Datums: 29.01.2021 Izsludināts kārtējais pašvaldības projektu konkurss “Mēs savam novadam”


Septiņus gadus Nīcas novada pašvaldība veiksmīgi īstenojusi vietējo projektu konkursu, kura ietvaros tiek finansiāli atbalstītas Nīcas novada iedzīvotāju idejas. Neskatoties uz ārkārtas situāciju valstī, arī šis gads nebūs izņēmums! Jau astoto gadu Nīcas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu “Mēs savam novadam”, lai kopīgiem spēkiem bagātinātu Nīcas novada iedzīvotāju ikdienu ar dažādiem lieliskiem notikumiem, kā arī veicinātu apkārtējās vides pievilcību. Projekta pieteikumi jāiesniedz no 2021. gada 25. janvāra līdz 1. martam, projektu realizācijai paredzot laika periodu no 1. aprīļa līdz 30. novembrim. Konkursā nemainīgi varēs piedalīties gan Nīcas novadā reģistrētas biedrības, gan interešu/iedzīvotāju grupas, kuras darbojas Nīcas novadā. Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Nīcas novadam nozīmīgu projektu īstenošanu vides un sociālās dzīves sekmēšanai, atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidei, kā arī Nīcas novada kultūras, tēla un tradīciju popularizēšanai.

2021.gada projektu konkursā tiek atbalstītas šādas aktivitātes:

  • teritorijas labiekārtošana un ar to saistītā inventāra un/vai pamatlīdzekļu iegāde;
  • infrastruktūras uzlabošana un ar to saistītā inventāra un/vai pamatlīdzekļu iegāde;
  • pasākumu, kas popularizē Nīcas novada tradīcijas, pakalpojumus u.tml. rīkošana;
  • inventāru/pamatlīdzekļu iegāde biedrībām, to darbības jomas nodrošināšanai.

Ar projektu konkursa nolikumu var iepazīties - https://www.nica.lv/lv/vietejais-projektu-konkurss/

Attīstības nodaļas vadītājs, Raivis Kalējs