LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF_1

Projekts: Nr.8.3.5.0/16/I/001 “”. 

Projekta darbību īstenošanas laiks: 2016. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris. Projektā piedalās Nīcas vidusskola, Sikšņu un Rucavas pamatskolas.

Projekta mērķis: uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Projekta aktivitātes:

 1. Informatīvo un metodisko materiālu komplekta izstrāde un publiskošana (tai skaitā e-vidē) karjeras atbalsta īstenošanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
 2. Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugu izstrāde un aprobācija specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistītajās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
 3. Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu - karjeras konsultantu un karjeras atbalsta speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos.
 4. Nacionālo profesionālās meistarības konkursu - SkillsLatviaEuroSkills un WorldSkills - organizēšana profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem, tai skaitā profesionālo prasmju demonstrācijas pasākumu organizēšana profesionālās izglītības pievilcības celšanai.
 5. Konkursantu – godalgotu vietu ieguvēju nacionālajos profesionālās meistarības konkursos (tai skaitā profesionālās izglītības iestāžu beidzēju vecumā līdz 25 gadiem, bet ne vēlāk kā divu kalendāra gadu laikā pēc izglītības iestādes beigšanas gada) – sagatavošana un dalības nodrošināšana starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības konkursos WorldSkills un EuroSkills.
 6. Karjeras atbalsta pasākumu - karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju u.c. aktivitāšu nodrošināšna projektā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās.
 
 

Nodarbība "Sevis izzināšana" (30.11.2021)Sikšņi 8.kl

Karjeras konsultantes vadīta nodarbība Sikšņu pamatskolas 8.kl.sk.: „Sevis izzināšana”.  Karjeras nodarbības laikā skolēni tika aicināti domāt par savām interesēm, spējām, prasmēm. Kopīgi tika diskutēts par prasmi noteikt savas stiprās un vājās puses, kā tās pilnveidot, balstoties uz metodi – gribu, varu, vajag.
Skolēni uzzināja kādas ir pieprasītākās prasmes darba tirgū. Bija iespēja padomāt par to, kas ir tavs burkāns? Kāds ir tavs dzīves mērķis un motivācija to sasniegt.

 

 


Nodarbība "Mana karjera un profesiju daudzveidība" (30.11.2021)Sikšņi 7.kl.

Sikšņu pamatskolas 7.kl.skolniekiem notika karjeras konsultantes vadīta nodarbība - „Mana karjera un profesiju daudzveidība”. Nodarbības mērķis bija mudināt skolēnus domāt par savu sapņu jeb nākotnes profesiju un ar spēles „Mēmais šovs” metodi, iepazīt profesiju daudzveidību. Nodarbībā skolēniem bija iespēja darboties komandās, atrast konkrētai profesijas attēlu kartītei atbilstošu profesijas nosaukumu, iepazīt dažādas profesijas, domāt par šajā profesijā nepieciešamām prasmēm, darba apstākļiem, vizuālo tēlu, u.c.

 

 

 


IEPAZĪSTAM MEDICĪNAS JOMU (25.11.2021)

14
image

Nīcas vsk. 10. un 11.kl. jaunietēm, kurām ir interese par medicīnas nozari,  25.novembrī bija iespēja virtuāli tikties ar RSU Sarkanā Krusta studiju nodaļas vadītāju Lieni Veitneri, lai iepazītu medicīnas koledžu, tās piedāvātās karjeras iespējas, darba specifiku un nepieciešamās prasmes.
Koledžas misija ir sagatavot augstas kvalitātes speciālistus veselības aprūpes jomā, lai studiju laikā iegūtās zināšanas, prasmes un attieksmes būtu atbilstošas ES prasībām un Sarkanā Krusta pamatprincipiem, kā arī tās veidotu stabilu pamatu mūžizglītībai un attīstītu pētniecisko darbību.

Interesenti tika iepazīstināti ar pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iespējām:

18

 

 • Ārstniecība (ārsta palīgs)
 • Ārstniecība (neatliekamās medicīnas ārsta palīgs)

 • Farmācija (farmaceita asistents)

 • Ārstnieciskā masāža (masieris)

 • Māszinības (māsa)

Profesionālās vidējās izglītības programmu: ZOBĀRSTNIECĪBA , kvalifikācija "Zobārsta asistents".

Ļoti interesanta tiešsaistes nodarbība, ar dažādiem

4piemēriem un pieredzes stāstiem no dzīves, kuru lieliski papildināja prezentācija par katru medicīnas nozares jomu.

 

Karjeras konsultante

Vija Jurjeva

 

 

 

 

 

 

 


Karjeras nodarbība " Kā gatavoties darba intervijai?" (24.11.2021)Darba intervija

Nīcas vsk. 10. - 12. kl. skolniekiem notika Zoom tiešsaistes karjeras nodarbība ar Start Strong uzņēmēju un lektoru A. Arhomkinu: „Kā gatavoties darba intervijai?”
Nodarbības laikā tika diskutēts par to, ko no manis sagaida darba devējs darba intervijā? Kā izmantot un attīstīt superspējas? Tika noskaidrots par ko runāt un par ko labāk klusēt. Kā uzsvērt savas stiprās puses un ko teikt par vājām pusēm. Kā būt atšķirīgam un atmiņā paliekošam. Jaunieši iejutās gan darba devēja, gan darba meklētāja lomās, gūstot izpratni par darba interviju un tās dažādām niansēm.

Karjeras konsultante
Vija Jurjeva

 

 

 


Karjeras nodarbība „Laika plānošana un tā nozīme karjeras lēmumu pieņemšanā” (22.un 23.11.2021)Karjeras plānošana

Nīcas vsk., un Sikšņu pamatskolas 9.klases skolniekiem notika karjeras konsultantes vadītas nodarbības. Grupas nodarbības mērķis bija rosināt skolēnus domāt par savas dzīves mērķiem, prioritātēm, to plānošanu un karjeras attīstību. Skolēni tika iepazīstināti ar dažādām laika plānošanas metodēm (pomodoro jeb tomāta metode, 1-3-5 metode un 90/90/1 metode) metožu paņēmieniem, sevis motivēšanu un mērķu formulēšanu.

Galvenās nodarbības atziņas, ka:
- Mērķi jāsasaista ar savas dzīves vērtībām un interesēm.
- Plānošana cieši saistīta ar katra pašmotivāciju.
- Ja nav mērķu, nezinām uz kurieni mums jāvirzās, līdz ar to arī plānošana nepadodās.

Karjeras konsultante
Vija Jurjeva

 


Latvijas svētku mēnesis -NOVEMBRIS!Novembris Latvijas mēnesis
Lai attīstītu un pilnveidotu skolēnu karjeras vadības prasmes, sekmētu skolēnu pašizpausmi, spēju sevi prezentēt, uzņemties atbildību u.c. LSM.lv ir sagatavojis lielisku materiālu - skaistas idejas katrai dienai, ko var kopā veikt visa ģimene, klase vai katrs individuāli, iepazīstot Latvijas vēsturi, svinot svētkus, gatavojot gardas maltītes, jokojot un spēlējot spēles.

Ir iespēja izprintēt šo kalendāru un īstenot idejas tā, kā paši vēlas vai izmantot piedāvātos, sagatavotos aprakstus – katra no šīm idejām ir aprakstīta LSM.lv vecāku un bērnu sadaļā vai Bērnistabā. Pie aprakstiem atradīsiet arī izprintējamus materiālus.

Novembrī veicamo darbu idejas izprintēšanai:

Kopā ar bērniem darāmo darbu kalendārs novembrim  
1. Uztaisiet paši savu novembra kalendāru! 2. Izziniet, kas ir dusmas, kāpēc cilvēki dusmojas. 3. Mācieties mēles mežģāmos skaitāmpantus! 4. “Še tev zelta dālderi, nesaki ne “jā”, ne “nē”! Iemācieties spēļu klasiku! 5. Mācieties rakstīt vārdus, kuros ir burts E! 6. Miniet latviešu tautas mīklas! 7. Izcepiet auzu pārslu, medus un kakao cepumus!
8.Kopā ar Lapsiņu iepazīstieties ar elektrodrošību. 9. Izvēlieties tautastērpus lellēm! Izprintējami krāsojami zīmējumi. 10. Sviniet Mārtiņus pēc senču tradīcijām! 11. Izziniet Latvijas vēsturi! 12. Mācieties skaitīt! Monstriņu spēle. 13. Noklausieties pasaku par ezīti, kurš vāra zapti, ne podus. 14. Izmēģiniet kūku Latvijas dzimšanas dienai! Pavlova.
15. Dodieties uz Siguldu kopā ar Tutu!
 
16. Pagatavojiet pasaulē labāko burbuļu šķidrumu! 17. Latvijas karte, karogs, Brīvības piemineklis. Gatavojamies svētkiem! Izprintējami krāsojamie darbi. 18. Izzini Latvijas varoņus, simbolus, vēsturi. Izdrukājama galda spēle. 19. Spēlējiet skaitīšanas spēli! 20. Izziniet, ko nozīmē “dzīvot zaļi”! 21. Pagatavojiet biezpiena plācenīšus!
22. Iemācieties pirkstu vārdus! 23. Noklausieties pasaku par eža puķi. 24. Limonādes strūklaka. Veiciet eksperimentu! 25. Iemācieties atšķirt labo pusi no kreisās un kreiso no labās! 26. Izpētiet arfas spēli! 27. Rīt pirmā advente. Pagatavojiet skaistu svētku rotājumu! 28. Brokastīm pagatavojiet vienu no šīm receptēm, te piecas idejas!
29. Iemācieties “Bērnistabas”dziesmu! 30. Uztaisiet putnu barotavu!          


saite: https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-berni/vecakiem-un-berniem-kopa-daramo-darbu-kalendars-novembrim-idejas-katrai-dienai.a427908/

Karjeras pasākums: "Kā būt produktīvam online laikmetā?" (04.11.2021)

Nīcas vidusskolas 11. un 12. klases skolēniem 4. novebrī notika karjeras tiešsaistes vebinārs, sadarbībā ar Viļņas  Menedžmenta un Ekonomikas universitātes ISM lektori Santu. Vebinārā tika diskutēts par online laikmetu, lielo informācijas apjomu, to kā tas viss ietekmē mūsu pašapziņu, nosaka laika plānošanu un sevis motivēšanu. Skolēni dalījās pieredzē, ko un kā viņi dara, lai motivētu sevi un saglabātu produktivitāti šajā "virtuālās pasaules" laikmetā.

Galvenās vebināra atziņas:
- neuzlikt sev pārāk augstas prasības
- izvirzīt sev izmērāmus mērķus
- pārvērtēt savas spējas un iespējas
- sevis disciplinēšana, laika plānošana
- lai motivētu sevi izpildīt pienākumus, uzdevumus, mācības, vienkārši vajag SĀKT (enerģijas izkustināšana)
- atrast laiku sev iemīļotām nodarbēm (fiziskās aktivitātes, sarunas ar saviem mīļajiem, mūzika, meditēšana, pateicības katrai dienai, u.c.)


Psihoterapeits Nils Sakss KonstantinovsNilss Sakss

Aicinām visus interesentus 4. novembrī plkst. 19:00 uz bezmaksas Youtube semināru, kuru vadīs 
Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs Nils Sakss Konstantinovs.
Psihoterapeits sniegs praktiskus ieteikumus bērnu un pusaudžu audzināšanā, lai tie izaugtu par laimīgiem, pašapzinīgiem un veiksmīgiem cilvēkiem.

