Draudzes

NĪCAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE

DIEVKALPOJUMI

24.decembrī, Ziemassvētku vakarā, plkst.18.00

25.decembrī, 1.Ziemassvētkos, plkst. 11.00

1.janvārī, Jaungada dienā, plkst. 14.00

5.janvārī, Zvaigznes dienā, plkst.11.00

________________________________

Dievkalpojumi - katru svētdienu plkst. 11.00
Mācītājs - Arvīds Bobinskis

www.nicasbaznica.lv

 


JŪRMALCIEMA NĀCARETES DRAUDZE (luterāņu)

DIEVKALPOJUMI

24.decembrī, Ziemassvētku vakarā, plkst.15.00

29.decembrī, plkst. 14.00

6.janvārī, Zvaigznes dienā, plkst.12.00

_________________________________

Dievkalpojumi - mēneša 2. un 4. svētdienā plkst. 14.00
Mācītājs - Arvīds Bobinskis

Draudzes priekšniece - Gita Vanaga

009


MEŽGALCIEMA DRAUDZE (baptistu)

DIEVKALPOJUMI

24.decembrī, Ziemassvētku vakarā, plkst.16.00

5.janvārī, Zvaigznes dienā, plkst.12.00

__________________________________

Dievkalpojumi - katra mēneša 1., 3., un 5. svētdienā plkst. 11.00

Mācītājs - Aivars Vadonis

https://www.facebook.com/mezgalciems

 Svētdienskolas sports notiek Nīcas sporta hallē ceturtdienās plkst.16.00-18.00. Sporta grupā nav vecuma ierobežojumu, vecāki var darboties kopā ar bērniem.

Bībeles un lūgšanu grupa pieaugušajiem: svētdienās 18.00- 20.00 Nīcas novada domes administrācijas ēkas 2.stāvā, PIC telpā.


SKATRES BAPTISTU DRAUDZE

Dievkalpojumi - mēneša mēneša 1. un 3. svētdienā plkst.15.00.
Sludinātājs - Artis Peterlevics

Draudzes priekšniece – Rasma Rāva, tālr.26798131

Svētdienas skola –  katru sestdienu: plkst.11.00 – Kalnišķu sabiedriskajā centrā, plkst.13.00 – baznīcā. Nodarbības vada skolotāja Modrīte Stūre, tālr.29563129


JŪRMALCIEMA BAPTISTU DRAUDZE

Dievkalpojumi - katra mēneša 1. un 3.svētdienā plkst.14.30.

Sludinātājs - Gunārs Lemaitis

Draudzes priekšnieks – Gusts Ilmārs Smāģis


MUITNIEKU DRAUDZE (luterāņu)

25.decembrī, 1.ZiemassvētkOS, plkst.14.00

31.decembrī, vECGADA DIENĀ, plkst. 14.00

5.janvārī, Zvaigznes dienā, plkst.14.00

__________________________________

Dievkalpojumi - katra mēneša 1., 3. un 5. svētdienā plkst.14.00

Mācītājs - Arvīds Bobinskis

Draudzes priekšnieks – Imants Kaire