Nīcas ambulance


Ambulances vadītāja

Inata Štāle
Tālrunis: 29415662
E-pasts: inata.stale@nica.lv
Adrese: Skolas iela 5, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV - 3475

 

INFORMĀCIJA PAR VIDES PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANU PACIENTIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM 

Atbilstoši LR 2009.gada 20.janvāra MK noteikumiem Nr.60„Noteikumi par obligātajām prasībām

ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” iestāde nodrošina vides pieejamību personām ar

funkcionāliem traucējumiem patstāvīgi iekļūt mūsu iestādē, izmantojot iebrauktuvi ( pandusu), 

nokļūšanai ēkas otrajā stāvā  ir pieejams lifts/pacēlājs.

Pirmajā stāvā atbilstoši prasībām ir speciāli aprīkota tualetes telpa.

 

Valdas Sisenes zobārstniecības prakse

Kabinets slēgts līdz 30.04.2021.

 

 

 

Informācija ambulances apmeklētājiem!

Pie ģimenes ārstiem un zobārsta pieņemšana

notiek tikai pēc iepriekš saskaņota pieraksta!

Vispirms telefoniska saziņa ar ārsta praksi

un tikai vienojoties par pieņemšanu klātienē

drīkst ierasties uz pieņemšanu!

Fizikālās medicīnas procedūru un

medicīnas māsas kabineta

pakalpojumu saņemšanai

iepriekš telefoniski sazināties un vienoties par laiku.

Medicīnas māsa I.Aruma: 26181064.

 

 

 

Notiek pieteikšanās un vakcinācija pret Covid-19

Ģimenes ārstu prakses veic pieteikšanos un vakcināciju

pret Covid-19 

Personas, kuras vēlas vakcinēties, bet  nav pieteikušās,

lūdzu zvanīt un pieteikties sava ģimenes ārsta praksē:

Daigas Birznieces ģimenes ārsta prakses

medicīnas māsa Ināra LAURE, tālr.634 69693, mob.29188102

Ivetas Peremežas ģimenes ārsta prakses

medicīnas māsa Ieva ARUMA, tālr.634 69050, mob.26181064

Ivetas Peremežas ģimenes ārsta prakses

ārsta palīgs Laura BALTAISKALNA, tālr.634 69050, mob.22429089

  Par cik vakcinācija tiek plānota vairākas nedēļas,

tad katras ģimenes ārstu prakses darbinieki zvanīs personām,

lai uzaicinātu noteiktā datumā un noteiktā laikā ierasties uz vakcināciju.

Savlaicīgi informēt savu ģimenes ārsta prakses darbinieku,

ja nevari ierasties uz vakcināciju noteiktajā datumā un noteiktajā laikā.

Tas nepieciešams,

lai vakcīnas izlietotu pēc

norādītajām instrukcijām un tās nekļūtu nederīgas!!!

Esi atbildīgs!

 

 

 

 

Nīcas ambulancē jāievēro noteiktie

epidemioloģiskās drošības aizsardzības pasākumi - 

2 metru distance, SEJAS AIZSARGMASKA, roku mazgāšana, dezinfekcija.

 

Nīcas novadā deklarētiem bērniem tiek nodrošināta valsts apmaksāta vakcinācija

pret ērču encefalītu no viena gada līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai.

 

Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts, kura pamatprakse ir attiecīgajā teritorijā.

Ja bērns ir reģistrēts endēmiskajā teritorijā,

bet viņa ģimenes ārsta prakse neatrodas šajā teritorijā,

vakcinācija jāveic pie cita ģimenes ārsta - pie tāda,

kura prakse atrodas kādā no endēmiskajām teritorijām.

Ģimenes ārstu pamatprakses Nīcas novadā:

Daigas Birznieces ģimenes ārsta prakse, prakses tālrunis 634 69693 ;

Ivetas Peremežas ģimenes ārsta prakse, prakses tālrunis 634 69050

Medicīnas māsa Ieva ARUMA: tālrunis 26 181 064

Vairāk informācija:  https://www.spkc.gov.lv/lv/pret-ercu-encefalitu-berniem

 

Bāreņus un bez vecāku gādības palikušos bērnus

ar valsts apmaksāto vakcināciju pret ērču encefalītu

vakcinē visā Latvijas teritorijā, neatkarīgi no dzīvesvietas.

 

 

 Nīcas ambulances ēkas teritorijā notiek būvdarbi

“Ārējās zibensaizsardzības sistēmas izbūve Nīcas ambulances ēkai”

Līgums Nr. 2.3.35/2020/80 noslēgts 2020.gada 10.augustā ar SIA "OMS"

par līgumcenu EUR 12239,30 PVN EUR 2570,25, kopā EUR 14809,55

 

 

Nokļuvei uz 2.stāvu tiek izmantots lifts-pacēlājs.

Ja nepieciešama palīdzība lifta izmantošanai,

tad ambulances personāls palīdzēs gan nokļūt uz 2.stāvu,

gan nokļūt atpakaļ uz 1.stāvu.

Nepieciešamības gadījumā zvanīt  ambulances vadītājai pa tālruni 29415662

vai  pakalpojuma sniedzējam pie kura jānokļūst.

Paldies par sapratni!

 

 

Ārste -psihiatre 2021.gada aprīlī Nīcas ambulancē nepieņems.

Recepšu pieteikšana vai pieteikties pie ārstes uz pieņemšanu Liepājā

zvanīt pa  prakses tālruni:     634 23191

Pieņemšana notiek stingri pēc pieraksta

ievērojot  pretepidemioloģiskos piesardzības pasākumus!

