LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF_1Turpinās projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  īstenošana līdz 2021.gada 30.decembrim, kurā piedalās Nīcas vidusskola, Rucavas pamatskola un Sikšņu pamatskola. 
Karjeras konsultante Vija Jurjeva, tālrunis: 26137169, e-pasts: vijajurjeva@inbox.lv.
 


13.02.2020.
Pasākums „Stjuarta profesija” 
 
Nīcas  vidusskolā notika karjeras pasākums Nīcas, Rudes, Rucavas un Sikšņu 5. - 6. klases skolēniem, kurā tika izzināta stjuarta profesija.
Nodarbības ietvaros skolēni iepazinās ar profesionālu stjuarti, viņas karjeras stāstu, ikdienu, veicamajiem darba pienākumiem, darba instrumentiem, nepieciešamajām prasmēm un iemaņām šajā profesijā.
            Uzzināja, ka stjuartes profesija/darbs ir bijis lektores sapņu profesija jau no skolas laikiem. Tāpat tika noskaidrots, ka lai kļūtu par stjuarti ir vairāki būtiski nosacījumi un nepieciešamās prasmes – augums sākot no 1.60 m, ļoti labas svešvalodu zināšanas, peldēšanas, fiziskās sagatavotības, sevis pasniegšanas/prezentēšanas prasmes, komunikācija, augsta atbildības sajūta un citas. Profesionāle pastāstīja, ka stjuartiem obligāti ir jābūt 2 “aksesuāriem” – pildspalvai un pulkstenim, kas paredzēti ārkārtas situāciju gadījumā, kā arī iepazīstināja ar šīs profesijas priekšrocībām un trūkumiem.
            Skolēniem bija milzīga interese par šo profesiju, tika uzdoti ļoti daudz, dažāda veida jautājumi gan nodarbības laikā, gan vēl pēc tās.
Nodarbības notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Nīcas novada domes 
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva
karjera
 
karjera3
 
karjera2_1
 

23.01.2020.
Pasākums „Vizuālā tēla nozīme karjeras veidošanā” 


Nīcas vidusskolā notika izglītojošs karjeras pasākums Nīcas, Rucavas un Sikšņu skolas skolēniem no 8. - 9. klasei.
Meistarklases laikā skolēni tika iepazīstināti ar  profesionāli, viņas dzīves/karjeras stāstu, par to kā mainījušās profesijas, viņas vēlmes un prasmes dzīves laikā.
Uzņēmēja izglītoja skolēnus par vizuālā tēla ietekmi uz karjeru, par to, ka pirmais iespaids par cilvēku rodas pirmajās 30 sekundēs un tas ir ļoti svarīgs faktors.
            Profesionāle uzsvēra vizuālā tēla nozīmi kā vienu no veiksmīgas karjeras veidošanas paņēmiena, tādējādi atstājot veiksmīga cilvēka tēlu/iespaidu. Tika diskutēts par to, ka klasika un biznesa krāsas vienmēr būs modē un to vajadzētu izvēlēties dodoties uz darba interviju vai pārrunām. Skolēni tika mudināti domāt gan par dreskodu (dress code), gan mācību nozīmi, dažādām prasmēm, vizuālo tēlu, to ietekmi un saistību ar reālo dzīvi. 
Nobeigumā skolēni atzina, ka šī ir bijusi ļoti interesanta, vērtīga un noderīga meistarklase. Uzzināto, par vizuālo tēlu, noteikti ņemšot vērā ne tikai veidojot savu karjeru, bet arī ikdienā. Meistarklase notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva

karjera2

 

Karjera


19.12.2019.
Pasākums "Veiksmīgas karjeras pamatprincipi" 
 
                   Lekcijas ietvaros skolēni  iepazinās ar profesionālu savas studijas vadītāju, rakstnieci, dažādu metožu izveidotāju un pārmaiņu izaugsmes treneri. Skolēni tika mudināti apgūt metodes, kā pilnveidot karjeras vadības prasmes, lai spētu patstāvīgi pieņemt ar turpmāko dzīvi un izglītību saistītus, veiksmīgus lēmumus. Lekcijas laikā profesionāle aicināja skolēnus domāt par dažādām savas dzīves jomām, prasmi vadīt savas domas un prātu, kā arī mīlēt sevi – uzņemoties atbildību par savu rīcību, dzīvi.
                   Lekcijas mērķis bija, rosināt skolēnus domāt par savas dzīves atbildīgu, veiksmīgu un jēgpilnu vadīšanu, mērķu izvirzīšanu, savu stipro un vājo pušu apzināšanu, dažādu metožu pielietošanu praktiskā darbībā.
Lekcija notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.


Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva

PR
 
PR1

Pasākums "Neparastas profesijas kurpēs"

 Rucavas un Sikšņu pamatskolas 1.- 4.klases skolniekiem 25.novembrī notika karjeras pasākums. Nodarbības laikā īsi tika sniegtas teorētiskās zināšanas par neparasto profesiju – kanisterapeits. Skolēni noskaidroja kas ir kanisterapeits, ko viņš dara, kādas ir šajā profesijā nepieciešamās prasmes, iemaņas un īpašības. Iepazinās ar galveno varoni suni - terapeitu Alfiju un vēl 3 jaunākiem, nepieredzējušākiem suņiem. Uzzināja, ka arī suņiem ir nepārtraukti jāmācās un jākārto eksāmens, lai pierādītu savu gudrību, profesionalitāti un prasmi būt noderīgam cilvēka palīgam, un draugam.
            Turpinājumā skolēniem bija iespēja kopā ar profesionāli darboties praktiski, izmēģināt dažādas profesionāļa piedāvātas metodes un paņēmienus, iejusties profesionāļa lomā. Nobeigumā tika uzdoti dažādi jautājumi un fotogrāfēšanās kopā ar mīluļiem.
 
Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva
proj_1
 
proj 2
 
proj 3
 

Karjeras nedēļas noslēgums!
 
Karjeras nedēļas pasākumos no 14. līdz 18. oktobrim 83 Latvijas pilsētās un novados piedalījās vairāk nekā 137 000 jauniešu. Latvijas skolās notika dažādi ar karjeras izvēli un nākotnes profesijām saistīti pasākumi.
Vienā no karjeras pasākumiem "Es būšu..."piedalījās arī jaunāko klašu Nīcas, Rudes, Sikšņu un Rucavas skolas skolēni, izsapņojot un zīmējot savu nākotnes profesiju. Paldies klašu audzinātājām par iesaistīšanos un sadarbību!
Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva
 
Pr
 
Pr3
 
Pr4
 
Pr5
 
Pr6
 
Pr2

28.10.2019
Pasākums "Profesiju aizkulises"
 
Praktiskās nodarbības/karjeras ekskursijas laikā skolēni iepazinās ar teātra profesiju aizkulisēm, darba vidi, tajā strādājošo, ļoti daudzo un dažādo profesiju pārstāvjiem un viņu ikdienu. Noskaidroja, ka teātrī strādā sākot no sētnieka un beidzot ar rakstnieku, butaforistu, skaņu un gaismas operatoru, scenogrāfu, kostīmu mākslinieku, dekorāciju meistaru, ģērbēju, grimmētēju, režisoru u.c. Skolēniem diskusijas laikā un iejūtoties dažādu profesiju/lomu tēlos, bija iespēja noskaidrot kādas prasmes un īpašības nepieciešamas šajā nozarē strādājošajiem pārstāvjiem. Liels bija pārsteigums, kad uzzināja, ka aktieriem visas savas un arī savu kolēģu lomas ir pašiem jāzin no galvas, jo teātrī vairs nav suflieris.
            Nobeiguma daļā liela daļa skolēni  atzina, ka par daudz dažādām lietām nebija pat iedomājušies. Piemēram, par to cik patiesībā sarežģīti un vienlaikus interesanti norit teātra darbinieku ikdiena, cik tas ir smags un atbildīgs darbs, jo ikdienā apmeklējot teātra izrādes, tas no malas šķiet pavisam savādāk.
 
Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva
in 2
 
In
 
in 3

17.10.2019 
Karjeras nodarbība "Viss ir Jūsu pašu rokās" 

Nodarbībās skolēni noskaidroja ar ko nodarbojas un ko nozīmē “Coworking Liepāja”. Tika daudz diskutēts par to, kas ir uzņēmējs, kādām prasmēm,spējām un kompetencēm viņam jāpiemīt. Skolēni uzzināja, ka ļoti svarīga biznesā ir pati ideja, kaislīga vēlme un aizrautība ar šo ideju, vēlme palīdzēt sabiedrībai. Uzņēmējs atgādināja, ka lai neizdegtu, ļoti svarīgi ievērot balansu it visā – 8 stundas miegam, 8 stundas darbam un 8 stundas ģimenei.
            Kā viena no galvenajām prasmēm tika akcentēta prasme sarunāties, komunicēt un piesaistīt klientus. Lektors uzsvēra, ka uzņēmējdarbību var salīdzināt ar futbolu, kurā katram sava vieta un loma, taču vadītājs ir kā pussargs, kurš pārrauga visu futbola laukumu. Jaunieši aktīvi iesaistījās diskusijās, domāja, meklēja atbildes uz uzņēmēja uzdotajiem jautājumiem.
 
 
Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva
proj

15.10.2019
Pasākums "Uz karjeras sliekšņa"
 
          Karjeras nodarbībās/darbnīcās Nīcas vidusskolēni kopā ar profesionālu vadītāju un uzņēmēju  diskutēja par to, kā neapjukt daudzajās profesijās un to, kā izvēlēties īsto un piemērotāko sev. Skolēni atraktīvā veidā noskaidroja jaunāko nākotnes profesiju iespējamību, neizzūdošās profesijas, kā arī savu spēju un talantu attīstības nozīmi mūsdienās. 
            Tika diskutēts par nākotnes karjeras izvēles faktoriem, par to, vai profesiju izvēlas visam mūžam?! Tika noskaidrota atbalsta loma karjeras izvēlē, kā arī tas, kas šobrīd ir pieprasīts darba tirgū un kāda ir reālā darba tirgus situācija. 
            Interesanta bija jauniešu veidotā karjeras skala, uz kuras katram bija jāatrod sava vieta no procentuālā karjeras pieņemtā lēmuma viedokļa. Skolēni strādāja gan individuāli veidojot savu karjeras vairogu, gan grupās izmantojot asociatīvās kārtis, prezentēja un pamatoja savas izdarītās izvēles un viedokļus. Nodarbības notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva
nic1
 
nic2
 
nic3
 
nic4

14.10.2019

"Vīzijas un mērķi kā neatņemama karjeras veidošanas sastāvdaļa" 


Karjeras nedēļa Nīcas vidusskolas, Rucavas un Sikšņu pamatskolas jauniešiem iesākās ar personīgās izaugsmes trenera A. Daumes vadītu nodarbību, kuras laikā skolēni apguva metodes kā pilnveidot karjeras vadības prasmes, lai spētu patstāvīgi pieņemt ar turpmāko izglītību saistītus lēmumus.
             Nodarbības mērķis bija rosināt skolēnus domāt par savas dzīves atbildīgu vadīšanu, par sapņu atšķiršanu no fantāzijas, par dzīves mērķiem un to saistību ar izglītību. Skolēni mācījās noteikt, izvirzīt gan savas dzīves problēmas, gan mērķus, definējot tos vai uz papīra, vai ierakstot sava telefona piezīmēs. Tāpat skolēni tika  arī mudināti domāt par vizualizācijas nozīmi mērķu sasniegšanā, par smagu darbu, lai sasniegtu mērķi, par ticību un neatlaidību virzoties uz savu mērķi. Pasākuma nobeigumā bija iespēja uzdot jautājumus profesionālim. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

nic

Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


"Es - jaunais ķīmiķis"

Nīcas vsk. un Rudes sākumskolas 1. - 4. klases skolēniem 5. martā notika karjeras pasākums. Nodarbību ietvaros skolēni iepazinās ar ķīmiķa profesiju un noskaidroja kā veiksmīgāk plānot karjeru. Skolēni uzzināja, kāda izglītība, prasmes, mācību priekšmeti jāapgūst, kādām īpašībām jāpiemīt, lai kļūtu par ķīmiķi. Skolēni tika iepazīstināti ar galvenajiem darba pienākumiem, darba vidi, darba instrumentiem, tika noskaidrots kāda veida uzņēmumos var strādāt šīs profesijas pārstāvis un kādas prasmes nepieciešamas, lai apgūtu konkrēto profesiju.
Praktiskās nodarbības laikā skolēniem bija iespēja pašiem iejusties ķīmiķa lomā – tika pētītas ķīmiskās reakcijas un vielu agregātstāvokļa maiņa, darbošanās laikā tika pielietoti ķīmiķa profesijai raksturīgi darba instrumenti - cimdi, cepures un dažādas mērierīces.  Noslēguma daļā skolēni izvērtēja savu atbilstību un prasmes ķīmiķa profesijai, uzdeva sev interesējošus jautājumus. Nodarbības notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva

