Draudzes

 


NĪCAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE

Dievkalpojumi oktobrī: 
3. oktobrī plkst. 15.00 Bībeles studijas un lūgšanu vakars (A. Vadonis, P.Bobinskis)
4. oktobrī plkst. 14.00 Pļaujas svētku dievkalpojums (P. Bobinskis)
18. oktobrī plkst. 14.00 Dievkalpojums (A. Jaunskalže)
25. oktobrī plkst. 14.00 Dievkalpojums (P. Bobinskis)
31. oktobrī plkst. 14.00 Reformācijas dienas dievkalpojums 

Mācītāja pieņemšanas laiki baznīcā : 2. un 30. oktobrī plkst. 18.00-19.00 (P. Bobinskis)

Dievkalpojumi - katru svētdienu plkst. 14.00
Mācītājs - Ainārs Jaunskalže, Pāvils Bobinskis

www.nicasbaznica.lv

 


JŪRMALCIEMA NĀCARETES DRAUDZE (luterāņu)

Dievkalpojumi - mēneša 2. un 4. svētdienā plkst. 14.00
Mācītājs - Arvīds Bobinskis

Draudzes priekšniece - Gita Vanaga

009


MEŽGALCIEMA DRAUDZE (baptistu)

Dievkalpojumi - katra mēneša 1., 3., un 5. svētdienā plkst. 11.00

Mācītājs - Aivars Vadonis

https://www.facebook.com/mezgalciems

 Svētdienskolas sports notiek Nīcas sporta hallē ceturtdienās plkst.16.00-18.00. Sporta grupā nav vecuma ierobežojumu, vecāki var darboties kopā ar bērniem.

Bībeles un lūgšanu grupa pieaugušajiem: svētdienās 18.00- 20.00 Nīcas novada domes administrācijas ēkas 2.stāvā, PIC telpā.


SKATRES BAPTISTU DRAUDZE

Dievkalpojumi - mēneša mēneša 1. un 3. svētdienā plkst.15.00.
Sludinātājs - Artis Peterlevics

Draudzes priekšniece – Rasma Rāva, tālr.26798131

Svētdienas skola –  katru sestdienu: plkst.11.00 – Kalnišķu sabiedriskajā centrā, plkst.13.00 – baznīcā. Nodarbības vada skolotāja Modrīte Stūre, tālr.29563129


JŪRMALCIEMA BAPTISTU DRAUDZE

Dievkalpojumi - katra mēneša 1. un 3.svētdienā plkst.14.30.

Sludinātājs - Gunārs Lemaitis

Draudzes priekšnieks – Gusts Ilmārs Smāģis


MUITNIEKU DRAUDZE (luterāņu)

Dievkalpojumi - katra mēneša 1., 3. un 5. svētdienā plkst.14.00

Mācītājs - Arvīds Bobinskis

Draudzes priekšnieks – Imants Kaire