iedzīvotāji

Pēc Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes statistikas datiem iedzīvotāju skaits

Nīcas novadā 2019. gada 22. janvārī bija ir 3296 (uz 22.01.2020.), no tiem

Nīcas pagastā -2502,

Otaņķu pagastā – 794.