Datums: 11.08.2021 Nīcas mūzikas skola uzņem jaunus audzēkņus


Ar prieku uzņemsim jaunus audzèkņus draudzīgajā Nīcas Mūzikas skolas pulkā! Profesionālu, atsaucīgu pedagogu vadībā bērni apgūs prasmes instrumenta spēlē, attīstīs uzmanības, koncentrēšanās, mērķtiecības, sadarbības prasmes, sīkās motorikas darbināšana stimulēs aktīvu smadzeņu darbību, attīstīs abas smadzeņu puslodes, domāšanas procesus. Bērniem būs iespēja uzstāties koncertos, piedalīties konkursos, festivālos, muzicēt kopā ar draugiem kolektīvās muzicēšanas ansambļos, dziedāt, radoši izpausties. Vecāki, lai Jums ir prieks un lepnums par saviem bērniem!