Datums: 18.04.2019 Dabas objektu apsekošanas ekspedīcijā


Lai labāk iepazītu savu novadu, kā arī dotos piedzīvojumā, svētdienas, 14. aprīļa, rītā no Nīcas un Otaņķu pagastu centriem, Nīcas novada tūrisma informācijas centra un Otaņķu senlietu krātuves rīkotā, dabas objektu apsekošanas ekspedīcijā devās 14 dalībnieku, divi žurnālisti un viens suns. Galvenā odziņa, kas pulcēja dalībniekus pat no Skrundas un Saldus, bija speciālists - dabas pētnieks un vēsturnieks Andris Grīnbergs, kas saistoši prata pastāstīt par katru maršrutā paredzēto un arī jaunatklāto objektu.

 
"Sākotnējā iecere bija atklāt un fiksēt dabas vērtības Otaņķu pagastā, lai izveidotu tūrisma, dabas pastaigu un velomaršrutus", norāda Otaņķu senlietu krātuves vadītāja Lelde Jagmina, "taču paspējām arī apsekot Nīcas dižo priedi, kas šobrīd ir otra lielākā Latvijā. Īpašs paldies otaņķniekiem, kas pieteica "savus akmeņus un kokus", ko apsekot, un arī Andrim Maisiņam par aktīvu iesaistīšanos maršruta plānošanā, vadīšanā un par dalīšanos ar zināšanām."
 
Ekspedīcijas laikā speciālists dalībniekus apmācīja kā atšķirt kultūrvēsturiskos, dzelzs laikmeta lieciniekus bedrīšakmeņus, kā arī izsmeļoši pastāstīja par mūspuses kapos atrodamām dzelzs vainagu jeb kroņu vanniņām un to unikalitāti. Drīzumā no Andra Grīnberga varam sagaidīt arī detalizētu ekspedīcijas laikā fiksēto dabas vērtību atskaiti, lai iegūtā informācija kļūtu plašāk izmantojama. To ikviens interesents varēs saņemt Nīcas novada tūrisma informācijas centrā.
 
"Ekspedīcija bija ļoti vērtīga Nīcas novada tūrismam, un, visa iegūtā informācija pilnveidoja Nīcas novada stāstu", secina Nīcas novada domes speciāliste tūrisma un vides jautājumos Rebeka Bumbiere.
 
Lelde ir gandarīta par to, ka vairāki dalībnieki iegūtās zināšanas jau plāno likt lietā, uzņemot ciemiņus un izrādot mūsu novada dabas un kultūrvēstures bagātības, kā arī par to, ka ir radusies interese jau par nākamo ekspedīciju.
 
Fotogrāfijas un video no ekspedīcijas būs iespēja aplūkot jaunajā Nīcas novada tūrisma interneta vietnē turisms.nica.lv, sadaļā "Foto".