Nīcas ambulance


Ambulances vadītāja

Inata Štāle
Tālrunis: 29415662
E-pasts: inata.stale@nica.lv
Adrese: Skolas iela 5, Nīca, Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV - 3473

                E-pasts: inata.stale@veseliba.dkn.lv

 

INFORMĀCIJA PAR VIDES PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANU PACIENTIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM 

Atbilstoši LR 2009.gada 20.janvāra MK noteikumiem Nr.60„Noteikumi par obligātajām prasībām

ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” iestāde nodrošina vides pieejamību personām ar

funkcionāliem traucējumiem patstāvīgi iekļūt mūsu iestādē, izmantojot iebrauktuvi ( pandusu), 

nokļūšanai ēkas otrajā stāvā  ir pieejams lifts/pacēlājs.

Pirmajā stāvā atbilstoši prasībām ir speciāli aprīkota tualetes telpa.

Ja nokļuvei uz 2.stāvu izmantojiet liftu-pacēlāju un 

nepieciešama palīdzība lifta izmantošanai,

tad ambulances personāls palīdzēs gan nokļūt uz 2.stāvu,

gan nokļūt atpakaļ uz 1.stāvu.

Nepieciešamības gadījumā zvanīt  pa tālruni 29415662

vai  pakalpojuma sniedzējam pie kura jānokļūst.

 

 

 

 

Informācija ambulances apmeklētājiem!

Pie ģimenes ārstiem un zobārsta pieņemšana

notiek  pēc iepriekš saskaņota pieraksta!

 

Fizikālās medicīnas procedūru un

Medicīnas māsas kabineta

pakalpojumu saņemšanai telefoniski sazināties un vienoties par pieņemšanas  laiku.

Medicīnas māsa I.Aruma, tel. 26181064

 

 

 

 

Nīcas ambulancē 

epidemioloģiskās drošības aizsardzības pasākumi - 

 SEJAS AIZSARGMASKA, roku mazgāšana, dezinfekcija

 

Dienvidkurzemes novadā deklarētiem bērniem tiek nodrošināta valsts apmaksāta vakcinācija

pret ērču encefalītu no viena gada līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai.

 

Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts, kura pamatprakse ir attiecīgajā teritorijā.

Ja bērns ir reģistrēts endēmiskajā teritorijā,

bet viņa ģimenes ārsta prakse neatrodas šajā teritorijā,

vakcinācija jāveic pie cita ģimenes ārsta - pie tāda,

kura prakse atrodas kādā no endēmiskajām teritorijām.

Ģimenes ārstu pamatprakses Nīcas pagastā:

Daigas Birznieces ģimenes ārsta prakse, prakses tālrunis 634 69693 ;

Ivetas Peremežas ģimenes ārsta prakse, prakses tālrunis 634 69050

Medicīnas māsa Ieva ARUMA: tālrunis 26 181 064

Vairāk informācija:  https://www.spkc.gov.lv/lv/pret-ercu-encefalitu-berniem

 

Bāreņus un bez vecāku gādības palikušos bērnus

ar valsts apmaksāto vakcināciju pret ērču encefalītu

vakcinē visā Latvijas teritorijā, neatkarīgi no dzīvesvietas.

 

Dienvidkurzemes novada Veselības aprūpes centrs

filiāle Nīcas lauku ambulance organizē:

 Datums  Laiks  Speciālists  Vārds,Uzvārds Tālrunis

   29.04.2023.

no plkst.9

Bērnu mikrologopēds, okulists

MVAC - RMHC Latvija

informācija un pieraksts pa tālr.

29 415 662

   .06.2023.

no plkst.10

Bērnu okulists,neirologs

MVAC - RMHC Latvija

informācija un pieraksts pa tālr.

29 415 662

09.05.2023.

09.08.2023.

14.11.2023.

plkst.9

Donoru diena

Nīcas kultūras namā

 

Valsts asinsdonoru centrs Kurzemes nodaļa

informācija un pieraksts pa tālr.

29 415 662

 

Ja nevari ierasties uz plānoto

pieņemšanu pie ārsta vai uz procedūrām

obligāti sazinies un informē par neierašanos!

