SENIORU VOKĀLAIS ANSAMBLIS "SENTIMENTS"


Vadītāja: Ritma Kluce

Mēģinājumi notiek Nīcas kultūras nama 2. stāva telpā, otrdienās plkst. 13:30

 

„Sentimenta” repertuārs ir daudzveidīgs, pārsvarā tas sastāv no dziesmām, kas rada prieku pašām dalībniecēm un klausītājiem.

Dalībnieces dzied gan saviesīgos pasākumos, gan pansionātos. Ansamblis ir apguvis arī garīgo repertuāru, ar kuru uzstājas baznīcās.

Kolektīvam ir daudz draugu citos novados, bet labprāt iepazīsies arī ar jauniem draugiem.

Līdz 2012. gada rudenim kolektīvu vadīja Mirdza Pabērza.

2017. gada 8. aprīlī kolektīvs kopā ar draugiem atzīmēja 15 gadu jubileju.