Būvvalde


Būvinspektors

Oskars Dejus
Tālrunis: 63489482, 27863792
E-pasts: oskars.dejus@nica.lv

Būvvaldes arhitekts

Uldis Vecvagars
Tālrunis: 63489482, 29411691
E-pasts: vprojekts@inbox.lvSakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar mērķi ierobežot koronavīrusa "Covid-19" izplatību, Nīcas novada dome no šī gada 13. marta līdz 9.jūnijam normatīvajos aktos paredzētās funkcijas un pienākumus veic attālināti.

Nīcas novada būvvalde normatīvajos aktos paredzētās funkcijas un pienākumus nodrošina elektroniskā saziņā un pa tālruni: oskars.dejus@nica.lv , tālrunis: 634 89482 vai 27863792                                                

Dokumentu iesniegšana - iepriekš saskaņojot telefoniski (tikai būtiskas nepieciešamības gadījumā).


Ar 2020. gada 1. janvāri būvniecības administratīvais process uzsākams elektroniski būvniecības informācijas sistēmā.

 

PIEŅEMŠANAS LAIKI

(Nīcas novada domes 1.st. 3.kabinetā)

P. O. T. C. Pt.
Oskars Dejus 13.00 - 18.00 - 8.30 - 15.00 - -
Uldis Vecvagars - - 14.00 - 15.00 - -

 

Būvniecības likums

(3.pants).
Likumu piemēro jaunu būvju būvniecībai, kā arī esošu būvju pārbūvei, atjaunošanai, restaurācijai, nojaukšanai, novietošanai, lietošanas veida maiņai bez pārbūves un konservācijai.

(18.pants).
"(2) ..... Patvaļīga būvniecība ir arī būves vai tās daļas ekspluatācija neatbilstoši projektētajam lietošanas veidam vai būvdarbi, kas uzsākti bez attiecīgas projekta dokumentācijas, ja tāda nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem."

 

Saistošie noteikumi Nr.10 Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu (06.2010.)

Būvniecības informācijas sistēma