Vēsture

TAUTASTĒRPI

Nīcas tautastērps ir latviešu kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa. Tajā atspoguļojas tautas daiļrade,

tradīcijas, vēstures procesi, tautas pašapziņas apliecinājums. Vēstures gaitā Nīcas tautastērps ir mainījies.

Sievietes tautastērps

Saktas

Vīriešu tautas uzvalks

Vīriešu josta

Teikas par Nīcas brunčiem

FOLKLORA

Nīcenieku valoda

Nīcenieku devums tautasdziesmu apkopošanā

Pasakas. Teikas. Nostāsti.

Ticējumi.

GADSKĀRTU IERAŽAS

Lieldienas

Ūsiņa diena

Jurģu diena

Jāņi

Jāņu dziesmas

Ķekatas

Ziemassvētki

Biezputras diena, Ķekatas, Meteņi

Jaunais gads