Datums: 30.08.2019 Austras bērni koncerts Kalnišķos


Radošās apvienības "AUSTRAS BĒRNI" koncerts 13.septembrī plkst.18.00 pie Kalnišķu sabiedriskā centra.

Repertuārā Imanta Kalniņa un tautasdziesmas.
Bezmaksas ieeja.

Pasākuma laikā var notiks filmēšana vai fotogrāfēšana sabiedrības informēšanai.