Nīcas novada domes projektu konkursi notiek kopš 2013. gada

 

Vietējā projektu konkursa mērķis

Tas vienmēr palicis nemainīgs,- finansiāli atbalstīt Nīcas novadam nozīmīgu projektu īstenošanu vides un sociālās dzīves sekmēšanai, atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidei, kā arī Nīcas novada kultūras, tēla un tradīciju popularizēšanai jeb vienkārši īstenot mērķtiecīgas idejas un būt pašiem lepniem par savu novadu. Projektu konkurss vienmēr notiek viena gada ietvaros. Gada pirmie mēneši tiek veltīti projekta pieteikumu rakstīšanai, tad seko izvērtēšana, bet gada nogalē projekti tiek nodoti. Projektu īstenošanai vidēji tiek veltīti 8-9 mēneši. 

 
Projektu konkursa galvenie uzdevumi

Uzdevumi nav tikai formāli noteikti, bet tiek reāli arī izpildīti. Projektu pieteikumus raksta gan skolēni, tādā veidā iegūstot vērtīgu pieredzi projektu rakstīšanā un īstenošanā, gan interešu grupas vai biedrības, kuras pārstāv seniori, u.c. Tas pierāda, ka projektu īstenot spēj ikviens, kuram vien ir vēlme to darīt. Pateicoties vietējiem projektu konkursiem, starp vairākām biedrībām/interešu grupām un pašvaldību tiek dibināta un nostiprināta veiksmīga sadarbība arī tālākos darbos. Biedrības gūst atpazīstamību un tiek motivētas tālākām, jaunām iniciatīvām. 

 
Vietējā projektu konkursa līdzfinansējums

2013. gadā Nīcas novada domes kopējais pieejamais līdzfinansējums bija 2000,00 Ls. Gadu gaidā līdzfinasējums ticis divas reizes palielināts. Pirmo reizi tas tika palielināts 2014. gadā, kad Nīcas novada domes kopējais līdzfinasējums sasniedza 4300,00 EUR, bet vienam projektam maksimālais atbalsts 430,00 EUR. Kopš 2018. gada kopējais līdzfinansējuma apjoms ir 6000,00 EUR, bet viena projektam maksimālais atbalsts 600,00 EUR. Vidēji katru gadu veiksmīgi tiek īstenoti 10 projekti, izmantojot teju visu pašvaldības piešķirto līdzfinansējumu. Kopumā, no 2013. gada līdz 2020. gadam (ieskaitot) pēc iedzīvotāju iniciatīvas ir īstenoti 80 projekti. Daļa projektu ir norisinājušies kā pasākumi un koncerti, bet daļa kā fiziski paliekošas vērtības iegāde, izveide, labiekārtošana u.tml.


 

Projektu konkurss 2021

Projektu_konkurss

 

Lai turpinātu sekmēt vietējo nevalstisko organizāciju (NVO) un interešu/iedzīvotāju grupu aktivitāti un līdzdalību, jau astoto gadu tiek organizēts Nīcas novada vietējais projektu konkurss. 2020. gadā kopējais pieejamais finansējums ir 6000 EUR, viena projekta maksimālais atbalsts 600 EUR. Projektu konkursā tiks atbalstītas idejas, kuras sekmēs Nīcas novada vides un sociālo dzīvi, pilnveidos atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī popularizēs Nīcas novada kultūru, tēlu un tradīcijas.

 


 

PROJEKTU KONKURSU ARHĪVS 2013-2020

good times & tan lines