Seminārā sniegsim atbildes uz jautājumiem:
- Kā bērnam uzturēt motivāciju mājsēdē?
- Ko darīt, lai jaunie sportisti nezaudētu fokusu un mentālo formu?
- Kas ģimenei jāzina par riska zīmēm un kā rīkoties problēmu gadījumos?

Organizē: HK Grīziņkalns, HC Hokeja centrs sadarbībā ar Latvijas Hokeja federāciju
https://www.youtube.com/watch?v=N4esDAbPI2k 

 

Seminārs vecākiem:"PALĪDZI SAVAM PUSAUDZIM PIEŅEMT PAREIZOS LĒMUMUS!"Seminārs vecākiem

Vecāki tiek aicināti uz virtuālo semināru, ko organizē PIKC “Liepājas Valsts tehnikuma” karjeras konsultantes Inta un Maija sarunā ar pusaudžu resursa centra vadītāju, mentori Ingu Laugali!
 Izglītojošs ieskats par vecāku atbalsta iespējām un veidiem jauniešu karjeras vadības prasmju pilnveidē. Diskusija un sarunas par pusaudžu audzināšanu, atbalstu un mācīšanos!
Saruna norisināsies 8. novembrī no plkst. 18.00 līdz 19.00, MS Teams platformā.
Pieslēgšanās saite -https://ej.uz/sarunavecakiemaringu
 

 

 


DISKUSIJA JAUNIEŠIEM: “Iedvesmas stāsti – kā es nokļuvu IKT nozarē?” (12.10.2021)Diskusija jauniešiem
12.oktobrī, pl.14.00 notiks diskusija jauniešiem par IKT jomas profesiju daudzveidību un plašo pielietojumu. Gados jauni nozares profesionāļi stāstīs par savu karjeras ceļu un nodarbošanās specifiku.
Tiks diskutēts par jauniešu stereotipiem IKT nozarē.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TIEŠSAISTES DISKUSIJA VECĀKIEM (11.10.2021)Diskusija vecākiem
11.oktobrī, pl.19.00 tiešsaistē, Facebook kontā TavaiKarjerai, ar karjeras atbalsta speciālistu, sabiedrībā zināmiem vecākiem un psihologu tiks diskutēts, kādu lomu tehnoloģiju izmantošana ieņem ģimenes ikdienā, kā atbalstīt bērnus tādu nozaru iepazīšanā, kas pašiem vecākiem nav tuvas un pazīstamas.

 

 

 
KARJERAS NEDĒĻA 2021 (05.10.2021)KARJERAS NEDĒĻAKarjeras nedēļā jaunieši aicināti izzināt IKT nozari. No 11. līdz 15. oktobrim visā Latvijā jau devīto gadu notiks Karjeras nedēļa, kuru sadarbībā ar partneriem reģionos organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šogad Karjeras nedēļa ar saukli “IKT tavai karjerai” veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai, apzinoties to aktualitāti un pielietojumu sadzīvē, izzinot plašo IKT profesiju spektru, atklājot tām nepieciešamās prasmes un uzklausot iedvesmojošu nozares pārstāvju stāstus.

Lai izzinātu šī gada Karjeras nedēļas tēmu, tās laikā notiks vairāki centrālie pasākumi:
- 11. oktobrī tiešsaistes diskusijā vecākiem “Tehnoloģijas ģimenē - draugs vai svešinieks?” pārrunās, kādu lomu tehnoloģiju izmantošana ieņem ģimenes ikdienā, kā atbalstīt bērnus tādu nozaru iepazīšanā, kas pašiem vecākiem nav tuvas un pazīstamas.
- 12. oktobrī jauniešu diskusijā “Iedvesmas stāsti - kā es nokļuvu IKT nozarē?” pieredzes stāstos dalīsies profesionāļi, kuri darbojas IKT nozarē.
- Paralēli tam visu Karjeras nedēļu skolotājiem būs pieejams izglītojošs materiāls 7.– 9. klasēm, kas rosinās izmēģināt radošu programmēšanu LearnIT ekspertu vadībā.
- No 14. līdz 15. oktobrim vidusskolēniem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem būs iespēja izmēģināt savus spēkus hakatonā, meklējot atbildes un piedāvājot risinājumus, kā ar mūsdienu tehnoloģiju sniegtajām iespējām palīdzēt jauniešiem efektīvi risināt dažādus karjeras jautājumus.
 

IEPAZĪSTAM KARJERAS IESPĒJAS NBS (01.10.2021)NBS
Nīcas vidusskolā viesojās Nacionālo bruņoto spēku rekrutēšanas centra virsleitnants Māris Otaņķis. Viņš iepazīstināja 10.-12.klases skolēnus ar Nacionālo bruņoto spēku darbību un karjeras iespējām NBS.

Skolēniem bija iespēja uzzināt par militārās karjeras iespējām, prasībām, nepieciešamajām prasmēm un priekšrocībām. Tikšanās laikā bija iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus!

 

Pilnveido sevi arī interešu izglītībā! (24.09.2021)
Kā zināms, karjeras izglītība nozīmē nepārtrauktu sevis izzināšanu, attīstīšanu un pilnveidošanu. Mūsu skola piedāvā daudz un dažādās iespējas. Esi aktīvs un piedalies!
INTEREŠU IZGLĪTĪBA 2021./2022.m.g

 • Galda teniss
 • Interaktīvs programmēšanas pulciņš
 • Muzeja pulciņš
 • MTB velosports
 • Mazpulki
 • Mākslas pulciņš
 • Interešu izglītības pulciņš mūzikas mīļotājiem
 • Airēšanas slaloms
 • Sporta spēles
 • Nāc dziedāt
 • Kokapstrāde

INDIVIDUĀLĀS KARJERAS KONSULTĀCIJASIndividuālās karjeras konsultācijas

 

Karjeras konsultante Vija Jurjeva
e-pasts: vijajurjeva@inbox.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NĪCAS VIDUSSKOLAS PIEDĀVĀTĀS IESPĒJAS!Nīcas vsk piedāvātās iespējas

2020./2021.m.g. Nīcas vidusskola piedāvā vidējās izglītības programmas uzņēmējdarbības un tehnoloģiju virzienos.
Sīkāka informācija atrodama šeit: https://vidusskola.nica.lv/lv/vidusskolas-piedavatas-iespejas/

MĀCĪBU PRIEKŠMETI IR BŪTISKA PROFESIJU SASTĀVDAĻA!!!

valodas infografika
sabiedriba infografika

mākslas infografika

eksaktie prieksmeti infografika


9. un 12. klases skolniek!!!Career Expo School Poster
Strauji tuvojās mācību gada noslēgums un priekšā Tevi gaida jauns, citāds un neierasts dzīves posms.
Ja vēl šaubies, neesi izlēmis vai nespēj pieņemt lēmumu, ko darīt tālāk, izmanto iespēju un piesakies individuālai sarunai / karjeras konsultācijai!
Sazinies ar mani e-klasē.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KO DARĪT PĒC 9.KLASES

 

Ko darīt pēc 9.kl.

“Kur tad Tu mācīsies tālāk?” - jautājums, kas kā uzmācīga muša ausīs un prātā džinkst visiem pēdējo klašu skolēniem. Bieži vien tas var kļūt ļoti nomācošs, jo iespēju ir tik daudz un apkārtējo viedokļu vēl vairāk. Kā nepazaudēt sevi un mācīties tieši to, ko vēlies pats? 

Tūdaļ, tūdaļ absolvēsi pamatskolu un ir jāpieņem gana nopietnais lēmums, ko darīt tālāk?
Ieteikumi, kas Tavu izvēli padarīs vieglāku un patīkamāku:

 • Saproti, kas Tev pa īstam patīk. Kādas ir intereses, kas sagādā prieku un gandarījumu, kas padodas vieglāk un bez īpašas piepūles? Vai visas intereses patiesi ir Tavas vai nemanot pārņemtas no vecākiem, skolotājiem, draugiem…
 • Klausi sirdij, nevis naudai! Tu vari būt labi atalgots viesmīlis vai slikti pelnošs jurists. Nav jāskatās uz vidējo ienākumu līmeni, bet gan uz to, ko no sirds vēlies darīt, kas rada patīkamas sajūtas. Tad arī nauda nāks.
 • Iztēlojies, kādu vēlētos savu darba ikdienu. Vai patīk darīt fizisku darbu, pavadīt daudz laika svaigā gaisā vai labāk dod priekšroku pienākumiem, kuri jāveic ar prātu, pie ofisa galda? Vai vēlies darīt darbu ar noteiktu grafiku vai mainīgu? Vai patīk, ka pienākumi arvien ir paredzami un atkārtojas, vai arī dod priekšroku darba videi, kur veicamie darbi bieži mainās? Patīk strādāt komandā vai esi individuālists? Vēlies komunicēt ar cilvēkiem vai darboties ar ierīcēm? Vēlies strādāt Latvijā, ārzemēs vai bieži doties komandējumos? 
 • Tikai tad, kad tapis skaidrs, kādu tad gribētu savu ideālo darba dienu, meklē profesijas, kuras atbilst šīm vēlmēm. Te vari vaicāt padomu vecākiem, skolotājiem, karjeras konsultantiem. Atceries kārtīgi izpētīt noskatītās profesijas – kādi ir galvenie pienākumi, kādas zināšanas un prasmes nepieciešamas, kādas ir potenciālās darba vietas un darba vide?
 • Kad esi izvēlējies sev tīkamāko nākotnes darbu, atrodi profesijas apguvei piemērotāko skolu. Te no svara pielūkot šādas lietas: vai programma ir akreditēta; kāda ir skolas vide un tehniskais nodrošinājums; vai pieejamas ērtas kopmītnes; vai kursē transports uz skolu; vai mācības ir balstītas darba vidē; vai pieejama stipendija; kādas ir interešu izglītības iespējas; kāda kopumā skolā ir atmosfēra un citi jautājumi, kas pašam aktuāli. 
 • Galvenais – izdari izvēli pats! Jo citādi aizraujošas un interesantas mācības var pāraugt neizturamās, gadiem ilgās mocībās. Iespējams, Taviem draugiem, vecākiem, skolotājiem un citiem apkārtējiem ir viedoklis par to, ko Tev vajadzētu mācīties un kas Tev varētu padoties, varbūt viņi noniecina kādas Tavas idejas un vēlmes, izsakot nepatīkamus komentārus un iesējot šaubas par izdarīto izvēli. Neļauj citiem pieņemt lēmumu Tavā vietā (ieteikumos dalās Valmieras tehnikuma pedagoģe karjeras konsultante I. Onzule).
 

kā palīdzēt savam bērnam

Kā palīdzēt savam bērnam?!

Ikviens vecāks vēlas, lai viņu bērns pieaugot būtu laimīgs un veiksmīgs. Karjeras izvēle ir viens no faktoriem, kas to ietekmē. Kā vecāki var palīdzēt savam bērnam saprast ar ko nodarboties nākotnē? 

Pirms profesijas un izglītības iestādes izvēles vecākiem vajadzētu apdomāt, kādas prasmes piemīt viņu bērnam, kuri mācību priekšmeti padodas vislabāk un kuri rada grūtības; vai bērnam ir talants teorētisko zināšanu apguvē, vai praktisku dotību dēļ viņam labāk izvēlēties arodskolu.

