"Es - jaunais ķīmiķis"

Nīcas vsk. un Rudes sākumskolas 1. - 4. klases skolēniem 5. martā notika karjeras pasākums. Nodarbību ietvaros skolēni iepazinās ar ķīmiķa profesiju un noskaidroja kā veiksmīgāk plānot karjeru. Skolēni uzzināja, kāda izglītība, prasmes, mācību priekšmeti jāapgūst, kādām īpašībām jāpiemīt, lai kļūtu par ķīmiķi. Skolēni tika iepazīstināti ar galvenajiem darba pienākumiem, darba vidi, darba instrumentiem, tika noskaidrots kāda veida uzņēmumos var strādāt šīs profesijas pārstāvis un kādas prasmes nepieciešamas, lai apgūtu konkrēto profesiju.
Praktiskās nodarbības laikā skolēniem bija iespēja pašiem iejusties ķīmiķa lomā – tika pētītas ķīmiskās reakcijas un vielu agregātstāvokļa maiņa, darbošanās laikā tika pielietoti ķīmiķa profesijai raksturīgi darba instrumenti - cimdi, cepures un dažādas mērierīces.  Noslēguma daļā skolēni izvērtēja savu atbilstību un prasmes ķīmiķa profesijai, uzdeva sev interesējošus jautājumus. Nodarbības notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 


Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva

IMG_20190305_094857IMG_20190305_105448

 

 

 

 

 

 

IMG_20190305_095815IMG_20190305_095300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


11.04.2019.
„Sociālā uzņēmējdarbība” 

11. aprīlī Nīcas vidusskolēniem 10. - 12. klasei notika karjeras pasākums, kurā skolēni uzzināja, ko nozīmē sociālā uzņēmējdarbība, ar ko tā nodarbojas. Tika noskaidrots, kas ir nepieciešams uzņēmējam, lai veiksmīgi un mērķtiecīgi attīstītu uzņēmumu šajā sfērā. Skolēni uzzināja, ar cik daudz un dažādiem profesiju pārstāvjiem uzņēmējam katru dienu kopā jāstrādā, lai šāda veida uzņēmums spētu pastāvēt un veiksmīgi attīstītos.
Jaunieši tika mudināti domāt par nepieciešamo izglītību, prasmēm, mācību priekšmetiem un īpašībām kādām jāpiemīt, lai kļūtu par sociālo uzņēmēju. Lekcijas laikā tika uzdoti dažādi, interesējoši jautājumi un gūtas atbildes. Lekcija notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.


Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva

IMG_20190411_142129IMG_20190411_135519


21.03.2019.

 Karjeras pasākums "Mana tēla pilnveide"

21. martā Rucavas un Sikšņu pamatskolas 5. – 6. klases skolēni apmeklēja Liepājas Jauniešu māju, kurā skolēni iepazinās ar improvizācijas teātra speciālista dzīves un karjeras stāstu.  Tika veidota izpratne par publiskās uzstāšanās nozīmi un nepieciešamību sevis kā profesionāļa prezentēšanai, gatavojoties darba intervijai. Izmantojot improvizācijas metodes, skolēniem bija iespēja novērtēt sev piemītošās, publiskās uzstāšanās prasmes. Tādā veidā skolēni apzināja savas stiprās un vājās puses, un pēc tam, tās pilnveidoja darba intervijas simulācijās, iejūtoties dažādās lomās un izspēlējot dažādas dzīves situācijas. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.


Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva

IMG_20190321_131752

IMG_20190321_125740

IMG_20190321_122355-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KAA pasākums "Es pētu savas karjeras vadības prasmes"

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, 18. februārī Nīcas vsk. notika pašizpētes nodarbības 7. un 8. klases skolēniem ar lektori, uzņēmēju Jolantu Priedi. Nodarbības ietvaros notika kouča spēle, kuras mērķis bija pilnveidot skolēnu karjeras vadības prasmes, pielietojot koučinga metodes.
Skolēni, izmantojot koučinga spēli, stāstīja par savu nākotni un nodarbošanos. Skolēni darbojās, strādājot pa grupām un izmantoja projektīvās kārtis, ar kuru palīdzību grupu dalībnieki veidoja profesionālās dzīves stāstu. Viens no skolniekiem veidoja stāstu no attēliem, bet  pārējie grupas dalībnieki stāstīja šo stāstu, tajā akcentējot prasmes, spējas, profesijas. Stāsta veidotājs to pierakstīja, pēc tam stāsts tika papildināts ar vārdiem, no kuriem bija radoši jāizdomā prasmes un papildinoši jautājumi stāsta noslēguma veidošanai. Noslēgumā stāsta veidotājs varēja izstāstīt savu versiju par prasmēm un nākotnes profesijām, kopīgi tika veidots stāsta nosaukums.

Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva
IMG_20190218_140636IMG_20190218_131026 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


27.12.2018.

"Iniciācijas nozīme jauniešu dzīvē"


Lekcijas ietvaros, profesionālās izaugsmes treneris Aleksis Daume, pilnveidoja izpratni, ko nozīmē briedums un kas ir iniciācija. Mudināja skolēnus aizdomāties par to, cik svarīgi, bet vienlaikus grūti ir pārkāpt kādu noteiktu dzīves, karjeras slieksni, "izkāpt" no mums katram tik ērtās komforta zonas!  Lektors skolēniem pilnveidoja izpratni par brieduma nozīmi dzīves un karjeras mērķu izvirzīšanai un sasniegšanai. Stāstīja, cik daudz un dažādas iespējas ir dotas jauniešiem gan skolās, gan Latvijā kopumā, aicinot to novērtēt un izmantot.
Lekcijas laikā bija vērojama skolēnu interese, dalīšanās ar savām domām un sajūtām par lektora teikto.
Lekcijas beigās skolēni personīgi devās pie lektora, lai pateiktu paldies par dzirdēto, saprasto un tik aktuālo informāciju jauniešiem! Lekcija notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva

Nr.1Nr.623.11.2018.
Karjeras pasākums "Amatniecība un amatnieki" 

 Rucavas un Sikšņu pamatskolas 1. - 4. klases skolēni projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros devās
uz Liepāju, Liepājas Amatnieku namu. Skolēni iepazina amatnieku profesiju, profesijai nepieciešamās prasmes un ikdienu. Amatnieku darbnīcās skolēni guva zināšanas par dažādu amatnieku darba specifiku un iejutās amatnieka lomā, arī praktiski darbojoties 4 dažādās darbnīcās:
1. Dzintara apstrāde.
2. Klūdziņu pīšana.
3. Sveču liešana.
4. Šūšana.
Nobeiguma daļā skolēniem bija iespēja uzdot amatniekiem sev interesējošus jautājumus.


Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva
Nr.2Nr.8
 
"Motivācijas nozīme karjeras veidošanā"

15. novembrī Nīcas vidusskolā 8. - 9. klašu skolēniem notika pasākums - lekcija:"Motivācijas nozīme karjeras veidošanā".
             Lekcijas ietvaros skolēniem tika sniegtas zināšanas par to, kas ir motivācija, par apkārtējo ietekmi uz motivāciju. Tika diskutēts par to, kāda ir motivācijas nozīme karjeras veidošanā, kā izvirzīt un sasniegt mērķus, kā iegūt motivāciju pilnveidot sevi. Skolēni tika mudināti uzņemties atbildību par sevi, savu dzīvi, karjeru.
              Lektors, izmantojot personisko pieredzi, aicināja domāt par izglītības nozīmi, akcentējot mūžilgas formālas un neformālas izglītības ietekmi personības pilnveidošanā. Tādā veidā skolēni tika aicināti domāt par dažādu zināšanu un prasmju nepieciešamību, to attīstīšanu.  Lekcijas noslēgumā lektors nodrošināja atgriezenisko saiti, atbildot uz skolēnu interesējošiem jautājumiem. Nodarbība notika Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
 
Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva

IMG_20181115_110221IMG_20181115_110207 


  Pasākums "Mana karjera sportā"
 
Nīcas vidusskolā 29.01.19 projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, viesojās  hokeja kluba menedžeris Kaspars Repšs, vārtsargs Kristaps Nazarovs un sabiedrisko attiecību vadītāja Sanita Austere.  
Nodarbību laikā Nīcas vsk. un Rudes sākumskolas 5. - 6. klases skolēni iepazinās ar profesionāla sportista dzīves gājumu, uzzināja, ko nozīmē profesionāla sportista karjera, kādas ir izaugsmes iespējas sportā. Skolēni tika iepazīstināti ar sportista karjeru hokejā, ar šīs profesijas plusiem un mīnusiem, hokeja specifikāciju, ekipējumu, treniņu nozīmi un komandas darbu, kā neatņemamu karjeras vadības sastāvdaļu. 
 Liels bija skolēnu prieks par iespēju pielaikot hokejista specapģērbu, paņemt to rokās, izpētīt un sajust to reālo smagumu. Visas nodarbības laiku bija vērojama skolēnu, jo īpaši puišu lielā interese par šo sporta veidu un nepieciešamajām prasmēm, ļoti daudz tika uzdoti dažādi, interesējoši jautājumi. Skolēni uzzināja, ka viss hokeja ekipējums sver aptuveni 20 kg,kas nāk klāt vēl sportista svaram. Noskaidroja, ka sportistam jāapzinās dažādu traumu, risku iespējamība, jābūt ļoti disciplinētam un dzīvē no daudz kā jāatsakās, lai sasniegtu savu mērķi.

Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva
814-1