Nīcas mūzikas skola

IMG_1344Direktore – Dina Sleže

tālr.63489492, 26350168

adrese – Bārtas ielā 6, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473

atrašanās vieta Nīcā – Novada domes administratīvās ēkas 3. stāvā; Rucavas mācību punkts – Rucavas pamatskolā.

Pieņemšanas laiki

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
15:30-17:30 x 15:30-17:30 x x

_________________________________________________

                                                          IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

TAUSTIŅINSTRUMENTU SPĒLE:

Klavierspēle – Selvija Rabuško, Dina Sleže, Monta Balode (Rucavas filiālē)
Akordeona spēle -Kristīne Braže

STĪGU INSTRUMENTU SPĒLE:

Vijoļspēle – Linda Ločmane
Ģitārspēle – Helmuts Audars

PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLE:

Flautas spēle – Sigita Briljonoka, Liena Trumpika (Rucavas filiālē)

Saksofona spēle – Dita Sproģe

SITAMINSTRUMENTU SPĒLE

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA “Mūzika”

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA “Sagatavošanas klase”

MŪZIKAS MĀCĪBA, MŪZIKAS TEORIJA– Daina Jurga, Dita Sproģe (Rucavas filiālē)

 


2018./2019. m.g. mācības uzsāka 91 audzēknis- 13 no viņiem mācās pirmo gadu

Mūzikas skolas himna_________________________________________________

Mācību stundu laiki 2018./2019. m.g.

  1. 11.15 –  11.55
  2. 12.15 – 12.55
  3. 13.00 – 13.40
  4. 13.45 – 14.25
  5. 14.30 – 15.10
  6. 15.15 – 16.00
  7. 16.45 – 17.25
  8. 17.30 – 18.10
  9. 18.15 – 18.55
  10. 19.00 – 19.40

Par mācību maksas apjomu

Mācību maksa Nīcas mūzikas skolas audzēkņiem mēnesī –  10.00 EUR.

(domes lēmums 14.08.2017.) Samaksāt līdz tekošā mēneša 20. datumam Nīcas novada domes kasē vai ar pārskaitījumu uz domes kontu.

IESNIEGUMA VEIDLAPAS

Iesniegums akadēmisko gadu piešķiršanai

Iesniegums mācību maksas samazināšanai

Iesniegums par atskaitīšanu

DOKUMENTI

Skolas attīstības plāns 2016.-2020.gadam

Pašnovērtējuma ziņojums 2018

Iekšējās kārtības noteikumi

Uzturēšanās kārtība skolā

Izglītojamo uzņemšanas noteikumi

Interešu izglītības programma Sagatavošanas klase

Jauniešu un pieaugušo interešu izglītības programma Mūzika

Noteikumi par mācību maksu skolā

Profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamo pārcelšanas, atskaitīšanas un akadēmisko atvaļinājumu piešķiršanas noteikumi

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība

Nīcas Mūzikas skolas padomes reglaments

Metodiskās komisijas reglaments

Konkursa-festivāla nolikums_____________________________________________________

 

SASNIEGUMI UN NOTIKUMI

Nīcas Mūzikas skola 2013. un 2014. m.g.

2015. gada 1. maijā tika atzīmēta skolas 25 gadu jubileja. Foto

Nīcas Mūzikas skola 2018. un 2019.m.g._________________________________________________

FOTOGALERIJAS – Skatīt