Vecākiem bērna karjeras izvēlē ir ļoti būtiska loma. Taču kāda rīcība ir pareiza? Cik daudz iesaistīties, kā atbalstīt, virzīt, mudināt profesijas izvēles ceļā? Kā novērtēt bērna talantus, potenciālu un psiholoģiskās īpašības un tās veiksmīgi attīstīt, neuzspiežot savu viedokli? Vienas, pareizas atbildes uz šiem jautājumiem nav! Ir ieteicams sadarboties ar skolotājiem, klašu audzinātājiem un karjeras konsultantu! Vislabāk ir ieklausīties savā bērnā, novērtēt viņa vēlmes, atbalstīt un neuzbāzīgi dalīties ar savu pieredzi, gala lēmumu par profesijas izvēli atstājot paša bērna ziņā.

To, cik veiksmīgi izveidosies cilvēka karjera dzīves laikā, ietekmē vairāki faktori:

 • Dzīves modelis.Liela nozīme ir dzīves modelim, ko bērns redz ikdienā. Kādas ir vecāku attiecības ar savu darbu, vai viņi ir priecīgi, apmierināti, vai darbs padodas un sniedz gandarījumu? Liela ietekme ir arī citu bērna dzīvē nozīmīgu cilvēku, piemēram, tantes, kaimiņa vai draugu vecāku attieksmei pret savu profesiju, rādot pozitīvu piemēru, kādu bērnam gribētos atkārtot savā darba dzīvē.
 • Patstāvība.Veiksmīga karjera dzīves laikā ir cieši saistīta ar to, cik sekmīgi bērns skolas laikā apgūst spēju patstāvīgi darboties, attīsta apzinīgumu, disciplīnu, pacietību, pašvadītas mācīšanās prasmi, kā arī spēju mācīties no pieļautajām kļūdām.
 • Īpašu prasmju un spēju izkopšana.Ikvienam bērnam vajadzētu attīstīt vienu vai vairākas spējas vai prasmes, kas padodas ļoti labi, piemēram, kāda mūzikas instrumenta apguve vai sporta disciplīna. Tās veido stabilas personības prasmīguma kodolu. Sastopoties dzīvē ar jaunām situācijām, grūtībām, tiek liktas lietā īpašo prasmju izkopšanā izmantotās īpašības, lai šīs grūtības pārvarētu. Ja bērns ir apguvis, ka, sevi pārvarot, attīstot, pilnveidojot, var pārvarēt problēmas, rast izeju un gūt panākumus, tas palīdzēs arī veiksmīgas karjeras veidošanā un dzīvē kopumā. Vecāku uzdevums šajā ceļā ir rast vidusceļu starp ļoti augstu prasību līmeni – lai ko darītu, vienmēr būs slikti un nav jēgas censties – un pārslavēšanu par katru nieku, kas neatbilst realitātei.

Bērni šodien attīsta un izkopj ļoti daudz un dažādus talantus, izmēģina visādas iespējas. Ir jaunieši, kam ļoti labi padodas viss, bet nav sajūta, ko īsti dzīvē gribētos darīt. Kā vecāki šādā situācijā var palīdzēt? Ja viss padodas, tā noteikti ir pazīme, ka cilvēks ir talantīgs un viņam nevajadzētu baidīties izvirzīt augstākus mērķus. Talantīgi cilvēki viegli mēdz pielāgoties dažādām situācijām, un tāpēc reizēm, viegli var pazaudēt saikni ar savām dziļākajām vajadzībām. Šādā brīdī svarīgi sev pajautāt – kas man personīgi patīk, kas mani aizrauj, rada prieku un aizrautību?! Nevis analizēt, kas sanāk, padodas, bet tieši – kas sniedz emocionālu piepildījumu, gandarījumu. Jo mēdz būt, ka sanāk un padodas viss, bet prieka par darīto nav. 

Tātad vecāku galvenais uzdevums ir būt blakus, atbalstīt un sniegt drošības izjūtu. Jāatceras, ka vecāki ir kā paraugs. No viņiem bērni pat neapzināti mācās attieksmi pret darbu, motivāciju gūt panākumus un zināšanas par dažādām profesijām.

Ja jums ir pusaudzis un jūs vēlāties mērķtiecīgi piedalīties viņa karjeras plānošanas procesā, paturiet prātā, ka:

 • Pusaudžiem vajag pietiekami daudz laika sev un savām interesēm;
 • Ar pusaudzi jāveido savstarpējas uzticības un uzmundrinājuma attiecības;
 • Jāatzīst aktivitātes, kurās pusaudzis uzrāda labus rezultātus;
 • Jāatbalsta pusaudža izvēles un mērķi;
 • Jāiedrošina spert nākamo soli.
 • Jums jāakceptē pusaudža unikālā personība.

Rakstā izmantotie avoti:

https://www.delfi.lv/calis/jaunumi/berns-nav-vecaka-pagarinajums

https://www.mammamuntetiem.lv/berns/skolens/40698/karjeras-izvele-ka-runat-ar-bernu-par-to-jau-sodien

 

 

 

 

!!! NODERĪGAS SAITES

NIID.LV – karjeras izvēles testi un izglītības iespējas

PROFESIJUPASAULE.LV – Kur un kā meklēt informāciju par profesiju

PRAKSE.LV - lielākais karjeras portāls Latvijā

 Pedagogs karjeras konsultants

Vija Jurjeva

 


PIESLĒDZIES RTU!Pieslēdzies RTU

No 19.04. līdz 30.04. norisināsies pasākums “Pieslēdzies RTU!”, kas topošajiem studentiem divas nedēļas ļaus iejusties RTU studentu ādā. 

Pasākuma ietvaros katru darba dienas vakaru no plkst.18.00 līdz 19.00 Facebook live raidījumā “Pieslēdzies RTU!” studenti dalīsies savā pieredzē par studijām universitātē un pastāstīs visu, kas varētu interesēt topošo studentu. Skolēniem būs iespēja uzdot reāllaikā jautājumus, uz kuriem tiks atbildēts raidījuma garumā.Saite uz FB pasākumu: https://www.facebook.com/events/3748277205240870

Papildus skolēniem būs iespēja:

katru darba dienu no 14.00 līdz 16.00, sekojot RTU kontam FB, uzzināt no mūsu studentiem par dažādām RTU studiju programmām; izzināt kāda konkrēta studenta pieredzi, piedaloties akcijā «Seko studentam!», kas šogad norisināsies “Pieslēdzies RTU!” ietvaros.

Saite uz reģistrēšanos Seko studentam: https://sekostudentam.rtu.lv/

Katra diena tiks veltīta vienai fakultātei: 

- 19.04. Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte 

- 20.04. Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte 

- 21.04. Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte 

- 22.04. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte 

- 23.04. Inženierekonomikas un vadības fakultāte 

- 26.04. Būvniecības inženierzinātņu fakultāte 

- 27.04. E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte 

- 28.04. Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte 

- 29.04. Arhitektūras fakultāte 

 

 

Pedagogs karjeras konsultants Vija Jurjeva


AUGSTSKOLU ATVĒRTĀS DURVIS 2021 / ONLINE "TAVA NĀKOTNE IR TAVĀS ROKĀS" (KOPĀ AR OSKARU LEPERU) Augstskolu atvērtās durvis

 

Jaunieši aicināti 15.aprīlī no plkst. 14:00 pievienoties šeit: https://ej.uz/7oji

RTU - Rīgas Tehniskā universitāte

Latvijas Universitāte

Rīgas Stradiņa universitāte (Riga Stradins University)

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

ViA - Vidzemes Augstskola

Latvijas Kultūras akadēmija

Banku augstskola

Rigas Biznesa Skola

RISEBA.lv
 

Latvijas Sporta Pedagoģijas Akadēmija

! 2021./2022. m.g. studiju programmas, uzņemšanas noteikumi, budžeta vietas un atbildes uz jautājumiem par gatavību globālajai pasaules transformācijai un izaicinājumiem, kas ar to saistās.

! pl. 14:00 Pasākuma atklāšana un biedrības “Jauniešu akadēmija „Pacelt Pasauli”” dibinātājas un vadītājas Daces Briedes-Zālītes uzruna jauniešiem

! Augstskolu pārstāvju uzrunas skolēniem un pasākuma vadītāja Oskara Lepera Zoom diskusijas ar katru no 10 augstskolām

! Erudīcijas spēle un balvas no augstskolām

! pl. 15:20 Detalizētas augstskolu prezentācijas Zoom istabās (linki un paroles istabām tiks publicētas tiešraides laikā), kur augstskolu pārstāvji tiksies ar jauniešiem tuvplānā


Pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva


KUR MĀCĪTIES TĀLĀK?

 

Bulduru dārzkopība

Bulduru Dārzkopības vidusskola

Kur tālāk iet mācīties?

Ja interesē tālākizglītība kādā no šīm jomām:
- Dārzkopība,
- Kokkopība (arborists),
- Būvniecība,
- Floristika,
- Ēdināšana,
- Viesmīlība, tad iepazīsti mācību iespējas mūsu skolā – Bulduru Dārzkopības vidusskolā, Jūrmalā! www.bulduri.lv

Piedalies Atvērto durvju dienā Tiešsaistē 8.aprīlī plkst. 15:00

https://bulduri.lv/atverto-durvju-diena-bulduros-online-8aprili-1500/


UZŅĒMĒJU DIENAS KURZEMĒ 2021

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera 8.aprīlī no plkst. 12.00 -14.00 aicina 8., 9. klašu skolēnus un vidusskolēnus apmeklēt attālināti profesionālo un augstāko izglītības iestāžu virtuālās “Atvērtās durvju dienas” Iespēju festivāla “ Uzņēmēju dienas Kurzemē 2021” ietvaros.

Ar Uzņēmēju dienas Kurzemē programmu varat iepazīties: https://www.uznemejudienas.lv/programma-kurzeme

 

Karjeras konsultante Vija Jurjeva


MANA IZVĒLE - MEDICĪNAMana izvēle medicīna 2

RSU Liepājas filiāle aizvien turpina semināru ciklu Mana izvēle – medicīna. Tās mērķauditorija ir 10.–12. klašu skolēni, kas interesējas un vēlētos uzzināt vairāk par medicīnu, veselības sportu vai psiholoģiju, kā arī  studēt šajā jomā.
Šobrīd virtuālā pasaule neizbēgami ir kļuvusi par noteicošo ikdienas saziņā un informācijas iegūšanā,  bet aptaujas liecina, ka līdz ar to arvien vairāk jauniešu piemeklējušas tieši mentālas veselības problēmas, tajā skaitā  - dažādi ēšanas traucējumi. 
Kā to atpazīt un novērst, par to runāsim 29. marta lekcijā/diskusijā Atrast savu veselīgo ES kas turpina iepriekšējās lekcijas Melnā sērga – dopings tematiku un piedāvās paplašinātu apskatu, balstoties uz klausītāju iesūtītajiem jautājumiem.. 
Seminārs  notiks pirmdien,  29. martā ,  pl. 14.00-16.30, Zoom platformā.
Temati:

 • Ēšanas traucējumi, to dažādība - psihoemocionālu problēmu sekas.
 • Vai veselīgs vienmēr nozīmē veselīgs?
 • Anoreksija, bulīmija, citas atkarības. Kā cīnīties? Pieredzes stāsts.

