Datums: 05.02.2020 PII “Spārīte” pedagogi  apgūst sadarbības prasmes


PII “Spārīte” pedagogi  apgūst sadarbības prasmes

4.februārī  PII “Spārīte” pedagogi piedalījās Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas izbraukuma seminārā “Sadarbība starp pedagogiem un vecākiem, tās barjeras un pārvarēšanas stratēģija”. To vadīja VBTAI  ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta referentes  Marija Sorokina un Ilze Garkalne. Seminārs tika organizēts kā radoša darbnīca, kurā bija iespēja diskutēt, risināt problēmsituācijas un saņemt atbildes uz neskaidriem jautājumiem.

Kopīgā atziņa –  tikai pedagogiem un vecākiem savstarpēji uzticoties, ieklausoties un sadarbojoties ir iespējams rast risinājumu, kurš ir labvēlīgs bērnam.