ATBALSTS LAUKSAIMNIECĪBAI

Nīcas novada pašvaldībā tieši pieejamais atbalsts uzņēmējdarbības attīstībā tiek īstenots ar LLKC (Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs ) konsultanta palīdzību. LLKC konsultants, darbojoties kā daļa no LLKC Liepājas biroja:

 

 • nodrošina klātienes un attālinātas konsultācijas vietējiem lauksaimniecībā iesaistītajiem uzņēmējiem un privātpersonām,
 • iesaistās izglītojošu semināru organizēšanā un informācijas izplatīšanā lauksaimniecībā iesaistītajiem uzņēmējiem. Izglītojošo pasākumu organizēšana notiek Liepājas LLKC teritorijā kooperējoties ar kaimiņu novadiem – atkarībā no tā, kurā no LLKC Liepājas teritoriālās nodaļas novadiem ir izteiktāka interese par konkrētu jautājumu, tiek izvēlēta izglītojošo pasākumu norises vieta.

 

 

LLKC lauku attīstības/zivsaimniecības konsultants Nīcas novadā ir Ainars Sīklis

tālr. 63484557, 28694069  e-pasts: ainars.siklis@llkc.lv

 

Konsultants pieņem katru darbdienu no plkst. 8.30 līdz 12.00

Otaņķu pagasta pārvaldes 2. stāvā 213. kab. – pirmdienās un ceturtdienās;

Nīcas ambulances ēkā (ieeja no sētas puses)– otrdienās, trešdienās un piektdienās.

 

          Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra tīmekļa vietne


 

ATBALSTS AMATNIEKIEM UN MĀJRAŽOTĀJIEM

Atbalstāms Nīcas novada uzņēmējdarbības attīstības virziens ir TIC (Tūrisma informācijas centrs) sadarbība ar vietējiem amatniekiem. Jau kopš 2012.gada, kad TIC iesaistījies Adventa laika tirdziņa organizēšanā, tajā tirgojot vietējo amatnieku preces, pakāpeniski veidojot sinerģisku sadarbību starp pašvaldību un novada amatniekiem. Jau kopš 2016.gada jūnija tiek slēgti līgumi ar novada amatniekiem par to produkcijas realizāciju TICā, tādējādi uzsākot neformālu vietējo amatnieku ražojumu tirdzniecības platformas veidošanu. Oficiālās sadarbības sākuma posmā TIC sadarbojās ar vienu amatnieku, taču, paplašinoties šai sadarbībai, sadarbību ar TIC uzsākuši jau 6 vietējie amatnieki. Stratēģiski un mērķtiecīgi turpinot šīs iniciatīvas realizāciju, tā pāraug nozīmīgā virzienā mazās uzņēmējdarbības atbalstam.

 

Šī ir abpusēji izdevīga sadarbība, jo amatnieku radītajām precēm ir nodrošināta realizācijas vieta un TIC apmeklētāju interese par vietējiem darinājumiem ir augsta – saskaņā ar TIC vadītājas apkopoto statistiku, aptuveni 30% TIC apmeklētāju kopš oficiālas sadarbības uzsākšanas 2016.gada jūnijā, ir iegādājušies kādu no TIC pieejamiem suvenīriem. Šobrīd TIC iegādājamo vietējo amatnieku preču cenas tiek noteiktas ar domes lēmumu, tās saglabājot amatnieku noteiktajā apmērā un tām nepiemērojot cenas paaugstinājumu. Šāds rīcības modelis motivēts ar atbalsta funkcijas sniegšanu vietējo amatnieku darbības attīstībai.


 

Individuāla konsultācija topošajam uzņēmējam – palīgs brīdī, kad jautājumu ir vairāk nekā atbilžu!

 

„Jauno uzņēmēju centra” mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, esot aktīviem ekosistēmas dalībniekiem. Nodibinājums Latvijā ir izveidots pēc Zviedrijas modeļa, kur jau 35 gadus ar lieliskiem panākumiem darbojas organizācija „Jobs and Society – NyföretagarCentrum”, kas ir mūsu kaimiņvalsts vadošā organizācija jaunu uzņēmumu veidošanas un atbalstīšanas procesā. Nodibinājuma darbības principos iedzīvināta būtiska sociālās korporatīvās atbildības ideja: pieredzējušie palīdz iesācējiem, lielie – mazajiem. Pateicoties nodibinājuma sadarbības partneru finansiālajam atbalstam, konsultācijas jaunajiem uzņēmējiem tiek piedāvātas bez maksas.

 

Organizācijas darbības pamatprincipi:

 • bezmaksas konfidenciālas konsultācijas jaunajiem uzņēmējiem;
 • mērķa grupa – cilvēki, kas savu uzņēmumu vēl nav nodibinājuši vai izveidojuši to nesen;
 • konsultanti ir pieredzējuši uzņēmēji, kuri paši ir uzkrājuši zināšanas savu uzņēmumu veidošanā un vadīšanā;
 • bezpeļņas organizācija, kuras finansējumu galvenokārt veido sociāli atbildīgu privāto uzņēmumu finansējums (ar nelielu valsts un pašvaldības atbalstu). 

Vairāk informācijas ŠEIT.


 

Ekonomikas ministrija izstrādā “Ceļa kartes”

 

Lai uzņēmēji varētu ērti un efektīvi atrast, kādas uzņēmējdarbībai nepieciešamās licences un atļaujas tam ir nepieciešams saņemt, vai administratīvās prasības izpildīt pie dažādiem saimnieciskās darbības veidiem, Ekonomikas ministrija sadarbībā ar nozaru ministrijām un Tautsaimniecības padomes Mikro un mazo uzņēmumu komitejas pārstāvjiem ir uzsākusi darbu pie ceļa karšu izstrādes. Ceļa kartē ir aprakstīta soli pa solim informācija par visām uzņēmējiem nepieciešamajām atļaujām un licencēm, administratīvajām procedūrām, kuras, atbilstoši normatīvajam regulējumam, pieprasa valsts un pašvaldību līmenī. Ir tapušas pirmās trīs ceļa kartes!

 

 1. Ceļa karte “Kafejnīcas atvēršana”
 2. Ceļa karte “Tekstilizstrādājumu ražošana Rīgas, Jūrmalas un Salaspils pašvaldībās”
 3. Ceļa karte “Skaistumkopšanas salona atvēršana”

 

Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai

Bezdarbniekiem, kuri vēlas uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sniedz konsultatīvu palīdzību un finansiālu atbalstu biznesa uzsākšanai, kā arī nodrošina biznesa plānu īstenošanas atbilstības regulāru novērtēšanu 24 mēnešus no biznesa plānu īstenošanas uzsākšanas dienas.

 

Pasākumā var iesaistīties NVA reģistrētie bezdarbnieki, kuri (nepieciešams uzrādīt apliecinošus dokumentus):

 • ir ieguvuši profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību uzņēmējdarbības, biznesa vadības vai citā tām pielīdzināmā jomā vai jomā, kurā plānots uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību;
 • ir apguvuši profesionālās izglītības programmas, kas nodrošina nepieciešamās zināšanas uzņēmējdarbības vadības jomā vai jomā, kurā plānots uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību;
 • ir ieguvuši profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību un apguvuši neformālās izglītības programmu (ne mazāk kā 120 akadēmiskās stundas) ar uzņēmējdarbības vadību saistītā jomā.

 

Vairāk informācijas par NVA atbalstu, komercdarbības dotāciju biznesa plāna īstenošanai un iepriekšējo gadu pieredzi meklēt ŠEIT.