Būvvalde


Būvinspektors

Oskars Dejus
Tālrunis: 63489482, 27863792
E-pasts: oskars.dejus@nica.lv

Būvvaldes arhitekts

Uldis Vecvagars
Tālrunis: 63489482, 29411691
E-pasts: vprojekts@inbox.lv

Saistībā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem un Covid-19 riskiem Būvvalde no 2021.gada 7.aprīļa klātienē apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta: tālr. 6 34 89482; vai: oskars.dejus@nica.lv
Būvvalde, ievērojot normatīvos aktus Covid-19 infekcijas izplatības un seku pārvarēšanas jomā,  nodrošina pašvaldības pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību - veic visas ar būvniecības procesu saistītās darbības.

Ikvienam apmeklētājam uz pieņemšanu jāierodas sejas maskā!


Ar 2020. gada 1. janvāri būvniecības administratīvais process uzsākams elektroniski būvniecības informācijas sistēmā.

 

PIEŅEMŠANAS LAIKI

(Nīcas novada domes 1.st. 3.kabinetā)

P. O. T. C. Pt.
Oskars Dejus 13.00 - 18.00 - 8.30 - 15.00 - -
Uldis Vecvagars - - 14.00 - 15.00 - -

 

Būvniecības likums

(3.pants).
Likumu piemēro jaunu būvju būvniecībai, kā arī esošu būvju pārbūvei, atjaunošanai, restaurācijai, nojaukšanai, novietošanai, lietošanas veida maiņai bez pārbūves un konservācijai.

(18.pants).
"(2) ..... Patvaļīga būvniecība ir arī būves vai tās daļas ekspluatācija neatbilstoši projektētajam lietošanas veidam vai būvdarbi, kas uzsākti bez attiecīgas projekta dokumentācijas, ja tāda nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem."

 

Saistošie noteikumi Nr.10 Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu (06.2010.)

Būvniecības informācijas sistēma