Būvvalde


Būvinspektors

Oskars Dejus
Tālrunis: 63489482, 27863792
E-pasts: oskars.dejus@nica.lv

Būvvaldes arhitekts

Uldis Vecvagars
Tālrunis: 63489482, 29411691
E-pasts: vprojekts@inbox.lv
 


Ar 2020. gada 1. janvāri būvniecības administratīvais process uzsākams elektroniski būvniecības informācijas sistēmā.

 

PIEŅEMŠANAS LAIKI

(Nīcas novada domes 1.st. 3.kabinetā)

P. O. T. C. Pt.
Oskars Dejus 13.00 - 18.00 - 8.30 - 15.00 - -
Uldis Vecvagars - - 14.00 - 15.00 - -

 

Būvniecības likums

(3.pants).
Likumu piemēro jaunu būvju būvniecībai, kā arī esošu būvju pārbūvei, atjaunošanai, restaurācijai, nojaukšanai, novietošanai, lietošanas veida maiņai bez pārbūves un konservācijai.

(18.pants).
"(2) ..... Patvaļīga būvniecība ir arī būves vai tās daļas ekspluatācija neatbilstoši projektētajam lietošanas veidam vai būvdarbi, kas uzsākti bez attiecīgas projekta dokumentācijas, ja tāda nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem."

 

Saistošie noteikumi Nr.10 Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu (06.2010.)

Būvniecības informācijas sistēma