Sarunā piedalīsies: RSU Sporta un uztura katedras studiju programmas Uzturs un Uzturzinātne vadītāja,  diētas ārste,  Dr. Lolita Vija Neimane,   RSU Liepājas filiāles docētājas Līga Ēriksone, interneta emuāra “Būt brīvai” un  pašpalīdzības grupas cilvēkiem ar ēšanas traucējumiem veidotāja Anna Balode.
Lūdzam pieteikties pa e-pastu laila.bethere@rsu.lv līdz 28. martam, norādot vārdu, uzvārdu, izglītības iestādi, klasi un kontaktinformāciju turpmākai saziņai.
 

Dalība pasākumā – bez maksas.
Saite uz tiešsaisti tiks izsūtīta.
Sīkāka informācija pa tālruni: 26557112
 
Aicinām piedalīties ne tikai vecāko klašu skolēnus, bet arī  klašu audzinātājus un  ieinteresētus vecākus no visiem Latvijas novadiem, jo aplūkojamie temati ir visnotaļ aktuāli.


"STUDENTA KURPĒS" (LATVIJAS UNIVERSITĀTE)Studenta kurpēs

Skolēn, vai esi gatavs jau tagad pašpikot studentu dzīvi? Iekāp Latvijas Universitātes studenta kurpēs (lasīt - čībās), un uzzini, kā tas ir - būt kārtīgam LU studentam!
Esam parūpējušies, lai šai attālinātajā laikā esi ne mazāk klātesošs - izmanto viedierīces un gūsti foršu pieredzi ikgadējā pasākumā “Studenta kurpēs”!
- Pajautā studentam visus interesējošos jautājumus par un ap studiju dzīvi,
- Izbaudi lekciju burvību un arī pirmos seminārus,
- Iepazīsties ar studiju vidi Latvijas Universitātē! 
#StudentaKurpes #LatvijasUniversitate Skolēnu reģistrēšanās notiek no 8. līdz 21. martam!!!
Aktīvi iesaisties, pamēģini, izvērtē iegūto informāciju un iespaidus! Pieņem lēmumu par sev piemērotākā izglītības ceļa izvēli!

 

Karjeras konsultante Vija Jurjeva

 


25.MARTĀ LIELĀKAIS TIEŠSAISTES PASĀKUMS LATVIJĀ PAR STUDIJU IZVĒLI "IZGLĪTĪBA UN KARJERA 2021"Izglītība un karjera 

Ko Tu plāno dzīvē darīt pēc ekonomikas, psiholoģijas, žurnālistikas, bioķīmijas vai citas studiju programmas absolvēšanas?
To būtu svarīgi zināt pirms Tu uzsāc savas studijas.

Piereģistrējies šim pasākumam, iegūsti noderīgu informāciju, uzdod jautājumus tiešajā translācijā, un uzzini ar ko cilvēki nodarbojas dienu no dienas https://www.izglitibakarjera.lv/
Iespēja uzzināt arī par izglītību ārzemēs!

 

Karjeras konsultante Vija Jurjeva


MANA IZVĒLE - MEDICĪNA Mana izvēle medicīna

RSU Liepājas filiāle aizvien turpina semināru ciklu Mana izvēle – medicīna. Tās mērķauditorija ir 10.–12. klašu skolēni, kas interesējas un vēlētos uzzināt vairāk par medicīnu, veselības sportu vai psiholoģiju, kā arī  studēt šajā jomā.
Februāra mēneša lekcijas/diskusijas tēma - "Melnā sērga - dopings".

Šoreiz aicinām tajā piedalīties arī klašu audzinātājus un vecākus, jo aplūkojamās tēmas ir visnotaļ aktuālas.
Laikā, kad virtuālā pasaule ir kļuvusi par noteicošo ikdienas saziņā un informācijas iegūšanā,  jaunieši ir īpaša grupa, kas, būdama nepieredzējusi un ļoti jūtīga auditorija, ir viegli ietekmējama un manipulējama.  Tāpēc svarīgi būtu ar tiem pārrunāt un profesionāli  izskaidrot dažādus ar uzturu saistītus paradumus ikdienā, tam papildus stimulējošu vielu lietošanas cēloņus un sekas, kā arī palīdzēt atpazīt valdošo kulta mārketingu.
Seminārs  notiks pirmdien,  22. februārī , no pl. 14.00-16.00, Zoom platformā.

Temati:

 • Veselīga uztura principi. Stimulatori – dažādu organisma procesu aktivizatori vai dabisko spēju zaudētāji?
 • Ortoreksija, anoreksija, bulīmija. Kas kopīgs?
 • Veselības sports. Muskuļu masas palielināšanas pamatprincipi. Ētisko vērtību loma sportā un dzīvē.

Sarunā piedalīsies:

 •  RSU Sporta un uztura katedras studiju programmas Uzturs un Uzturzinātne vadītāja,  diētas ārste:  Dr. Lolita Vija Neimane,   
 • RSU Liepājas filiāles docētājas: Līga Ēriksone, Dina Berloviene 
 • RSU Liepājas filiāles studiju programmas Veselības sporta speciālists absolvents, fitnesa treneris: Arturs Linde.

Lūdzam pieteikties pa e-pastu laila.bethere@rsu.lv līdz 21. februārim, norādot vārdu, uzvārdu, izglītības iestādi, klasi un kontaktinformāciju turpmākai saziņai.
Dalība pasākumā – bez maksas.
Saite uz tiešsaisti tiks izsūtīta.
https://www.rsu.lv/notikumi/informativa-lekcija-melna-serga-dopings-un-debates
 
Pasākuma reklāma tapusi sadarbībā ar Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas Foto dizaina programmas 2.kursa audzēkņiem, fotogrāfijas autore -Elizabete Bethere, modele­-Kate Vilsone.


Pedagogs karjeras konsultants Vija Jurjeva

 

AICINĀM PIEDALĪTIES FINANŠU PRATĪBAS KONKURSOS MANA VĀRDNĪCIŅA UN BIZNESA PASAKAS

 

Junior Achievement Latvia (JA Latvia) aicina  pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņus un  1.-4. klašu skolēnus un viņu vecākus piedalīties finanšu pratības konkursos "Mana vārdnīciņa" un 5.- 9.klašu skolēnu komandas sacerēt un ilustrēt pasakas konkursam "Biznesa pasakas". Darbu iesniegšanas termiņš konkursos ir 25.marts, 2021.

Mana vārdnīciņa

JA Latvia sadarbībā ar Latvijas Banku aicina pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņus un skolēnus no 1.- 4. klasei izveidot savu ekonomisko terminu skaidrojošo vārdnīcu konkursā “Mana vārdnīciņa”. Kopā ar skolotāju, vecākiem un vecvecākiem skolēni saviem vārdiem skaidro sociālo zinību programmas ietvaros apgūtos ekonomiskos jēdzienus, izveidojot tos vārdnīcas formā.

Skaidrojamie ekonomiskie jēdzieni pa klašu grupām:
Skolēns skaidro, vecāki skaidro, vecvecāki skaidro 
(ar piemēriem un zīmējumiem visus jēdzienus atbilstoši savai klašu grupai)

TABULA AR SKAIDROJAMIEM EKONOMISKIEM JĒDZIENIEM PA KLAŠU GRUPĀM UN SĪKĀKS INFO PIEEJAMS: https://jalatvia.lv/bnews/global/874

Darbu izveido vārdnīcas formā. Vārdnīciņas apraksta daļu kopumā veido ne lielāku kā divas A4 lapas (skaidrojums un piemēri), var pievienot arī ilustrācijas neierobežotā tehnikā.
Darbu iesniegšana līdz 25.martam, 2021

"Biznesa pasakas ar laimīgām beigām"

JA Latvia sadarbībā ar PEPCO aicina 5.- 9. klašu skolēnus sacerēt pasakas par ekonomikas un uzņēmējdarbības tēmām. Skolēns vai skolēnu komanda (3 skolēni) izveido Biznesa pasaku ar laimīgām beigām. Pasaku vērtēšanā piedalās žūrija, kas vērtē finansiāli drosmīgākās, kā arī uz jaunām idejām vērstās pasakas. Būtisks ir arī pasakas vizuālais noformējums. Biznesa pasakas saturu iesniedz elektroniski un papīra formātā.

Finanšu pratība ir zināšanu apguves procesā iegūtu spēju izprast ar naudu saistītus jautājumus, pārvaldīt ienākumus un izdevumus, ieguldījumus un saistības, tā ir prasme un gudrība nopelnīt naudu – atrast labu darbu, vai uzsākt un attīstīt uzņēmējdarbību..

Maksimālais darba apjoms divas A4 lapas, kā arī var veidot ilustrācijas, skolotāju vai vietējā sabiedrībā pazīstamu cilvēku pasaku lasījumus vai citādi bagātināt savu pasaku. Pasaku jāiesniedz elektroniskā un papīra formātā.

Elektroniski skolas iesniedz visus darbus, bet papīra formātā ne vairāk kā  20 radošākos, vizuāli un saturiski noformētos darbus, kuri skolas mēroga izstādē ir izpelnījušies atzinību.

Darbu iesniegšanas termiņš: līdz 2021.gada 25.martam.

Pasaku iesūta elektroniski JA Latvia norādītajā saitē http://upload.jal.lv/?id=401


ŠOGAD ĒNU DIENAS VIETĀ AKTIVIZĒ IESPĒJU VIRTUĀLĀM SKOLĒNU MĀCĪBU EKSKURSIJĀM UZŅĒMUMOS

 

FEBRUĀRĪ, IERASTĀS IKGADĒJĀS ĒNU DIENAS LAIKĀ, KAS ŠOGAD ATCELTA PULCĒŠANĀS IEROBEŽOJUMU DĒĻ, PAR DARBA TIRGU, INTERESĒJOŠIEM DARBA DEVĒJIEM UN PROFESIJĀM SKOLĒNIEM PADZIĻINĀTI IR IESPĒJA UZZINĀT ĪPAŠI IZVEIDOTĀ MĀCĪBU EKSKURSIJU PLATFORMĀ. TAJĀ DARBA DEVĒJI AICINĀTI SKOLĀM PIEDĀVĀT VIRTUĀLAS MĀCĪBU EKSKURSIJAS, BET PEDAGOGI  -  PIETEIKT SKOLU KLAŠU GRUPAS ATTĀLINĀTAI VIZĪTEI UZŅĒMUMOS UN IESTĀDĒS.

“Ekskursiju platforma ir aktivizēta ar mērķi veicināt skolu izglītības satura ciešāku sasaisti ar reālo dzīvi un skolēnu informētību par dažādu profesiju ikdienu arī ārpus Ēnu dienas. Šī brīža situācijā, kad Ēnu dienu diemžēl bija jāatceļ, šī ir izrādījusies vienīgā iespēja skolēniem gūt ieskatu sev interesējoša uzņēmuma vai iestādes darbības aizkulisēs. Platforma ir vērtīgs ieguvums arī darba devējiem, kas rūpējas par savu darba devēja tēlu un vēlas būt zināmi nākotnes speciālistiem jau šodien,“ saka “Junior Achievement Latvia” vadītājs Jānis Krievāns.

 UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS, IESTĀDES AICINĀTI REĢISTRĒTIES UN PIEDĀVĀT VIRTUĀLAS MĀCĪBU EKSKURSIJAS SKOLU UN PROFESIONĀLO IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU AUDZĒKŅIEM PORTĀLĀ ENUDIENA.LV SADAĻĀ EKSKURSIJAS.  SĀKOT AR MARTA MĒNESI, SKOLU PĀRSTĀVJI NO EKSKURSIJU VIETĀM VAR IZVĒLĒTIES SEV VĒLAMO, PIEDĀVĀJOT DARBA DEVĒJAM EKSKURSIJAS DATUMU UN NORĀDOT MĒRĶI.

Ekskursiju platforma izveidota ar Eiropas Savienības fondu/ Eiropas Sociālā fonda atbalstu Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.


"KARJERAS DIENA", MĀJĀS UZ DĪVĀNA! Karjeras diena uz dīvāna

 

Interesenti aicināti piedalīties Liepājas Valsts tehnikuma organizētajā "Karjeras dienas pasākumā" par IT nozari un tās specialitātēm. 
Online pasākums notiks 17. februārī, pl.14.00, Messenger Rooms.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KARJERAS DIENASKarjeras dienas

 

No 10. līdz 12. februārim Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) organizē Karjeras dienas skolēniem, kas šogad būs pieejamas tiešsaistē universitātes mājaslapā un Facebook kontā. Plašajā vebināru programmā ikviens varēs izvēlēties tēmas par sev interesējošu profesiju vai nodarbošanās veidu, kurā attīstīt profesionālo karjeru. Vebinārus vadīs LLU absolventi, studenti un mācībspēki, kuri dalīsies darba pieredzē un atklās profesiju un nodarbošanās veidu "aizkulises".     

Izglītības iegūšana ir nozīmīgs posms, lai sāktu ceļu pa profesionālās karjeras kāpnēm. Taču pirms saprast, kur mācīties, daudz būtiskāks ir jautājums, ko vēlos pēc augstskolas absolvēšanas darīt un kāda ir mana "sapņu" darba vieta? Ikdienā varam virtuāli “sekot” tūkstošiem cilvēku, izzinot viņu ikdienas gaitas, paradumus un darba specifiku, taču bieži vien sociālo tīklu platformas ir daudz krāšņākas, nekā realitāte. Tieši tāpēc LLU piedāvā jauniešiem dažādu nozaru pārstāvju stāstus un informatīvas lekcijas, kas ļaus izzināt profesijas, nodarbošanās veidus un darba vietas un palīdzēs mērķtiecīgāk izvēlēties savu profesionālo ceļu.

Karjeras dienās būs iespēja atbildēt uz daudziem jautājumiem: 

 • "Kur varēšu strādāt?"
 • "Cik pelnīšu?"
 • "Kāda būs mana darba ikdiena?"
 • "Kāpēc šī profesija ir perspektīva?" u.c.

Karjeras dienu skatītāji varēs vebināru vadītājiem arī uzdot sev interesējošus jautājumus un piedalīties nelielos konkursos, iegūstot balviņas no LLU.

Visi vebināri būs skatāmi LLU mājaslapā www.llu.lv un LLU Facebook profilā. Turklāt pēc tam tiešraižu ieraksti būs skatāmi arī www.llu.lv/karjerasdienas.

 

 

 

 


JAUNĀS STUDIJU PROGRAMMAS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS 2020./2021. STUDIJU GADĀ

Jaunās studiju programmas

2020./2021. studiju gadā augstskolas un koledžas izveidojušas kopumā 99 jaunas programmas,  liecina Nacionālās izglītības iespēju datubāzes (NIID.LV) apkopotā informācija. Programmas ir akreditētas esošo studiju virzienu ietvaros vai saņēmušas licenci programmu īstenošanai jaunos studiju virzienos.

Jaunizveidoto programmu klāsts ir plašs un tematiski daudzveidīgs, pārstāvot tādas nozares kā pedagoģija, māksla un kultūra, inženierzinātnes, biotehnoloģijas, lauksaimniecība, medicīna, uzņēmējdarbība, ekonomika, datu drošība, datorzinātnes, vides zinātne u.c.

Šogad īpaši nozīmīgas pārmaiņas ir skārušas skolotāju izglītības jomu – ir pieņemts jauns skolotāju profesionālās kvalifikācijas standarts, kā arī jauni vispārējās un profesionālās izglītības standarti, un atbilstoši šīm pārmaiņām izveidotas pilnīgi jaunas pedagogu izglītības programmas.

Lielu daļu jaunizveidoto programmu augstskolas ir izstrādājušas un īsteno sadarbībā ar citām Latvijas vai ārvalstu augstskolām; daļa programmu ir starptautiski orientētas un tiek īstenotas angļu valodā.

Augstākās izglītības iestādes ir papildinājušas studiju programmu klāstu ar visu līmeņu programmām:

 

 • 14 pirmā līmeņa jeb koledžas programmām;
 • 16 bakalaura programmām;
 • 23 profesionālā bakalaura programmām;
 • 17 maģistra programmām;
 • 7 profesionālā maģistra programmām;
 • 10 otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmām (pēc pamatstudijām);
 • 12 doktora programmām.

PSIHOTERAPEITS NILS SAKSS KONSTANTINOVS "DZĪVE TIEŠSAISTĒ" Psihoterapeits tiešsaistē

 

28. janvārī plkst. 18.00 Biznesa augstskola Turība aicina uz pusaudžu psihoterapeita Nila Saksa Konstantinova vieslekciju “Dzīve tiešsaistē”, kurā lektors stāstīs, kā ikdienas dzīve, ko šobrīd aizvien vairāk pavadām tiešsaistē, ietekmē mūs visus, īpaši jauniešus. Vieslekcija būs skatāma tiešsaistē augstskolas Facebook lapā.

Lekcijas laikā lektors stāstīs, kā “attālinātā dzīve” jeb darbs un mācības tiešsaistē un komunikācija dažādās platformās, nevis klātienē ietekmē jauniešus un viņu ģimenes. Vai un kā dzīve tiešsaistē saasina dažādas problēmas? Vieslekcija paradzēta gan jauniešiem, gan viņu vecākiem un citiem interesentiem.

Nils Sakss Konstantinovs ir pusaudžu psihoterapeits un Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs. Ieguvis maģistra grādus psiholoģijā un teoloģijā.

Aicināts ikviens interesents! Lekcijas apmeklējums ir bezmaksas. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

 


POLITIĶIS IR TIKAI CILVĒKS Politiķis ir tikai cilvēks

 

Ceturtdien plkst. 15:00 pieslēdzies sarunai ar Liepājas Domes deputātiem - Helviju Valci un Edvīnu Striku!

* Iepazīsim politiķus kā personības, uzzināsim ar ko viņi nodarbojas ikdienā un ko plāno darīt turpmāk.

* Kā ierasts, uzzināsim kurš būs gudrāks un ātrāks interaktīvajā testā - šīs reizes tēma būs “Liepāja”.

* Pagājušās 2 reizes viens no 3 balvu ieguvējiem bija deputāts, vai tā būs arī šoreiz?

Reģistrējies www.youpluss.lv/politikis9 un tiekamies jau ceturtdien, plkst. 15:00 Zoom platformā.


Pasākumu organizē biedrība “Attīstības platforma YOU+”, projekta “Politiķis ir tikai cilvēks” ietvaros.Projekts “Politiķis ir tikai cilvēks” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas

jebkuru iespējamo izlietojumu.

 

 

 


KARJERAS IZGLĪTĪBAS INTEGRĒŠANA PILNVEIDOTAJĀ MĀCĪBU SATURĀ (21.01.2021)Karjeras izglītības integrēšana pilnveid.māc.saturā

 

logokerj

 

Projekta ietvaros, Nīcas vsk. 10. klases jauniešiem, sadarbībā ar karjeras konsultanti V. Jurjevu un vēstures un soc. zinību skolotāju I. Pelnēnu notika tiešsaistes stunda - karjeras izglītības integrēšana vēsturē un sociālās zinātnēs: „Priekšstats par laiku kā vērtību viduslaikos un mūsdienu sabiedrībā". Laika plānošana un tā nozīme karjeras plāna veidošanā, lēmumu pieņemšanā.

Iesākumā priekšmeta skolotāja aktualizēja tematu par laika izpratni viduslaikos, akcentējot, ka viduslaiku sabiedrībā priekšstats par laiku bija specifisks - laika ritējums un cilvēku priekšstats par savas dzīves mērķi bija unikāls un atšķirīgs.

Savukārt, karjeras konsultante, izmantojot prezentāciju, iepazīstināja skolēnus ar 3 dažādām laika plānošanas metodēm, kuras pielietot arī ikdienā. Diskutēja par laiku mūsdienās, laika plānošanu, tā veidiem un nozīmi karjeras plāna veidošanā, lēmumu pieņemšanā. Jaunieši tika aicināti domāt par to, kas ir kopīgs jēdzieniem vēsture un karjera? Vai un kā tie savā starpā ir saistīti?
 

Tiešsaistes stundā bija iespēja uzzināt arī to, kā skolotāja I. Pelnēna pieņēma savu karjeras lēmumu kļūstot par vēstures skolotāju, taču nobeigumā jauniešiem tika dots uzdevums - veikt sava laika (mērķu, uzdevumu) plānošanu turpmākiem 2 gadiem!

Prieks, ka jaunieši šo stundu novērtēja kā ļoti pozitīvu un lietderīgu! LIELS PALDIES skolotājai Ivitai Pelnēnai par atsaucību un sadarbību!!!

 

Karjeras konsultante

Vija Jurjeva

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”


MANA IZVĒLE - MEDICĪNAMana izvēle medicīna 3

Turpinot semināru ciklu "Mana izvēle – medicīna", RSU Liepājas filiāle aicina jauniešus uz informatīvām lekcijām un debatēm, kuru mērķauditorija ir
10.–12. klases skolēni, kuri interesējas un vēlētos uzzināt vairāk par medicīnu, veselības sportu vai psiholoģiju, kā arī vēlas studēt šajā jomā.

Informatīva lekcija “Ceļš līdz dzīvībai vai…” un debates 25.janvārī, pl. 14:00 - 16:00tiešsaistē, platformā Zoom.

Temati:

*Militārā medicīna

*Darba specifika, riski ikdienā un starptautisko misiju laikā

*Psihotrauma

*Izdzīvošanas spējas ekstremālos apstākļos

*Pasaules realitāte un posts – Covid-19

Sarunā piedalīsies un pieredzē dalīsies Nacionālo bruņoto spēku Medicīnas dienesta galvenais ārsts pulkvežleitnants Normunds Vaivads, RSU Liepājas filiāles docētājas Līga Ēriksone un Inese Lācīte, kā arī Liepājas filiāles studiju programmas Māszinības ceturtā kursa studente Elīza Liparte.

Lūgums pieteikties pa e-pastu laila.bethere@rsu.lv līdz 24. janvārim, norādot vārdu, uzvārdu, izglītības iestādi, klasi un kontaktinformāciju turpmākai saziņai.

Dalība pasākumā – bez maksas.

Tiešsaistes adrese tiks nosūtīta pirms pasākuma.


