Nīcas ambulance


Ambulances vadītāja

Inata Štāle
Tālrunis: 29415662
E-pasts: inata.stale@nica.lv
Adrese: Skolas iela 5, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV - 3475

 

INFORMĀCIJA PAR VIDES PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANU PACIENTIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM 

Atbilstoši LR 2009.gada 20.janvāra MK noteikumiem Nr.60„Noteikumi par obligātajām prasībām

ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” iestāde nodrošina vides pieejamību personām ar

funkcionāliem traucējumiem patstāvīgi iekļūt mūsu iestādē, izmantojot iebrauktuvi ( pandusu), 

nokļūšanai ēkas otrajā stāvā  ir pieejams lifts/pacēlājs.

Pirmajā stāvā atbilstoši prasībāmir pieejama speciāli aprīkota tualetes telp

 

 

 

Nīcas novadā deklarētiem bērniem tiek nodrošināta valsts apmaksāta vakcinācija

pret ērču encefalītu no viena gada līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai.

 

Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts, kura pamatprakse ir attiecīgajā teritorijā.

Ja bērns ir reģistrēts endēmiskajā teritorijā,

bet viņa ģimenes ārsta prakse neatrodas šajā teritorijā,

vakcinācija jāveic pie cita ģimenes ārsta - pie tāda,

kura prakse atrodas kādā no endēmiskajām teritorijām.

Uzziņām prakses tālruņi: 634 69050, 634 69693

 

Bāreņus un bez vecāku gādības palikušos bērnus

ar valsts apmaksāto vakcināciju pret ērču encefalītu

vakcinē visā Latvijas teritorijā, neatkarīgi no dzīvesvietas.

 

Atvaļinājumi:

 

Ģimenes ārste Iveta PEREMEŽA no 20.jūlija līdz 16.augustam

Medicīnas māsa Ināra LAURE no 20.jūlija līdz 16.augustam

 

 

 

Ir saņemtas 15.jūnijā veikto mobilās mamogrāfijas izmeklējumu atbildes.

Interesēties sava ģimenes ārsta praksē.

 

 

  jūlijā, augustā ambulancē: 

 

 Datums  Laiks  Speciālists  Vārds,Uzvārds Tālrunis

17.08.

14.30 Optometrists Rīgas izbraukuma optika pierakstīties pa tālr. 28790980

 

27.08.

 

 12:00

Mobilā mamogrāfija

 VC4 pierakstīties pa tālr. 29415662

no 08.09.

pārcelts uz 15.09.

10:00 -12:00 Psihiatre Kristīne Balode

rindas kārtībā

prakses tālruni      634 23191

 11.09.

15:00 Acu ārste Ruta Ābelīte pierakstīties pa tālr. 29415662

Novembrī

 

Bērnu acu ārsts

Bērnu neirologs

Bērnu mikrologopēds

 

MVAC sadarbībā ar BKUS speciālistiem informācija un pieraksts pa tālr. 29415662

 

 

 

Kovaļenko Larisa - ārsta prakse ginekoloģijā un dzemdniecībā

ir pārtraukusi savu darbību un slēgusi savu praksi.

Medicīniskā  dokumentācija ir nodota

Liepājas zonālā Valsts arhīvā,

Republikas ielā 11, Liepāja, tālrunis: 63424549

 

 

 

INFORMĀCIJA par ģimenes ārstes U.Malkevičas praksē reģistrēto pacientu medicīniskajām kartēm

un to saņemšanu pārreģistrējoties pie cita ģimenes ārsta:

Ambulatorās pacientu medicīniskās kartes tiek glabātas Nīcas lauku ambulances arhīvā,

Nīcā, Skolas ielā 5, kontakttālrunis 29415662

 

Ambulatorās pacientu medicīniskās kartes

un izraksti no tām no arhīva tiek izsniegtas pret ģimenes ārsta pieprasījumu/veidlapa Nr.027/u 

 

 

 

 

Daigas Birznieces ģimenes ārsta prakse

Prakses kods: 6479-00003

1.stāvs 2.,3. kab.

 P  O  T  C  P

Ģimenes ārsts

Daiga Birzniece, tālr.634 69693, mob.26557739

 2.kab.

  9-13   9-13   9-13   -  15-19

Prakses darba laiks 

Medicīnas māsa

Ināra Laure, tālr.634 69693, mob.29188102

 2., 3.kab.

 8-16  8-16  8-16  8-12  11-19

Analīžu nodošana, tālr.634 69693

 3.kab.

   8.30 -10    8.30 - 10  

 

 Ivetas Peremežas ģimenes ārsta, pediatra prakse

Prakses kods: 6479-00005

1.stāvs 9.,10. kab.

 P  O  T  C  P

Ģimenes ārsts, pediatrs

Iveta Peremeža, tālr.634 69050, mob.26426601

9.kab.

 9-13  14-19  9-13

 9-13,

 3.ceturtd. -

 9-13

Prakses darba laiks

Medicīnas māsa

Ieva Aruma, tālr.634 69050, mob.26181064

Ārsta palīgs

Laura Baltaiskalna, tālr.634 69050, mob.22429089

9.,10.kab.

 8-16

 

 

 11-19

 

 

 8-16

 

 

 8-16

 

 

 8-16

 

 

Analīžu nodošana, tālr.634 69050

10.kab.

  8 -10    8-10  

 

Valdas Sisenes zobārstniecības prakse

Prakses kods: 6479-00001

2.stāvs 18.kab.

 P  O  T  P

 

Zobārsts

Valda Sisene, tālr.634 69200, mob.26388969

 9 - 14  12.30 - 17.30  9 - 14  9 - 14 9 - 14

 

NĪCAS LAUKU AMBULANCES

Fizikālās medicīnas kabinets

ārstniecības iestādes

reģistrācijas kods: 6479-00006

2.stāvs 21.kab.

 P  O  T  C  P

 

Medicīnas māsa

Ieva Aruma,mob.26181064

15-17  8-10  8-10  8-10  15-17

 

NĪCAS LAUKU AMBULANCES

Medicīnas māsas kabinets

ārstniecības iestādes

reģistrācijas kods: 6479-00006

2.stāvs 20.kab.

 P  O  T  C  P

 

Medicīnas māsa

Ieva Aruma,mob.26181064

15-17 8-10 8-10 8-10 15-17

 

Ināras Laures masiera prakse

Prakses kods: 6479-00002

2.stāvs 16.kab.

 P  O

Masiere atvaļinājumā no 20.07.- 16.08.

Ināra Laure, mob.29188102

16-18 16-18 16-18

 

Ingas Dobravaļskas podologa prakse  

Podologs

Inga Dobravaļska

mob.24222445

2.stāvs 17.kab.  

 

pierakstīties pa tālr.24222445

 

Ārsti-speciālisti  1 reizi mēnesī  

Psihiatre

Kristīne Balode

2.stāvs 15.kab.

tālr.634 23191 (prakse Liepājā)

 10 -12  rindas kārtībā

Acu ārste

Ruta Ābelīte

2.stāvs 28.kab.

tālr.634 22319 (prakse Liepājā)

P  15 - ... pierakstīties pa tālr. 29415662

 

Noderīgi tālruņa numuri  

113

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

katru dienu visu diennakti

66016001

Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis

darbdienās plkst.18-08, svētku dienās un brīvdienās visu diennakti

80001234

Nacionālā veselības dienesta konsultatīvais tālrunis

darbdienās plkst. 8.30 -17