IMG_20190305_094857

 

IMG_20190305_105448

 

IMG_20190305_095815

 

IMG_20190305_095300


11.04.2019.
„Sociālā uzņēmējdarbība” 

11. aprīlī Nīcas vidusskolēniem 10. - 12. klasei notika karjeras pasākums, kurā skolēni uzzināja, ko nozīmē sociālā uzņēmējdarbība, ar ko tā nodarbojas. Tika noskaidrots, kas ir nepieciešams uzņēmējam, lai veiksmīgi un mērķtiecīgi attīstītu uzņēmumu šajā sfērā. Skolēni uzzināja, ar cik daudz un dažādiem profesiju pārstāvjiem uzņēmējam katru dienu kopā jāstrādā, lai šāda veida uzņēmums spētu pastāvēt un veiksmīgi attīstītos.
Jaunieši tika mudināti domāt par nepieciešamo izglītību, prasmēm, mācību priekšmetiem un īpašībām kādām jāpiemīt, lai kļūtu par sociālo uzņēmēju. Lekcijas laikā tika uzdoti dažādi, interesējoši jautājumi un gūtas atbildes. Lekcija notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.


Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva

IMG_20190411_142129

 

IMG_20190411_135519


21.03.2019.

 Karjeras pasākums "Mana tēla pilnveide"

21. martā Rucavas un Sikšņu pamatskolas 5. – 6. klases skolēni apmeklēja Liepājas Jauniešu mājukurā skolēni iepazinās ar improvizācijas teātra speciālista dzīves un karjeras stāstu.  Tika veidota izpratne par publiskās uzstāšanās nozīmi un nepieciešamību sevis kā profesionāļa prezentēšanai, gatavojoties darba intervijai. Izmantojot improvizācijas metodes, skolēniem bija iespēja novērtēt sev piemītošās, publiskās uzstāšanās prasmes. Tādā veidā skolēni apzināja savas stiprās un vājās puses, un pēc tam, tās pilnveidoja darba intervijas simulācijās, iejūtoties dažādās lomās un izspēlējot dažādas dzīves situācijas. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.


Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva

 

IMG_20190321_131752

 

IMG_20190321_125740

 

IMG_20190321_122355-1

 


KAA pasākums "Es pētu savas karjeras vadības prasmes"

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, 18. februārī Nīcas vsk. notika pašizpētes nodarbības 7. un 8. klases skolēniem ar lektori, uzņēmēju Jolantu Priedi. Nodarbības ietvaros notika kouča spēle, kuras mērķis bija pilnveidot skolēnu karjeras vadības prasmes, pielietojot koučinga metodes.
Skolēni, izmantojot koučinga spēli, stāstīja par savu nākotni un nodarbošanos. Skolēni darbojās, strādājot pa grupām un izmantoja projektīvās kārtis, ar kuru palīdzību grupu dalībnieki veidoja profesionālās dzīves stāstu. Viens no skolniekiem veidoja stāstu no attēliem, bet  pārējie grupas dalībnieki stāstīja šo stāstu, tajā akcentējot prasmes, spējas, profesijas. Stāsta veidotājs to pierakstīja, pēc tam stāsts tika papildināts ar vārdiem, no kuriem bija radoši jāizdomā prasmes un papildinoši jautājumi stāsta noslēguma veidošanai. Noslēgumā stāsta veidotājs varēja izstāstīt savu versiju par prasmēm un nākotnes profesijām, kopīgi tika veidots stāsta nosaukums.

Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva
IMG_20190218_140636
 
IMG_20190218_131026 
 
 

27.12.2018.