DISKUSIJA: KĀ SAPRAST SAVAS STIPRĀS PUSES?Kā saprast savas stiprās puses

 

Tiešsaistes pasākums, 17.decembrī, pl.19.00
Nosaukt savas stiprās puses ir viens no klasiskajiem darba interviju jautājumiem, uz kuru atbildi visticamāk iepriekš jau esi sagatavojis, izlasot Google ieteikumus. Bet patiesībā, šis ir viens no svarīgākajiem jautājumiem uz ko atbildēt sev, domājot par savu karjeru.

 

 

 

 


VIRTUĀLĀ „CV DARBNĪCA” (RTU)Virtuālā CV darbnīca

Vēlmi pēc darba neviens nav atcēlis. Ārkārtas situācija valstī var izmainīt daudzas mūsu ikdienas aktivitātes, taču mūsu vēlme atrast darbu vai ik pa laikam nomainīt nodarbošanos ir neapstādināma.  Tā kā jaunā darba vai prakses atrašana parasti sākas ar pieteikuma – CV, motivācijas vēstules – gatavošanu, droši vien ir pienācis laiks virtuālajai «CV darbnīcai». Ja arī Tev ir aktuāli izveidot patiešām labu CV vai varbūt ir jautājumi par pieteikuma gatavošanas procesu, piesakies!

Kas ir virtuālā «CV darbnīca»?
Tā ir stundu ilga grupas tikšanās Zoom vidē, un tās laikā:

 • pārrunāsim, kas būtu jāiekļauj CV un pieteikuma vēstulē;
 • karjeras konsultants sniegs profesionālus ieteikumus dalībnieku iesūtīto pieteikuma dokumentu pilnveidei;
 • karjeras konsultanta vadībā varēs gūt atbildes uz svarīgākajiem jautājumiem par sevis prezentēšanu pieteikumā un atlases procesu.


Kas nepieciešams, lai piedalītos?
Jāaizpilda pieteikums un, ja nav iebildumu, jāiesūta karjeras konsultantam sava CV/pieteikuma vēstule, lai pasākuma laikā saņemtu konkrētas rekomendācijas pieteikuma pilnveidei. Pieteikuma anketa

Norises laiks, vieta: 16. decembrī plkst.16.00-17.00 Zoom
Semināra vadītāja: Marta Rubīna, RTU Karjeras centra karjeras konsultante
Kontaktinformācija: marta.rubina@rtu.lv


ATVĒRTO DURVJU DIENAS 2020. GADA DECEMBRĪ Atvērto durvju diena

Banku augstskola

Banku augstskola turpina tradīciju un topošajiem studentiem atvērto durvju dienās piedāvā iepazīties ar augstskolu. Katru Atvērto durvju dienu laikā ir iespēja uzzināt plašāku informāciju par augstskolas īstenotajām studiju programmām, studiju procesu un pasniedzējiem, kā arī pārrunāt individuālus jautājumus par studijām. Atvērtajās durvju dienās uzzināsiet arī par ERASMUS+ starptautiskajām studiju un prakses iespējām, kas tikai Banku augstskolā pieejamas katram studentam.

14.decembris plkst. plkst. 18:30 (maģistrantūrā) (attālināti) Skat.info
 

Biznesa vadības koledža

Biznesa vadības koledža aicina Tevi apmeklēt atvērto durvju dienas pasākumu ONLINE vidē! 

3. un 10. decembris plkst. 18:30 (tiešsaistē) Skat.info


KĀ GUDRI PALĪDZĒT BĒRNAM KARJERAS VEIDOŠANĀ?Kā gudri palīdzēt bērnam

Vecākiem bērna karjeras izvēlēs ir ļoti būtiska loma. Taču kāda rīcība ir pareiza? Cik daudz iesaistīties, kā atbalstīt, virzīt, mudināt grūtajā profesijas izvēles ceļā? Kā novērtēt bērna talantus, potenciālu un psiholoģiskās īpašības un tās veiksmīgi attīstīt, neuzspiežot savu viedokli? Vienas vieglas, pareizas atbildes uz šiem jautājumiem nav. Vislabāk nepaļauties uz vispārīgiem pieņēmumiem un teorijām, nepārvērtēt vecāku lomu, bet ieklausīties savā bērnā, novērtēt viņa vēlmes un neuzbāzīgi dalīties ar savu pieredzi, gala lēmumu par profesijas izvēli atstājot paša bērna ziņā.

Par to, kā bērnam pieņemt lēmumus karjeras veidošanā, kāpēc svarīgi ieklausīties vecāku, skolotāju, karjeras konsultantu, ģimenes locekļu un līdzcilvēku viedokļos un kā to darīt, plaši tiek spriests arī ikgadējā Karjeras nedēļā, kas no 26. līdz 30. oktobrim notiek visā Latvijā gan tiešsaistē, gan klātienē ar saukli "Klau! Sadzirdi savas iespējas".

Visu ietekmēt nav vecāku spēkos

Būtiska kļūda, ko nereti pieļauj vecāki un kas skar arī karjeru, – pārspīlē savu lomu bērna audzināšanā. Tiek maldīgi pieņemts, ka vecāki var ietekmēt pilnīgi visu bērna dzīvi. Vecāki seko, piedalās, iesaistās, risina bērna problēmas un ļoti pārdzīvo, ja kaut kas nesanāk pēc viņu iecerēm. Šādu audzināšanas modeli pavada augsta vecāku trauksme un bažas, ka kaut kas var tikt izdarīts nepareizi. Pret bērnu tiek vērstas augstas gaidas un prasības sekot vecāku iezīmētajam ceļam. Tas nokauj bērna pašiniciatīvu un audzina bērnu, kas nav gatavs pieņemt lēmumus un pats veidot savu dzīvi. Vecākiem ir jāsaprot, ka bērns ir neatkarīga personība, kam ir tiesības uz savu viedokli un rīcību.
 

To, cik veiksmīgi izveidosies cilvēka karjera dzīves laikā, ietekmē vairāki faktori, un daļu no tiem ietekmēt ir arī vecāku ziņā. Būtiskākie ir šādi faktori:

PILNU RAKSTU LASI ŠEIT:

https://www.delfi.lv/calis/jaunumi/berns-nav-vecaka-pagarinajums-ka-gudri-palidzet-bernam-karjeras-veidosana.d?id=52608401


ASV AUGSTSKOLU VIRTUĀLA IZSTĀDEASV augstskolu izstāde

9.novembrī apmeklē pirmo, Baltijā lielāko virtuālo izglītības izstādi par studiju iespējām ASV.

Pasākuma laikā 15 universitātes informēs par: 

 • Studiju iespējām Amerikā angļu valodā;
 • Pieteikšanās procesu un prasībām augstskolās;
 • Stipendiju iespējām tieši Tev;
 • Kultūru un sadzīvi studējot ASV.

Izglītības izstāde ir bezmaksas un notiks tiešsaistē. Apskati mājaslapu un reģistrē savu dalību izstādē!https://educationusabaltic.wixsite.com/virtualcollegefair

 

 

 

 

 

 

 


ATVĒRTO DURVJU DIENA TIEŠSAISTĒAtvērto durvju diena tiešsaistē

2020. gada 7. novembrī Rīgas Biznesa skola (RBS) ielūdz mūsu skolas jauniešus uz bakalaura programmu Atvērto durvju dienu tiešsaistē. Šī ir brīnišķīga iespēja satikt mūsu pasniedzējus un tuvāk iepazīties ar bakalaura programmām - biznesa vadība (Vadīšana starptautiskos uzņēmumos) un IT līderība (Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas). Apmeklējot Atvērto durvju dienu, jaunieši uzzinās visu, kas nepieciešams, lai uzsāktu studijas RBS bakalaura programmās, kā pieteikties stipendijām, uzdot visus jautājumus par studijas procesu un nākotnes iespējām pēc studijām RBS! Piesakies!!!

Radošā bezmaksas online darbnīca vidusskolēniem

90% jaunuzņēmumu (start-ups) pārtrauc savu darbību un nekad nekļūst veiksmīgi.

Kas ir jaunuzņēmumi un kā izveidot jaunuzņēmumu, kurš būs veiksmīgs?

40 minūtēs kopā ar Rīgas Biznesa Skolu vidusskolēni uzzinās pamatus par jaunzņēmumu teoriju un, strādājot grupās, paši sāks veidot idejas saviem jaunuzņēmumiem!

Lai pieteiktos darbnīcai, lūdzu, atsūtiet pieteikumu uz e-pasta adresi admissions@rbs.lv


TIEŠSAISTES DISKUSIJAS 27.,.28. OKTOBRĪ

 

Karjeras lēmums, kā virzīt

  Uzklausi, padomā un izlem pats


Klau, sadzirdi un liec aiz auss! VIAA_Karjeras_nedela prezent.-1

Karjeras nedēļa šogad notiek tiešsaistē

No 26. līdz 30.oktobrim visā Latvijā gan klātienē, gan tiešsaistē norisinās Karjeras nedēļa, kuru jau astoto gadu sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Ņemot vērā Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumus valstī, Karjeras nedēļas pasākumi, radošās darbnīcas un diskusijas 2020. gadā galvenokārt notiek attālināti un tiešsaistē. Karjeras nedēļa šogad ir veltīta karjeras lēmuma pieņemšanas procesam, izmantojot profesijas izvēlei pieejamos resursus, ieklausoties skolotāju, karjeras konsultantu, ģimenes locekļu, darba devēju, draugu un sabiedrībā zināmu jauniešu pieredzē. 

“Karjeras izvēlē ir iesaistīti daudzi jaunieša dzīvē nozīmīgi cilvēki - skolotāji, karjeras konsultants, ģimenes locekļi, draugi. Šī gada Karjeras nedēļas laikā aicināsim audzēkņus ieklausīties dažādu veiksmīgu profesionāļu pieredzes stāstos un uzzināt par iespējām saņemt atbalstu savas izglītības tālākā ceļa izvēlē,” akcentē VIAA direktore Dita Traidās.

Lai mudinātu jauniešus ieklausīties gan sevī, gan citos un izmantot viņiem plaši pieejamo karjeras atbalstu no skolotājiem, karjeras konsultantiem un vecākiem, kā arī pieņemt izsvērtu lēmumu par savu karjeru, 2020. gada Karjeras nedēļas sauklis ir “Klau! Sadzirdi savas iespējas”.

Viens no Karjeras nedēļas centrālajiem pasākumiem būs tiešsaistes diskusija skolotājiem, karjeras konsultantiem un vecākiem 27. oktobrī, kuras laikā moderatora Edija Boša vadībā tās dalībnieki diskutēs par paaudžu atšķirībām un ģimenes lomu karjeras izvēles jautājumos. Savukārt 28.oktobrī moderators Magnuss Eriņš vadīs tiešsaistes pasākumu jauniešiem, kurā piedalīsies karjeras eksperti un Latvijā zināmi uzņēmēji. Tajā ar savu pieredzi karjeras izvēlē dalīsies arī panākumiem bagāti jaunieši, kuru vidū ir pazīstamā volejboliste Tīna Graudiņa, mūziķe Patrisha un kosmosa tehnoloģiju izstrādātājs Roberts Gotvalds. 
 

Karjeras nedēļa nav iedomājama bez tās galvenajiem organizatoriem reģionos – Latvijas pilsētu, novadu un pašvaldību apvienību izglītības iestādēm un Profesionālās izglītības kompetences centriem (PIKC), kuri piešķir pasākumam nacionālu mērogu. Karjeras nedēļas laikā jauniešiem būs iespēja saņemt interesējošo informāciju un atbildes par karjeras izvēles jautājumiem no vietējiem uzņēmumu vadītājiem un karjeras konsultantiem, kā arī virtuāli paviesoties dažādu nozaru uzņēmumos. Karjeras nedēļas pasākumu mērķis ir veicināt atvērtu diskusiju vecāku, skolotāju, darba devēju un audzēkņus starpā, lai tādējādi atvieglotu karjeras izvēles procesu. 

