Budžets

2021. gads

Saistošie noteikumi Nr. 4 par 2021.g. budžetu

Priekšsēdētāja ziņojums par budžetu

Pamatbudž.kopā 1.pielik.

Ieņēmumu un izdevumu tāme 1.1.pielik.

Izdevumi pa kategorijām 1.2.pielik.

Aizņēmumu un ilgtermiņa saistību apmērs 2.pielik.

2020. gads

Saistošie noteikumi Nr 3 par 2020.g.

2020.g.precizētais plāns kopā 1.pielik.

2020.g.IEŅĒMUMI 1.1.pielik.

2020.g.IZDEVUMI pa funkc.1.2.pielik.

2020.g.IZDEVUMI pa ekon.kat.1.3.pielik.

2020.gada 12. oktobra Saistošie noteikumi Nr.9

1.pielikums IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME

1.1.pielikums IZDEVUMU SADALĪJUMS
Paskaidrojuma raksts
1.pielikums PAMATBUDŽETS

1.1.pielikums IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMES

2.pielikums SAISTĪBAS
Priekšēdētāja ziņojums par 2020.gada budžetu

2019. gads

Saistošie noteikumi Nr. 1.

1.pielikums 2019.g.precizētais pamatbudžeta_plāns

1.1.pielikums

1.2.pielikums

1.3.pielikums

2.pielikums 2019.g.precizētais SB plāns

3.pielikums 2019.g.ziedojumu un dāvinājumu budžets

Saistošie noteikumi Nr. 2.
1.pielikums PAMATBUDŽETS

1.1.pielikums IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMES

2.pielikums SPECIĀLAIS BUDŽETS

3.pielikums SAISTĪBAS

Priekšēdētāja ziņojums par 2019.gada budž.

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.6 Grozījumi Nīcas novada domes 2019.gada 29.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.2 "Par Nīcas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam".

 

Saistošie noteikumi Nr. 6.

1.pielikums

1.1.pielikums

1.2.pielikums
2.pielikums

Paskaidrojuma raksts


2018. gads

2018. gada budžets

Saistošie noteikumi Nr.3 "Par 2018. gada budžetu" (1.2018.)

Saistošie noteikumi Nr.11 "Grozījumi 29.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.3 "Par 2018.gada budžetu"" (9.2018.)

 


2017. gads

2017. gada budžets