Būvvalde


Būvinspektors

Oskars Dejus
Tālrunis: 63489482, 27863792
E-pasts: oskars.dejus@nica.lv

Būvvaldes arhitekts

Uldis Vecvagars
Tālrunis: 63489482, 29411691
E-pasts: vprojekts@inbox.lv

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā no 2020.gada 9.novembra līdz 2021.gada 7.februārim, Būvvalde klātienē apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta: tālr. 6 34 89482; vai: oskars.dejus@nica.lv
Būvvalde, ievērojot normatīvos aktus Covid-19 infekcijas izplatības un seku pārvarēšanas jomā,  nodrošina pašvaldības pakalpojumu nepārtrauktību - veic visas ar būvniecības procesu saistītās darbības.


Ar 2020. gada 1. janvāri būvniecības administratīvais process uzsākams elektroniski būvniecības informācijas sistēmā.

 

PIEŅEMŠANAS LAIKI

(Nīcas novada domes 1.st. 3.kabinetā)

P. O. T. C. Pt.
Oskars Dejus 13.00 - 18.00 - 8.30 - 15.00 - -
Uldis Vecvagars - - 14.00 - 15.00 - -

 

Būvniecības likums

(3.pants).
Likumu piemēro jaunu būvju būvniecībai, kā arī esošu būvju pārbūvei, atjaunošanai, restaurācijai, nojaukšanai, novietošanai, lietošanas veida maiņai bez pārbūves un konservācijai.

(18.pants).
"(2) ..... Patvaļīga būvniecība ir arī būves vai tās daļas ekspluatācija neatbilstoši projektētajam lietošanas veidam vai būvdarbi, kas uzsākti bez attiecīgas projekta dokumentācijas, ja tāda nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem."

 

Saistošie noteikumi Nr.10 Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu (06.2010.)

Būvniecības informācijas sistēma