Karjeras nedēļas laikā izglītības iestādēs Latvijā notiks arī dažādi citi ar profesijas izvēli saistīti pasākumi, virtuāla saziņa ar uzņēmumu un universitāšu pārstāvjiem, diskusijas, radošās darbnīcas un citas ar profesiju izpēti un iepazīšanu saistītas aktivitātes. Tāpat jauniešiem būs iespēja virtuāli paviesoties dažādās mācību iestādēs, saņemt interesējošo informāciju par studiju iespējām Latvijā un ārvalstīs, izzināt populāru profesiju aizkulises, kā arī saņemt praktisku informāciju par karjeras atbalsta veidiem un instrumentiem savu spēju un interešu izzināšanai. Ņemot vērā Covid-19 ierobežošanas pasākumus un attālināto mācību procesu skolās, liela daļa ar profesiju izzināšanu un karjeras plānošanu saistīto pasākumu notiks tiešsaistē, savukārt daļa tiks realizēti tuvāko mēnešu laikā pēc Karjeras nedēļas noslēgšanās, ņemot vērā epidemiologu rekomendācijas un atbildīgo iestāžu rīkojumus.

Pasākuma aktualitātēm un programmai var sekot līdzi vietnē viaa.gov.lv/karjerasnedela un sociālajos tīklos facebook.com/TavaiKarjerai, twitter/TavaiKarjerai. “Karjeras nedēla” tiek īstenota VIAA īstenota projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. To finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.


13.02.2020.
Pasākums „Stjuarta profesija” 
 
Nīcas  vidusskolā notika karjeras pasākums Nīcas, Rudes, Rucavas un Sikšņu 5. - 6. klases skolēniem, kurā tika izzināta stjuarta profesija.
Nodarbības ietvaros skolēni iepazinās ar profesionālu stjuarti, viņas karjeras stāstu, ikdienu, veicamajiem darba pienākumiem, darba instrumentiem, nepieciešamajām prasmēm un iemaņām šajā profesijā.
            Uzzināja, ka stjuartes profesija/darbs ir bijis lektores sapņu profesija jau no skolas laikiem. Tāpat tika noskaidrots, ka lai kļūtu par stjuarti ir vairāki būtiski nosacījumi un nepieciešamās prasmes – augums sākot no 1.60 m, ļoti labas svešvalodu zināšanas, peldēšanas, fiziskās sagatavotības, sevis pasniegšanas/prezentēšanas prasmes, komunikācija, augsta atbildības sajūta un citas. Profesionāle pastāstīja, ka stjuartiem obligāti ir jābūt 2 “aksesuāriem” – pildspalvai un pulkstenim, kas paredzēti ārkārtas situāciju gadījumā, kā arī iepazīstināja ar šīs profesijas priekšrocībām un trūkumiem.
            Skolēniem bija milzīga interese par šo profesiju, tika uzdoti ļoti daudz, dažāda veida jautājumi gan nodarbības laikā, gan vēl pēc tās.
Nodarbības notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Nīcas novada domes 
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva
karjera
 
karjera3
 
karjera2_1
 

23.01.2020.
Pasākums „Vizuālā tēla nozīme karjeras veidošanā” 


Nīcas vidusskolā notika izglītojošs karjeras pasākums Nīcas, Rucavas un Sikšņu skolas skolēniem no 8. - 9. klasei.
Meistarklases laikā skolēni tika iepazīstināti ar  profesionāli, viņas dzīves/karjeras stāstu, par to kā mainījušās profesijas, viņas vēlmes un prasmes dzīves laikā.
Uzņēmēja izglītoja skolēnus par vizuālā tēla ietekmi uz karjeru, par to, ka pirmais iespaids par cilvēku rodas pirmajās 30 sekundēs un tas ir ļoti svarīgs faktors.
            Profesionāle uzsvēra vizuālā tēla nozīmi kā vienu no veiksmīgas karjeras veidošanas paņēmiena, tādējādi atstājot veiksmīga cilvēka tēlu/iespaidu. Tika diskutēts par to, ka klasika un biznesa krāsas vienmēr būs modē un to vajadzētu izvēlēties dodoties uz darba interviju vai pārrunām. Skolēni tika mudināti domāt gan par dreskodu (dress code), gan mācību nozīmi, dažādām prasmēm, vizuālo tēlu, to ietekmi un saistību ar reālo dzīvi. 
Nobeigumā skolēni atzina, ka šī ir bijusi ļoti interesanta, vērtīga un noderīga meistarklase. Uzzināto, par vizuālo tēlu, noteikti ņemšot vērā ne tikai veidojot savu karjeru, bet arī ikdienā. Meistarklase notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva

karjera2

 

Karjera


19.12.2019.
Pasākums "Veiksmīgas karjeras pamatprincipi" 
 
                   Lekcijas ietvaros skolēni  iepazinās ar profesionālu savas studijas vadītāju, rakstnieci, dažādu metožu izveidotāju un pārmaiņu izaugsmes treneri. Skolēni tika mudināti apgūt metodes, kā pilnveidot karjeras vadības prasmes, lai spētu patstāvīgi pieņemt ar turpmāko dzīvi un izglītību saistītus, veiksmīgus lēmumus. Lekcijas laikā profesionāle aicināja skolēnus domāt par dažādām savas dzīves jomām, prasmi vadīt savas domas un prātu, kā arī mīlēt sevi – uzņemoties atbildību par savu rīcību, dzīvi.
                   Lekcijas mērķis bija, rosināt skolēnus domāt par savas dzīves atbildīgu, veiksmīgu un jēgpilnu vadīšanu, mērķu izvirzīšanu, savu stipro un vājo pušu apzināšanu, dažādu metožu pielietošanu praktiskā darbībā.
Lekcija notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.


Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva

PR
 
PR1

Pasākums "Neparastas profesijas kurpēs"

 Rucavas un Sikšņu pamatskolas 1.- 4.klases skolniekiem 25.novembrī notika karjeras pasākums. Nodarbības laikā īsi tika sniegtas teorētiskās zināšanas par neparasto profesiju – kanisterapeits. Skolēni noskaidroja kas ir kanisterapeits, ko viņš dara, kādas ir šajā profesijā nepieciešamās prasmes, iemaņas un īpašības. Iepazinās ar galveno varoni suni - terapeitu Alfiju un vēl 3 jaunākiem, nepieredzējušākiem suņiem. Uzzināja, ka arī suņiem ir nepārtraukti jāmācās un jākārto eksāmens, lai pierādītu savu gudrību, profesionalitāti un prasmi būt noderīgam cilvēka palīgam, un draugam.
            Turpinājumā skolēniem bija iespēja kopā ar profesionāli darboties praktiski, izmēģināt dažādas profesionāļa piedāvātas metodes un paņēmienus, iejusties profesionāļa lomā. Nobeigumā tika uzdoti dažādi jautājumi un fotogrāfēšanās kopā ar mīluļiem.
 
Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva
proj_1
 
proj 2
 
proj 3
 

Karjeras nedēļas noslēgums!
 
Karjeras nedēļas pasākumos no 14. līdz 18. oktobrim 83 Latvijas pilsētās un novados piedalījās vairāk nekā 137 000 jauniešu. Latvijas skolās notika dažādi ar karjeras izvēli un nākotnes profesijām saistīti pasākumi.
Vienā no karjeras pasākumiem "Es būšu..."piedalījās arī jaunāko klašu Nīcas, Rudes, Sikšņu un Rucavas skolas skolēni, izsapņojot un zīmējot savu nākotnes profesiju. Paldies klašu audzinātājām par iesaistīšanos un sadarbību!
Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva
 
Pr
 
Pr3
 
Pr4
 
Pr5
 
Pr6
 
Pr2

28.10.2019
Pasākums "Profesiju aizkulises"
 
Praktiskās nodarbības/karjeras ekskursijas laikā skolēni iepazinās ar teātra profesiju aizkulisēm, darba vidi, tajā strādājošo, ļoti daudzo un dažādo profesiju pārstāvjiem un viņu ikdienu. Noskaidroja, ka teātrī strādā sākot no sētnieka un beidzot ar rakstnieku, butaforistu, skaņu un gaismas operatoru, scenogrāfu, kostīmu mākslinieku, dekorāciju meistaru, ģērbēju, grimmētēju, režisoru u.c. Skolēniem diskusijas laikā un iejūtoties dažādu profesiju/lomu tēlos, bija iespēja noskaidrot kādas prasmes un īpašības nepieciešamas šajā nozarē strādājošajiem pārstāvjiem. Liels bija pārsteigums, kad uzzināja, ka aktieriem visas savas un arī savu kolēģu lomas ir pašiem jāzin no galvas, jo teātrī vairs nav suflieris.
            Nobeiguma daļā liela daļa skolēni  atzina, ka par daudz dažādām lietām nebija pat iedomājušies. Piemēram, par to cik patiesībā sarežģīti un vienlaikus interesanti norit teātra darbinieku ikdiena, cik tas ir smags un atbildīgs darbs, jo ikdienā apmeklējot teātra izrādes, tas no malas šķiet pavisam savādāk.
 
Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva
in 2
 
In
 
in 3

17.10.2019 
Karjeras nodarbība "Viss ir Jūsu pašu rokās" 

Nodarbībās skolēni noskaidroja ar ko nodarbojas un ko nozīmē “Coworking Liepāja”. Tika daudz diskutēts par to, kas ir uzņēmējs, kādām prasmēm,spējām un kompetencēm viņam jāpiemīt. Skolēni uzzināja, ka ļoti svarīga biznesā ir pati ideja, kaislīga vēlme un aizrautība ar šo ideju, vēlme palīdzēt sabiedrībai. Uzņēmējs atgādināja, ka lai neizdegtu, ļoti svarīgi ievērot balansu it visā – 8 stundas miegam, 8 stundas darbam un 8 stundas ģimenei.
            Kā viena no galvenajām prasmēm tika akcentēta prasme sarunāties, komunicēt un piesaistīt klientus. Lektors uzsvēra, ka uzņēmējdarbību var salīdzināt ar futbolu, kurā katram sava vieta un loma, taču vadītājs ir kā pussargs, kurš pārrauga visu futbola laukumu. Jaunieši aktīvi iesaistījās diskusijās, domāja, meklēja atbildes uz uzņēmēja uzdotajiem jautājumiem.
 
