes apmaiņas braucienu un citus pasākumus

19.03.2019 Atklāta skolas ēdnīca pēc remonta

Ar 18.martu skolas saime atkal ēd pusdienas atjaunotajā skolas ēdamzālē.

18.03.2019 Apstiprināti 12 projekti labākam Nīcas novadam

Šogad saņemts rekordaugsts projektu pieteikumu skaits - 13 projektu pieteikumi, ar kopējo pieprasīto Nīcas novada domes līdzfinansējuma summu 7594,78 EUR

18.03.2019 Informācija par šķiroto atkritumu laukumu Nīcas novadā

 Nīcas novada komunālā pārvalde informē, ka šķirotos atkritumus bez maksas ir iespējams nodot arī SIA “Veronija” šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā “Celms”, Pērkone, Nīcas pag. Nīcas nov. tālr.63484297. (bijusī SIA “Nordia” teritorija). Darba laiks: no pirmdienas līdz piektdienai 8:00-18:00, sestdienās, svētdienās 10:00-16:00

15.03.2019 Maijā gaidāma nākamā pieteikšanās mācībām pieaugušajiem

Ceturtā pieteikšanās mācībām Valsts izglītības attīstības aģentūras pieaugušo izglītības projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" paredzēta šī gada maijā. Šoreiz strādājošie iedzīvotāji varēs izvēlēties mācības 12 dažādās nozarēs, kā arī astoņās mūžizglītības kompetencēs.

15.03.2019 Uzņēmēju tikšanās

Vakar 14. Martā notika Nīcas novada uzņēmēju tikšanās, kur tika apspriests projekta Nīcas novada grants ceļu pārbūves otrā kārta. Kopumā projekta ietvaros bija pieejami 710 tūkst. - ārējais finansējums. Vairāk kā 80 % finansējuma investēti pirmās kārtas ietvaros. Šogad strādājam pie projektu pieteikuma, lai iegūtu atlikušos vairāk kā 120 tūkst. eiro grants ceļu pārbūvei.

15.03.2019 Pirmsskolas bērni aicina samazināt plastmasas maisiņu patēriņu

Nīcas novada PII "Spārītē" 14.martā, norisinājās neliels pasākums "Es sāku ar sevi". Otrās grupiņas bērni, kopā ar grupas audzinātājām Agitu Ābolu un Agitu Simsoni bija uzveduši mazu izrādi - situāciju veikalā.