Datums: 27.09.2021 TEIKSIM PALDIES NĪCAS UN OTAŅĶU PAGASTU ĻAUDĪM!


Tradicionāli, 17. novembrī tiks sveikti tie cilvēki, kuri ar savu darbu, zināšanām un degsmi nes Nīcas un Otaņķu pagastu vārdus Latvijā un pasaulē, kuri ir klāt brīžos, kad vajag sajust stingru plecu, dāsnu roku un atvērtu sirdi, paveic ko labu un nozīmīgu, negaidot pretī uzslavas un atalgojumu.

Šogad aicinām ieteikt darbīgākos cilvēkus kādā no 7 kategorijām:

  • „Par mūža devumu” – piešķir personai par īpašiem nopelniem vairāku gadu garumā Nīcas un/vai Otaņķu pagastu sabiedrības labā.
  • „Gada jaunietis” – piešķir personai vecumā no 13-25 gadiem par sasniegumiem mācībās un ārpusklases darbā, brīvprātīgo darbu, kā arī dalību aktivitātēs, pārstāvot Nīcas un/vai Otaņķu pagastus.
  • „Gada cilvēks savā amatā” – piešķir personai par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu, sabiedrību (izglītības, veselības, apkalpojošās u.c. sfērās strādājošs darbinieks).
  • „Gada balva uzņēmējdarbībā” – piešķir uzņēmumam, mājražotājam vai amatniekam par ieguldījumu uzņēmējdarbības, lauksaimniecības, infrastruktūras attīstībā.
  • „Gada balva kultūrā” – piešķir kolektīvam, biedrībai vai personai par radošu, aktīvu darbību kultūras jomā.
  • „Gada balva sabiedriskajā darbībā” – piešķir personai, biedrībai vai kolektīvam par aktīvu sabiedrisko darbību un ieguldījumu Nīcas un/vai Otaņķu pagastu attīstībā.
  • „Gada balva sportā” – piešķir personai vai komandai par sasniegumiem sportā un sporta jomas attīstīšanā.

KAD UN KUR?

Priekšlikumus aptaujai jebkurš novada iedzīvotājs vai iedzīvotāju grupa aicināti iesniegt līdz 24.oktobrim Nīcas un Otaņķu pagastu pārvaldēs, Nīcas Tūrisma informācijas centrā, Nīcas vidusskolā, Nīcas ambulancē, Nīcas sporta hallē, veikalā „Auda T”, Jūrmalciema, Kalnišķu, Grīnvaltu sabiedriskajos centros izvietotajās ierosinājuma kastītēs vai pašvaldības interneta vietnē – www.nica.lv un facebook kontā @nica, aizpildot aptaujas anketu.

APTAUJAS ANKETA

Līdzās ierosinājuma kastītēm ir izvietotas aptaujas anketas, kurās ierakstīt tur prasīto informāciju. Noteikti jāpievieno pamatojums, kāpēc, jūsuprāt, minētais cilvēks ir pelnījis apbalvojumu. Noteikti jāpievieno arī jūsu tālruņa numurs, lai pēc izlozes veiksminiekam būtu iespējams paziņot par laimestu.

VĒSTULE

Savu ierosinājumu var rakstīt brīvā formā uz jebkādas papīra lapas, iekļaujot nepieciešamo informāciju. Sagatavoto vēstuli iemet kādā no ierosinājuma kastītēm!

INTERNETA VIETNE

Vietnes www.nica.lv apakšējā daļā ir ievietota elektroniska aptaujas anketa ( Anketa ), kurā tāpat ir ne vien jāieraksta jūsu ieteiktais pretendents, bet arī jāuzraksta pamatojums un jāpievieno tālruņa numurs.

Var ieteikt pretendentu  arī vienai vai divām nominācijām, nav obligāti jāraksta par visām.

Izlozes kārtībā viens no aptaujas iesniedzējiem saņems pārsteiguma balvu!

Esiet dāsni un atsaucīgi!