Būvvalde


Būvinspektors (ATVAĻINĀJUMĀ 14.11. - 21.11.)

Oskars Dejus
Tālrunis: 63489482, 27863792
E-pasts: oskars.dejus@nica.lv

Būvvaldes arhitekts

Uldis Vecvagars
Tālrunis: 63489482, 29411691
E-pasts: vprojekts@inbox.lv

Būvniecības valsts kontroles birojs atgādina, ka saskaņā ar Būvniecības likuma 21.pantu ar 2020.gada 1.janvāri būvniecības administratīvais process uzsākams tikai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv

Aicinām izmantot iespēju un apmeklēt klātienē informatīvus seminārus visā Latvijā par BIS lietošanu ikdienas darbā, kā arī noklausīties tiešsaistes apmācības par BIS izmantošanu, iepazīstot Jūsu interesējošās sadaļas sistēmā.

Ar šā gada 1.oktobri BIS nodrošina pilnībā digitālu būvniecības procesa dokumentācijas apriti.

Piesakies tiešsaistes apmācībām
Piesakies informatīvam semināram visā Latvijā
vairāk informācijas

 

PIEŅEMŠANAS LAIKI

(Nīcas novada domes 1.st. 3.kabinetā)

P. O. T. C. Pt.
Oskars Dejus 13.00 - 18.00 - 8.30 - 15.00 - -
Uldis Vecvagars - - 14.00 - 15.00 - -

 

Būvniecības likums

(3.pants).
Likumu piemēro jaunu būvju būvniecībai, kā arī esošu būvju pārbūvei, atjaunošanai, restaurācijai, nojaukšanai, novietošanai, lietošanas veida maiņai bez pārbūves un konservācijai.

 

(Pārejas noteikumi. 21.punkts)
Ar 2020. gada 1. janvāri būvniecības administratīvais process uzsākams elektroniski būvniecības informācijas sistēmā.

 

(18.pants).
"(2) ..... Patvaļīga būvniecība ir arī būves vai tās daļas ekspluatācija neatbilstoši projektētajam lietošanas veidam vai būvdarbi, kas uzsākti bez attiecīgas projekta dokumentācijas, ja tāda nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem."

 

Saistošie noteikumi Nr.10 Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu (06.2010.)

Būvniecības informācijas sistēma