Datums: 03.06.2019 Skolēnu vasaras darbs


 "Nodarbinātības pasākumam vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs" finansējums piešķirts pilnā apmērā. Būs divdesmit darba vietas jūlijā- 10 un augustā - 10 Nīcas novada domes komunālajā pārvaldē. Sociālā pedagoģe N.Čaure apkopo skolēnu sarakstu darbam vasarā.

Elektroniski pieteikšanās darbam notiek NVA mājas lapā - https://jauniesi.nva.gov.lv/val/