 

 Aprīlī, maijā, jūnijā  ambulancē: 

 

 Datums  Laiks  Speciālists  Vārds,Uzvārds Tālrunis

30.04.2021.

15.00

Acu ārsts

Ruta ĀBELĪTE

pieraksts pa tālruni 29415662

06.05.2021.

21.10.2021.

9.00

Donoru diena

Valsts asinsdonoru centrs Kurzemes nodaļa

informācija un pieraksts pa tālr.

29 415 662

19.06.

11.00

Bērnu acu ārsts

BKUS speciālists

informācija un pieraksts pa tālr.

29 415 662

26 181 064

19.06.

11.00

Bērnu ortopēds

BKUS speciālists

Jānis Upenieks

informācija un pieraksts pa tālr.

29 415 662

26 181 064

 

Ja nevari ierasties uz plānoto

pieņemšanu pie ārsta vai procedūrām

obligāti sazinies un informē par neierašanos!

 

 

Kovaļenko Larisa - ārsta prakse ginekoloģijā un dzemdniecībā

ir pārtraukusi savu darbību un slēgusi savu praksi.

Medicīniskā  dokumentācija ir nodota

Liepājas zonālā Valsts arhīvā,

Republikas ielā 11, Liepāja, tālrunis: 634 24549

 

 

 

INFORMĀCIJA par ģimenes ārstes U.Malkevičas praksē reģistrēto pacientu medicīniskajām kartēm

un to saņemšanu pārreģistrējoties pie cita ģimenes ārsta:

Ambulatorās pacientu medicīniskās kartes tiek glabātas Nīcas lauku ambulances arhīvā,

Nīcā, Skolas ielā 5, kontakttālrunis 29 415 662

 

Ambulatorās pacientu medicīniskās kartes

un izraksti no tām no arhīva tiek izsniegtas pret ģimenes ārsta pieprasījumu/veidlapa Nr.027/u 

 

 

 

 

Daigas Birznieces ģimenes ārsta prakse

Prakses kods: 6479-00003

1.stāvs 2.,3. kab.

 P  O  T  C  P

Ģimenes ārsts

Daiga Birzniece, tālr.634 69693, mob.26 557 739

 2.kab.

  9-13   9-13   9-13   -  15-19

Prakses darba laiks 

Medicīnas māsa

Ināra Laure, tālr.634 69693, mob.29 188 102

 2., 3.kab.

 8-16  8-16  8-16  8-12  11-19

Analīžu nodošana, tālr.634 69693

 3.kab.

   8.30 -10    8.30 - 10  

 

 Ivetas Peremežas ģimenes ārsta, pediatra prakse

Prakses kods: 6479-00005

1.stāvs 9.,10. kab.

 P  O  T  C  P

Ģimenes ārsts, pediatrs

Iveta Peremeža, tālr.634 69050, mob.26 426 601

9.kab.

 9-13  14-19  9-13

 9-13,

 3.ceturtd. -

 9-13

Prakses darba laiks

Medicīnas māsa

Ieva Aruma, tālr.634 69050, mob.26 181 064

Ārsta palīgs

Laura Baltaiskalna, tālr.634 69050, mob.22 429 089

9.,10.kab.

 8-16

 

 

 11-19

 

 

 8-16

 

 

 8-16

 

 

 8-16

 

 

Analīžu nodošana, tālr.634 69050

10.kab.  TIKAI PĒC  PIERAKSTA !

  8 -10    8-10  

 

Valdas Sisenes zobārstniecības prakse

Kabinets slēgts līdz 30.04.2021.

Prakses kods: 6479-00001

2.stāvs 18.kab.

 P  O  T  P

Zobārsts

Valda Sisene, tālr.634 69200, mob.26 388 969

 9 - 14  12.30 - 17.30  9 - 14  9 - 14 9 - 14

 

NĪCAS LAUKU AMBULANCES

Fizikālās medicīnas kabinets

ārstniecības iestādes

reģistrācijas kods: 6479-00006

2.stāvs 21.kab.

 P  O  T  C  P

Medicīnas māsa

Ieva Aruma,mob.26 181 064

15-17  8-10

8-10

8-10

 15-17

 

NĪCAS LAUKU AMBULANCES

Medicīnas māsas kabinets

ārstniecības iestādes

reģistrācijas kods: 6479-00006

2.stāvs 20.kab.

 P  O  T  C  P

Medicīnas māsa

Ieva Aruma,mob.26 181 064

15-17 8-10

8-10

8-10

15-17

 

Ināras Laures masiera prakse

Prakses kods: 6479-00002

2.stāvs 16.kab.

 P  O

Masiere 

Ināra Laure, mob.29 188 102

16-18 16-18 16-18

Masiere

Agija Kaunese, mob.28 313 084

     

 

 

 

Ārsti-speciālisti   reizi divos mēnešos  

Psihiatre

Kristīne Balode

2.stāvs 15.kab.

tālr.634 23191 (prakse Liepājā)

 10 -12  rindas kārtībā

Acu ārste

Ruta Ābelīte

2.stāvs 28.kab.

tālr.634 22319 (prakse Liepājā)

P  15 - ... pierakstīties pa tālr. 29 415 662

 

Noderīgi tālruņa numuri  

                113

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

katru dienu visu diennakti

            66 016 001

Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis

darbdienās plkst.18-08, svētku dienās un brīvdienās visu diennakti

          80 001 234

Nacionālā veselības dienesta konsultatīvais tālrunis

darbdienās plkst. 8.30 -17