 
Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva
proj

15.10.2019
Pasākums "Uz karjeras sliekšņa"
 
          Karjeras nodarbībās/darbnīcās Nīcas vidusskolēni kopā ar profesionālu vadītāju un uzņēmēju  diskutēja par to, kā neapjukt daudzajās profesijās un to, kā izvēlēties īsto un piemērotāko sev. Skolēni atraktīvā veidā noskaidroja jaunāko nākotnes profesiju iespējamību, neizzūdošās profesijas, kā arī savu spēju un talantu attīstības nozīmi mūsdienās. 
            Tika diskutēts par nākotnes karjeras izvēles faktoriem, par to, vai profesiju izvēlas visam mūžam?! Tika noskaidrota atbalsta loma karjeras izvēlē, kā arī tas, kas šobrīd ir pieprasīts darba tirgū un kāda ir reālā darba tirgus situācija. 
            Interesanta bija jauniešu veidotā karjeras skala, uz kuras katram bija jāatrod sava vieta no procentuālā karjeras pieņemtā lēmuma viedokļa. Skolēni strādāja gan individuāli veidojot savu karjeras vairogu, gan grupās izmantojot asociatīvās kārtis, prezentēja un pamatoja savas izdarītās izvēles un viedokļus. Nodarbības notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva
nic1
 
nic2
 
nic3
 
nic4

14.10.2019

"Vīzijas un mērķi kā neatņemama karjeras veidošanas sastāvdaļa" 


Karjeras nedēļa Nīcas vidusskolas, Rucavas un Sikšņu pamatskolas jauniešiem iesākās ar personīgās izaugsmes trenera A. Daumes vadītu nodarbību, kuras laikā skolēni apguva metodes kā pilnveidot karjeras vadības prasmes, lai spētu patstāvīgi pieņemt ar turpmāko izglītību saistītus lēmumus.
             Nodarbības mērķis bija rosināt skolēnus domāt par savas dzīves atbildīgu vadīšanu, par sapņu atšķiršanu no fantāzijas, par dzīves mērķiem un to saistību ar izglītību. Skolēni mācījās noteikt, izvirzīt gan savas dzīves problēmas, gan mērķus, definējot tos vai uz papīra, vai ierakstot sava telefona piezīmēs. Tāpat skolēni tika  arī mudināti domāt par vizualizācijas nozīmi mērķu sasniegšanā, par smagu darbu, lai sasniegtu mērķi, par ticību un neatlaidību virzoties uz savu mērķi. Pasākuma nobeigumā bija iespēja uzdot jautājumus profesionālim. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

nic

Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


"Es - jaunais ķīmiķis"

Nīcas vsk. un Rudes sākumskolas 1. - 4. klases skolēniem 5. martā notika karjeras pasākums. Nodarbību ietvaros skolēni iepazinās ar ķīmiķa profesiju un noskaidroja kā veiksmīgāk plānot karjeru. Skolēni uzzināja, kāda izglītība, prasmes, mācību priekšmeti jāapgūst, kādām īpašībām jāpiemīt, lai kļūtu par ķīmiķi. Skolēni tika iepazīstināti ar galvenajiem darba pienākumiem, darba vidi, darba instrumentiem, tika noskaidrots kāda veida uzņēmumos var strādāt šīs profesijas pārstāvis un kādas prasmes nepieciešamas, lai apgūtu konkrēto profesiju.
Praktiskās nodarbības laikā skolēniem bija iespēja pašiem iejusties ķīmiķa lomā – tika pētītas ķīmiskās reakcijas un vielu agregātstāvokļa maiņa, darbošanās laikā tika pielietoti ķīmiķa profesijai raksturīgi darba instrumenti - cimdi, cepures un dažādas mērierīces.  Noslēguma daļā skolēni izvērtēja savu atbilstību un prasmes ķīmiķa profesijai, uzdeva sev interesējošus jautājumus. Nodarbības notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva

IMG_20190305_094857

 

IMG_20190305_105448

 

IMG_20190305_095815

 

IMG_20190305_095300


11.04.2019.
„Sociālā uzņēmējdarbība” 

11. aprīlī Nīcas vidusskolēniem 10. - 12. klasei notika karjeras pasākums, kurā skolēni uzzināja, ko nozīmē sociālā uzņēmējdarbība, ar ko tā nodarbojas. Tika noskaidrots, kas ir nepieciešams uzņēmējam, lai veiksmīgi un mērķtiecīgi attīstītu uzņēmumu šajā sfērā. Skolēni uzzināja, ar cik daudz un dažādiem profesiju pārstāvjiem uzņēmējam katru dienu kopā jāstrādā, lai šāda veida uzņēmums spētu pastāvēt un veiksmīgi attīstītos.
Jaunieši tika mudināti domāt par nepieciešamo izglītību, prasmēm, mācību priekšmetiem un īpašībām kādām jāpiemīt, lai kļūtu par sociālo uzņēmēju. Lekcijas laikā tika uzdoti dažādi, interesējoši jautājumi un gūtas atbildes. Lekcija notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.


Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva

IMG_20190411_142129

 

IMG_20190411_135519


21.03.2019.

 Karjeras pasākums "Mana tēla pilnveide"

21. martā Rucavas un Sikšņu pamatskolas 5. – 6. klases skolēni apmeklēja Liepājas Jauniešu mājukurā skolēni iepazinās ar improvizācijas teātra speciālista dzīves un karjeras stāstu.  Tika veidota izpratne par publiskās uzstāšanās nozīmi un nepieciešamību sevis kā profesionāļa prezentēšanai, gatavojoties darba intervijai. Izmantojot improvizācijas metodes, skolēniem bija iespēja novērtēt sev piemītošās, publiskās uzstāšanās prasmes. Tādā veidā skolēni apzināja savas stiprās un vājās puses, un pēc tam, tās pilnveidoja darba intervijas simulācijās, iejūtoties dažādās lomās un izspēlējot dažādas dzīves situācijas. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.


Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva

 

IMG_20190321_131752

 

IMG_20190321_125740

 

IMG_20190321_122355-1

 


KAA pasākums "Es pētu savas karjeras vadības prasmes"

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, 18. februārī Nīcas vsk. notika pašizpētes nodarbības 7. un 8. klases skolēniem ar lektori, uzņēmēju Jolantu Priedi. Nodarbības ietvaros notika kouča spēle, kuras mērķis bija pilnveidot skolēnu karjeras vadības prasmes, pielietojot koučinga metodes.
Skolēni, izmantojot koučinga spēli, stāstīja par savu nākotni un nodarbošanos. Skolēni darbojās, strādājot pa grupām un izmantoja projektīvās kārtis, ar kuru palīdzību grupu dalībnieki veidoja profesionālās dzīves stāstu. Viens no skolniekiem veidoja stāstu no attēliem, bet  pārējie grupas dalībnieki stāstīja šo stāstu, tajā akcentējot prasmes, spējas, profesijas. Stāsta veidotājs to pierakstīja, pēc tam stāsts tika papildināts ar vārdiem, no kuriem bija radoši jāizdomā prasmes un papildinoši jautājumi stāsta noslēguma veidošanai. Noslēgumā stāsta veidotājs varēja izstāstīt savu versiju par prasmēm un nākotnes profesijām, kopīgi tika veidots stāsta nosaukums.

Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva
IMG_20190218_140636
 
IMG_20190218_131026 
 
 

27.12.2018.

"Iniciācijas nozīme jauniešu dzīvē"


Lekcijas ietvaros, profesionālās izaugsmes treneris Aleksis Daume, pilnveidoja izpratni, ko nozīmē briedums un kas ir iniciācija. Mudināja skolēnus aizdomāties par to, cik svarīgi, bet vienlaikus grūti ir pārkāpt kādu noteiktu dzīves, karjeras slieksni, "izkāpt" no mums katram tik ērtās komforta zonas!  Lektors skolēniem pilnveidoja izpratni par brieduma nozīmi dzīves un karjeras mērķu izvirzīšanai un sasniegšanai. Stāstīja, cik daudz un dažādas iespējas ir dotas jauniešiem gan skolās, gan Latvijā kopumā, aicinot to novērtēt un izmantot.
Lekcijas laikā bija vērojama skolēnu interese, dalīšanās ar savām domām un sajūtām par lektora teikto.
Lekcijas beigās skolēni personīgi devās pie lektora, lai pateiktu paldies par dzirdēto, saprasto un tik aktuālo informāciju jauniešiem! Lekcija notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva

Nr.1

 

Nr.6


23.11.2018.
Karjeras pasākums "Amatniecība un amatnieki" 

 Rucavas un Sikšņu pamatskolas 1. - 4. klases skolēni projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros devās
uz Liepāju, Liepājas Amatnieku namu. Skolēni iepazina amatnieku profesiju, profesijai nepieciešamās prasmes un ikdienu. Amatnieku darbnīcās skolēni guva zināšanas par dažādu amatnieku darba specifiku un iejutās amatnieka lomā, arī praktiski darbojoties 4 dažādās darbnīcās:
1. Dzintara apstrāde.
2. Klūdziņu pīšana.
3. Sveču liešana.
4. Šūšana.
Nobeiguma daļā skolēniem bija iespēja uzdot amatniekiem sev interesējošus jautājumus.


Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva
Nr.2
 
Nr.8

 
"Motivācijas nozīme karjeras veidošanā"

15. novembrī Nīcas vidusskolā 8. - 9. klašu skolēniem notika pasākums - lekcija:"Motivācijas nozīme karjeras veidošanā".
             Lekcijas ietvaros skolēniem tika sniegtas zināšanas par to, kas ir motivācija, par apkārtējo ietekmi uz motivāciju. Tika diskutēts par to, kāda ir motivācijas nozīme karjeras veidošanā, kā izvirzīt un sasniegt mērķus, kā iegūt motivāciju pilnveidot sevi. Skolēni tika mudināti uzņemties atbildību par sevi, savu dzīvi, karjeru.
              Lektors, izmantojot personisko pieredzi, aicināja domāt par izglītības nozīmi, akcentējot mūžilgas formālas un neformālas izglītības ietekmi personības pilnveidošanā. Tādā veidā skolēni tika aicināti domāt par dažādu zināšanu un prasmju nepieciešamību, to attīstīšanu.  Lekcijas noslēgumā lektors nodrošināja atgriezenisko saiti, atbildot uz skolēnu interesējošiem jautājumiem. Nodarbība notika Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
 
Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva

IMG_20181115_110221
 
IMG_20181115_110207 


  Pasākums "Mana karjera sportā"
 
Nīcas vidusskolā 29.01.19 projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, viesojās  hokeja kluba menedžeris Kaspars Repšs, vārtsargs Kristaps Nazarovs un sabiedrisko attiecību vadītāja Sanita Austere.  
Nodarbību laikā Nīcas vsk. un Rudes sākumskolas 5. - 6. klases skolēni iepazinās ar profesionāla sportista dzīves gājumu, uzzināja, ko nozīmē profesionāla sportista karjera, kādas ir izaugsmes iespējas sportā. Skolēni tika iepazīstināti ar sportista karjeru hokejā, ar šīs profesijas plusiem un mīnusiem, hokeja specifikāciju, ekipējumu, treniņu nozīmi un komandas darbu, kā neatņemamu karjeras vadības sastāvdaļu. 
 Liels bija skolēnu prieks par iespēju pielaikot hokejista specapģērbu, paņemt to rokās, izpētīt un sajust to reālo smagumu. Visas nodarbības laiku bija vērojama skolēnu, jo īpaši puišu lielā interese par šo sporta veidu un nepieciešamajām prasmēm, ļoti daudz tika uzdoti dažādi, interesējoši jautājumi. Skolēni uzzināja, ka viss hokeja ekipējums sver aptuveni 20 kg,kas nāk klāt vēl sportista svaram. Noskaidroja, ka sportistam jāapzinās dažādu traumu, risku iespējamība, jābūt ļoti disciplinētam un dzīvē no daudz kā jāatsakās, lai sasniegtu savu mērķi.

Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva
8
 
14-1