"Iniciācijas nozīme jauniešu dzīvē"


Lekcijas ietvaros, profesionālās izaugsmes treneris Aleksis Daume, pilnveidoja izpratni, ko nozīmē briedums un kas ir iniciācija. Mudināja skolēnus aizdomāties par to, cik svarīgi, bet vienlaikus grūti ir pārkāpt kādu noteiktu dzīves, karjeras slieksni, "izkāpt" no mums katram tik ērtās komforta zonas!  Lektors skolēniem pilnveidoja izpratni par brieduma nozīmi dzīves un karjeras mērķu izvirzīšanai un sasniegšanai. Stāstīja, cik daudz un dažādas iespējas ir dotas jauniešiem gan skolās, gan Latvijā kopumā, aicinot to novērtēt un izmantot.
Lekcijas laikā bija vērojama skolēnu interese, dalīšanās ar savām domām un sajūtām par lektora teikto.
Lekcijas beigās skolēni personīgi devās pie lektora, lai pateiktu paldies par dzirdēto, saprasto un tik aktuālo informāciju jauniešiem! Lekcija notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva

Nr.1

 

Nr.6


23.11.2018.
Karjeras pasākums "Amatniecība un amatnieki" 

 Rucavas un Sikšņu pamatskolas 1. - 4. klases skolēni projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros devās
uz Liepāju, Liepājas Amatnieku namu. Skolēni iepazina amatnieku profesiju, profesijai nepieciešamās prasmes un ikdienu. Amatnieku darbnīcās skolēni guva zināšanas par dažādu amatnieku darba specifiku un iejutās amatnieka lomā, arī praktiski darbojoties 4 dažādās darbnīcās:
1. Dzintara apstrāde.
2. Klūdziņu pīšana.
3. Sveču liešana.
4. Šūšana.
Nobeiguma daļā skolēniem bija iespēja uzdot amatniekiem sev interesējošus jautājumus.


Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva
Nr.2
 
Nr.8

 
"Motivācijas nozīme karjeras veidošanā"

15. novembrī Nīcas vidusskolā 8. - 9. klašu skolēniem notika pasākums - lekcija:"Motivācijas nozīme karjeras veidošanā".
             Lekcijas ietvaros skolēniem tika sniegtas zināšanas par to, kas ir motivācija, par apkārtējo ietekmi uz motivāciju. Tika diskutēts par to, kāda ir motivācijas nozīme karjeras veidošanā, kā izvirzīt un sasniegt mērķus, kā iegūt motivāciju pilnveidot sevi. Skolēni tika mudināti uzņemties atbildību par sevi, savu dzīvi, karjeru.
              Lektors, izmantojot personisko pieredzi, aicināja domāt par izglītības nozīmi, akcentējot mūžilgas formālas un neformālas izglītības ietekmi personības pilnveidošanā. Tādā veidā skolēni tika aicināti domāt par dažādu zināšanu un prasmju nepieciešamību, to attīstīšanu.  Lekcijas noslēgumā lektors nodrošināja atgriezenisko saiti, atbildot uz skolēnu interesējošiem jautājumiem. Nodarbība notika Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
 
Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva

IMG_20181115_110221
 
IMG_20181115_110207 


  Pasākums "Mana karjera sportā"
 
Nīcas vidusskolā 29.01.19 projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, viesojās  hokeja kluba menedžeris Kaspars Repšs, vārtsargs Kristaps Nazarovs un sabiedrisko attiecību vadītāja Sanita Austere.  
Nodarbību laikā Nīcas vsk. un Rudes sākumskolas 5. - 6. klases skolēni iepazinās ar profesionāla sportista dzīves gājumu, uzzināja, ko nozīmē profesionāla sportista karjera, kādas ir izaugsmes iespējas sportā. Skolēni tika iepazīstināti ar sportista karjeru hokejā, ar šīs profesijas plusiem un mīnusiem, hokeja specifikāciju, ekipējumu, treniņu nozīmi un komandas darbu, kā neatņemamu karjeras vadības sastāvdaļu. 
 Liels bija skolēnu prieks par iespēju pielaikot hokejista specapģērbu, paņemt to rokās, izpētīt un sajust to reālo smagumu. Visas nodarbības laiku bija vērojama skolēnu, jo īpaši puišu lielā interese par šo sporta veidu un nepieciešamajām prasmēm, ļoti daudz tika uzdoti dažādi, interesējoši jautājumi. Skolēni uzzināja, ka viss hokeja ekipējums sver aptuveni 20 kg,kas nāk klāt vēl sportista svaram. Noskaidroja, ka sportistam jāapzinās dažādu traumu, risku iespējamība, jābūt ļoti disciplinētam un dzīvē no daudz kā jāatsakās, lai sasniegtu savu mērķi.

Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva
8
 
14-1