Simbolika

Nīcas novada stilu veidojošie elementi

NĪCAS NOVADA ĢERBONIS

NĪCAS NOVADA LOGOTIPS UN BLOKS

NĪCAS NOVADA DEVĪZE

NĪCAS NOVADA BURTU GARNITŪRAS

2. AR DEVĪZI_page-0001

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI “Par Nīcas novada simboliku” (4.2015./5.2017.)

Saistošo noteikumu 2. pielikums – IESNIEGUMA VEIDLAPA komercdarbības veikšanai


Nīcas novada karogs

Karoga noteikumi

Novada karoga iesvētīšanas pasākums 2015. gada 11. novembrī Jūrmalciema Nācaretes ev.lut.baznīcā Foto