Kapsētu pārziņi

 


Pērļu kapos, Pērļu kapličā – Haralds Kambūts, tālr.29470356 

Krūmu kapos – Jēkabs Jaunzemis, tālr.26862845

Sīmaņu kapos – Antans Anužis, tālr.28242306

Reiņu kapos – Jānis Bauļkalns, tālr.20343785 

Silenieku kapos – Haralds Kambūts, tālr.29470356 

Dzimtenes kapos – Imants Kaire, tālr. 28844671

Ceriņu kapos – Valērijs Šestilovskis, tālr. 26804777

Muižas kapos – Haralds Kambūts, tālr. 29470356

Zvaņu kapos – Uldis Lapiņš, tālr. 29287256

Embrekšu kapos – Inese Kalnišķe, tālr. 26242365

Zveju kapos – Iveta Drāzniece, tālr. 28224909

Šmēdnieku kapos – Pārsla Kupše, tālr.29779397

Kūlas kapos – Haralds Kambūts, tālr. 29470356

Dorupes kapos – Jānis Slavickis, tālr. 29163669

Maisiņu kapos – Haralds Kambūts, tālr. 29470356

Verbeļu kapos – Rihards Verbelis, tālr. 29946687

Baidzeles kapos – Valda Zēberga, tālr. 26736075

Pucu kapos – Imanta Jankovska, tālr. 28604778

Virgas kapos – Mārtiņš Krētainis, tālr. 26379981

Miera kapos – Vija Šteinberga, tālr. 26230861

Pankoku kapos – Anita Beķere, tālr. 28844671


Kapsētu uzraugs Andrejs Geslers, tālr. 25749423