Datums: 14.05.2019 Ievērojam norādes zīmes


Veiksmīgi uzsākti pārbūves darbi „Tīklu mājā”. Darbi rit pēc plāna un šobrīd tiek prognozēts, ka darbus vajadzētu pabeigt jau augusta beigās, kas, protams, būs iespējams pie nosacījuma, ka būvniecības laikā netiks atklāti kādi neparedzēti apstākļi.
Šobrīd jau veikta lielākā daļa sienu nostiprināšanas darbu un tiek uzsākti jumta klāja demontāžas darbi. 

Līdz ar to automašīnu stāvlaukums pie "Tīklu mājas" uz būvdarbu laiku ir slēgts. Lūdzam ievērot norādes zīmes.

Arī Bernātu dabas parkā un pie kafejnīcas "Dzintariņš" ir izvietotas jaunas norādes zīmes.