Datums: 21.05.2020 Bernātos uzsāksies nobrauktuves izbūves darbi


Nīcas novada dome ar Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) finansiālu atbalstu īsteno projektu “Jūras piekrastes praktiskā pārvaldība Bernātu dabas parkā” (pr.Nr. 1-08/415/2018). Šī projekta mērķis ir izbūvēt nobrauktuvi operatīvajam transportam pie jūras Bernātu ciema pludmalē, lai uzlabotu pludmales apmeklētāju un Nīcas novada iedzīvotāju drošību, nodrošinātu operatīvajiem dienestiem ātru un netraucētu piekļuvi nelaimes gadījumu vietās pludmalē, mazinātu antropogēno slodzi un uzlabotu vides pieejamību.

LVAF_logoLai gan projekta īstenošana uzsākta jau 2019.gada agrā pavasarī, ilgu laiku ir prasījusi būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošana un vajadzīgo saskaņojumu saņemšana. Šajā vietā jūras krasta līnija ir ļoti manīga, tāpēc nobrauktuves pamata konstrukcijas risinājums ir “pamatīgs”, nobrauktuves sāni tiks stiprināti ar gabioniem – metāla režģis pildīts ar akmeņiem. Ilgāku laiku prasījis arī būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanas process. Nobrauktuve tiks izbūvēta īpaši aizsargājamā dabas teritorijā un arī krasta kāpu aizsargjoslā, kas nozīmē, ka saskaņojums par tās izbūvi bija jāsaņem gan no Valsts vides dienesta, gan no Dabas aizsardzības pārvaldes. Tā kā nobrauktuves pamatfunkcija ir nodrošināt netraucētu piekļuvi operatīvajiem dienestiem pie pludmales joslas, saskaņojums par tās atbilstību prasībām saņemts arī no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta.

Būvdarbi dabā tiks uzsākti jau 25.05.2020., un ilgs aptuveni mēnesi. Šajā laikā, no 25.05.2020. līdz 30.06.2020. piekļuves vieta pludmalei tiks pilnībā slēgta. Lūdzam to ņemt vērā visiem, īpaši zvejniekiem, kuri līdz šim izmantojuši šo nobrauktuvi, un izvēlēties citas, blakus esošās piekļuves pie ūdensmalas. Būvdarbus īsteno SIA “A-Land”. Projektu līdzfinansē Latvijas vides aizsardzības fonds 47 700 EUR apmērā.

 

Ieva Taurinskaite

 Attīstības nodaļas vadītāja