Nīcas ambulance


Ambulances vadītāja

Inata Štāle
Tālrunis: 29415662
E-pasts: inata.stale@nica.lv
Adrese: Skolas iela 5, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV - 3475

 

INFORMĀCIJA PAR VIDES PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANU PACIENTIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM 

Atbilstoši LR 2009.gada 20.janvāra MK noteikumiem Nr.60„Noteikumi par obligātajām prasībām

ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” iestāde nodrošina vides pieejamību personām ar

funkcionāliem traucējumiem patstāvīgi iekļūt mūsu iestādē, izmantojot iebrauktuvi ( pandusu), 

nokļūšanai ēkas otrajā stāvā  ir pieejams lifts/pacēlājs.

Pirmajā stāvā atbilstoši prasībāmir pieejama speciāli aprīkota tualetes telpa.

 

 Janvārī, februārī, aprīlī ambulancē pieņem: 

 

 Datums  Laiks  Speciālists  Vārds,Uzvārds Tālrunis

29.01.20

8.40 Ginekologs Larisa Kovaļenko pierakstīties pa tālr. 29415662

11.02.20.

10 - 12 Psihiatre Kristīne Balode rindas kārtībā

21.02.20.

 15.00 Acu ārste Ruta Ābelīte pierakstīties pa tālr. 29415662

26.02.20.

8.40 Ginekologs Larisa Kovaļenko pierakstīties pa tālr. 29415662

02.04.20.

9.00

Bērnu acu ārsts

Bērnu neirologs

Bērnu mikrologopēds

  pierakstīties pa tālr. 29415662

22.04.20.

9.00 Asins donoru diena   pierakstīties pa tālr. 29415662

 

Ar decembra mēnesi ir noslēgts telpas nomas līgums un

Nīcas ambulancē iekārtots podologa kabinets,

kur ārstniecisko pēdu aprūpi veic speciāliste Inga Štūlberga,

pieraksts pa tālruni 24222445. ( Atvaļinājumā līdz 03.02.2020.)

Kabinets atrodas Nīcas ambulancē 2.stāvā , kabinets Nr.17.

 

 

INFORMĀCIJA par ģimenes ārstes U.Malkevičas praksē reģistrēto pacientu medicīniskajām kartēm

un to saņemšanu pārreģistrējoties pie cita ģimenes ārsta:

Ambulatorās pacientu medicīniskās kartes tiek glabātas Nīcas lauku ambulances arhīvā,

Nīcā, Skolas ielā 5, kontakttālrunis 29415662

 

Ambulatorās pacientu medicīniskās kartes

un izraksti no tām no arhīva tiek izsniegtas pret ģimenes ārsta pieprasījumu/veidlapa Nr.027/u 

 

 

 

 

Daigas Birznieces ģimenes ārsta prakse

Prakses kods: 6479-00003

 P  O  T  C  P

Ģimenes ārsts

Daiga Birzniece, tālr.634 69693, mob.26557739

 2.kab.

  9-13   9-13   9-13   -  15-19

Prakses darba laiks 

Medicīnas māsa

Ināra Laure, tālr.634 69693, mob.29188102

 2., 3.kab.

 8-16  8-16  8-16  8-12  11-19

Analīžu nodošana, tālr.634 69693

 3.kab.

   8.30 -10    8.30 - 10  

 

 Ivetas Peremežas ģimenes ārsta, pediatra prakse

Prakses kods: 6479-00005

 P  O  T  C  P

Ģimenes ārsts, pediatrs

Iveta Peremeža, tālr.634 69050, mob.26426601

9.kab.

 9-13  14-19  9-13

 9-13,

 3.ceturtd. -

 9-13

Prakses darba laiks

Medicīnas māsa

Ieva Aruma, tālr.634 69050, mob.26181064

Ārsta palīgs

Laura Baltaiskalna, tālr.634 69050, mob.22429089

9.,10.kab.

 8-16

 

 

 11-19

 

 

 8-16

 

 

 8-16

 

 

 8-16

 

 

Analīžu nodošana, tālr.634 69050

10.kab.

  8 -10    8-10  

 

Valdas Sisenes zobārstniecības prakse

Prakses kods: 6479-00001

 P  O  T  P

Zobārsts

Valda Sisene, tālr.634 69200, mob.26388969

18.kab.

Ar 2020.gada 1.janvāri tiks mainīts

darba laiks no plkst 9 - 14,

otrdienā darba laiks nemainās

 9 - 14  12.30 - 17.30  9 - 14  9 - 14 9 - 14

 

NĪCAS LAUKU AMBULANCES

Fizikālās medicīnas kabinets

ārstniecības iestādes

reģistrācijas kods: 6479-00006

 P  O  T  C  P

Medicīnas māsa

Ieva Aruma,mob.26181064

21.kab.

15-17  8-10  8-10  8-10  15-17

 

NĪCAS LAUKU AMBULANCES

Medicīnas māsas kabinets

ārstniecības iestādes

reģistrācijas kods: 6479-00006

 

 P  O  T  C  P

Medicīnas māsa

Ieva Aruma,mob.26181064

20.kab.

15-17 8-10 8-10 8-10 15-17

 

Ināras Laures masiera prakse

Prakses kods: 6479-00002

 P  O

Masiere

Ināra Laure, mob.29188102

16.kab.

16-18 16-18 16-18

 

 Ingas Štūlbergas podologa prakse  

Podologs

Inga Štūlberga , mob.24222445

17.kab.  - Atvaļinājumā līdz 03.02.2020.

Tiek veikts pieraksts

 

Ārsti-speciālisti  1 reizi mēnesī  

Ginekologs Larisa Kovaļenko 

 mob.29437279, 28870700

29.kab.

T  8.40 - ... pierakstīties pa tālr. 29415662

Psihiatre

Kristīne Balode, 15.kab.

tālr.634 23191 (prakse Liepājā)

 10 -12  rindas kārtībā

Acu ārste

Ruta Ābelīte, 28.kab.

tālr.634 22319 (prakse Liepājā)

P  15 - ... pierakstīties pa tālr. 29415662

 

Noderīgi tālruņa numuri  

113

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

katru dienu visu diennakti

66016001

Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis

darbdienās plkst.18-08, svētku dienās un brīvdienās visu diennakti

80001234

Nacionālā veselības dienesta konsultatīvais tālrunis

darbdienās plkst. 8.30 -17