Teritorija

 

Teritorija – 35079 ha

Jūras robeža – 24 km

Nīcas novadu veido 2 pagasti: Nīcas un Otaņķu, kas jau vēsturiski bija kopā.

Ciemi – Grīnvalti, Pērkone, Bernāti, Klampju ciems, Jūrmalciems, Nīca, Kalnišķi, Rude, Otaņķi

Ezeri – Liepājas, Papes

Upes – Bārta, Tosele, Otaņķe

Lielāko daļu novada teritorijas aizņem meži – 45% no kopējās teritorijas – un lauksaimniecībā izmantojamā zeme 34%.


Attālums no Nīcas:

Liepāja – 22 km

Rīga – 230 km

Klaipēda – 80 km