Draudzes

 

Valstī noteiktajā karantīnas periodā pulcēšanās baznīcā uz svētdienas dievkalpojumiem netiek uzsaukta. Bet svētdienās no plkst. 11.00 līdz 12.00 iespējams būt Nīcas baznīcā- ievērojot noteiktos piesardzības pasākumus. Baznīcas telpas ir plašas, līdz ar to iespējams nodrošināt pieprasīto distanci starp cilvēkiem.
Aktuālā informācija par Jūrmalciema un Muitnieku draudžu baznīcas atvēršanas laikiem tiks atjaunota mājaslapā un FB kontā.

Ikvienam, kurš vēlas saņemt individuālu garīgu aprūpi (piemēram, Sv. Vakarēdienu, mājapmeklējumu, u.tml.) karantīnas laikā, iespējams to darīt iepriekš sazinoties ar garīdznieku. Garīdznieku kontakti pieejami draudzes mājaslapā www.nicasbaznica.lv. Ja ir vajadzība pēc praktiskas palīdzības, iespēju robežās centīsimies palīdzēt. Lai svētīgi izdodas pavadīt šo laiku un uz tikšanos situācijai uzlabojoties!

 

Mācītājs A. Bobinskis, evaņģēlists P. Bobinskis, prāvests A. Jaunskalže


NĪCAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE

Dievkalpojumi - katru svētdienu plkst. 11.00
Mācītājs - Arvīds Bobinskis

www.nicasbaznica.lv

 


JŪRMALCIEMA NĀCARETES DRAUDZE (luterāņu)

Dievkalpojumi - mēneša 2. un 4. svētdienā plkst. 14.00
Mācītājs - Arvīds Bobinskis

Draudzes priekšniece - Gita Vanaga

009


MEŽGALCIEMA DRAUDZE (baptistu)

Dievkalpojumi - katra mēneša 1., 3., un 5. svētdienā plkst. 11.00

Mācītājs - Aivars Vadonis

https://www.facebook.com/mezgalciems

 Svētdienskolas sports notiek Nīcas sporta hallē ceturtdienās plkst.16.00-18.00. Sporta grupā nav vecuma ierobežojumu, vecāki var darboties kopā ar bērniem.

Bībeles un lūgšanu grupa pieaugušajiem: svētdienās 18.00- 20.00 Nīcas novada domes administrācijas ēkas 2.stāvā, PIC telpā.


SKATRES BAPTISTU DRAUDZE

Dievkalpojumi - mēneša mēneša 1. un 3. svētdienā plkst.15.00.
Sludinātājs - Artis Peterlevics

Draudzes priekšniece – Rasma Rāva, tālr.26798131

Svētdienas skola –  katru sestdienu: plkst.11.00 – Kalnišķu sabiedriskajā centrā, plkst.13.00 – baznīcā. Nodarbības vada skolotāja Modrīte Stūre, tālr.29563129


JŪRMALCIEMA BAPTISTU DRAUDZE

Dievkalpojumi - katra mēneša 1. un 3.svētdienā plkst.14.30.

Sludinātājs - Gunārs Lemaitis

Draudzes priekšnieks – Gusts Ilmārs Smāģis


MUITNIEKU DRAUDZE (luterāņu)

Dievkalpojumi - katra mēneša 1., 3. un 5. svētdienā plkst.14.00

Mācītājs - Arvīds Bobinskis

Draudzes priekšnieks – Imants Kaire