Attīstības nodaļas vadītāja

Vita Liepiņa
Tālrunis: 63489500, 20099063
E-pasts: vita.liepina@nica.lv

Projektu vadītājs

Raivis Kalējs
Tālrunis: 63452257
E-pasts: raivis.kalejs@nica.lv
 


Attīstības nodaļa atrodas Nīcas novada domes administratīvās ēkas 2. stāva 18. kabinetā


 

 

Par Attīstības nodaļu

Nodaļa ir Nīcas novada domes administrācijas struktūrvienība, kas atbild par projektu īstenošanu ar ārējā finansējuma piesaisti un Nīcas novada attīstības stratēģisko plānošanu jautājumos, kas skar Nīcas novada:

 

- Investīcijām pievilcīgas vides projektu un darbību īstenošanu;

- Ilgtspējīgas un pievilcīgas uzņēmējdarbības vides sekmēšanu;

- Atbalsta mehānismu izveidi un nodrošināšanu novada esošajiem un potenciāliem uzņēmējiem "Uzņēmējdarbības atbalsta stratēģijas" ietvaros.

 

Attīstības nodaļa nodrošina arī attīstības plānošanas dokumentu izstrādes, uzraudzības un analīzes procesu koordinēšanu, kas saistīta ar sekojošiem Nīcas novada attīstības plānošanas dokumentiem:

 

- Attīstības programma 2014. – 2020.gadam;

- Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. – 2030.gadam;

- Uzņēmējdarbības atbalsta stratēģija un rīcības plāns 2018. – 2030.gadam (turpmāk – UAS).


 

 
ATTĪSTĪBAS NODAĻAS NOLIKUMS