 

 

 

 

INFORMĀCIJA par ģimenes ārstes U.Malkevičas praksē reģistrēto pacientu medicīniskajām kartēm

un to saņemšanu pārreģistrējoties pie cita ģimenes ārsta:

Ambulatorās pacientu medicīniskās kartes tiek glabātas Nīcas lauku ambulances arhīvā,

Nīcā, Skolas ielā 5, kontakttālrunis 29 415 662

 

Ambulatorās pacientu medicīniskās kartes

un izraksti no tām no arhīva tiek izsniegtas pret ģimenes ārsta pieprasījumu/veidlapa Nr.027/u 

 

 

 

 

Daigas Birznieces ģimenes ārsta prakse

Prakses kods: 6479-00003

1.stāvs 2.,3. kab.

 P  O  T  C  P

Ģimenes ārsts

Daiga Birzniece, tālr.634 69693, mob.26 557 739

 2.kab.

 

  9-13   9-13   9-13   -  15-19

Prakses darba laiks 

Medicīnas māsa

Ināra Laure, tālr.634 69693, mob.29 188 102

 2., 3.kab.

 8-16  8-16  8-16  8-12  11-19

Analīžu nodošana, tālr.634 69693

 3.kab.

   8.30 -10    8.30 - 10  

 

 Ivetas Peremežas ģimenes ārsta, pediatra prakse

Prakses kods: 6479-00005

1.stāvs 9.,10. kab.

 P  O  T  C  P

Ģimenes ārsts, pediatrs

Iveta Peremeža, tālr.634 69050, mob.26 426 601

9.kab.

 9-13  14-19  9-13

 9-13,

 3.ceturtd. -

 9-13

Prakses darba laiks

Medicīnas māsa

Ieva Aruma, tālr.634 69050, mob.26 181 064

Medicīnas māsa

Zanda Pūķe, tālr.634 69050, mob.26 120 514

 

 8-16

 

 

 11-19

 

 

 8-16

 

 

 8-16

 

 

 8-16

 

 

Analīžu nodošana, tālr.634 69050

10.kab.  TIKAI PĒC  PIERAKSTA !

  8 -10    8-10  

 

Valdas Sisenes zobārstniecības prakse

Prakses kods: 6479-00001

2.stāvs 18.kab.

 

 P  O  T  P

Zobārsts  

Valda Sisene, tālr.634 69200, mob.26 388 969

 9 - 14  12.30 - 17.30  9 - 14  9 - 14 9 - 14

 

Dienvidkurzemes novada Veselības centrs filiāle

NĪCAS LAUKU AMBULANCE

Fizikālās medicīnas kabinets

ārstniecības iestādes

reģistrācijas kods: 027000002 02

2.stāvs 21.kab.

 P  O  T  C  P

 

Medicīnas māsa

Ieva Aruma,mob.26 181 064

15-17  8-10

8-10 

8-10

 15-17

 

Dienvidkurzemes novada Veselības centrs filiāle

NĪCAS LAUKU AMBULANCE

Medicīnas māsas kabinets

ārstniecības iestādes

reģistrācijas kods: 027000002 02

2.stāvs 20.kab.

 P  O  T  C  P

 

Medicīnas māsa

Ieva Aruma,mob.26 181 064

15-17 8-10

8-10

8-10

15-17

 

SIA "E.Gulbja laboratorija"

reģistrācijas nr. 42803008077

2.stāvs 27.kab.

P O T C P

Medicīnas māsa

Lonija

https://www.egl.lv/

8 -13 Brīvs 8-13 Brīvs 8-13

 

Masiera prakse

2.stāvs 16.kab.

 

Masiere

Inta Radkeviča

mob. 22078043

 Pieņemšana pēc pieraksta

 

Ārsti-speciālisti    

Psihiatre

Kristīne Balode

tālr.634 23191

(prakse Republikas iela 5, Liepājā)

   

Acu ārste

Ruta Ābelīte

tālr.634 22319

(prakse Fr.Brīvzemnieka iela 32, Liepājā)

   

 

Noderīgi tālruņa numuri  

                113

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

katru dienu visu diennakti

            66 016 001

Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis

darbdienās plkst.18-08, svētku dienās un brīvdienās visu diennakti

          80 001 234

Nacionālā veselības dienesta konsultatīvais tālrunis

darbdienās plkst. 8.30 -17