Pieaugušo izglītība

Pieaugušo izglītības metodiķe
Kristīne Kopštāle, tālr.63452256, 29560068
Nīcas novada domes 2. stāvs, 14. kabinets

 

Uz visām nodarbībām, lūdzu, iepriekš pieteikties!
Tas ir svarīgi, lai sagatavotu materiālus, piemēroti iekārtotu telpu u.tml.- lai ikviens justos gaidīts.

Laipni aicinu izteikt priekšlikumus, ko vēl vēlētos apgūt!

Skatīt fotogrāfijas


Interešu un neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība


AKTUĀLĀS NODARBĪBAS

Skatīt mājas lapas sadaļā AFIŠA


PAR NĪCAS NOVADA PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS CENTRU

Nīcas novada Pieaugušo izglītības centrs (PIC) ir pieaugušo neformālās izglītības iestāde, kas piedāvā tālākas izglītošanās iespējas personām, kuras dzīvo Nīcas noavadā.

PIC vēsture. Nīcas PIC no 2001. gada darbojās kā Nīcas novada domes struktūrvienība. Centra koordinatore no 2001. līdz 2012. gada martam bija Gunita Šime. Sākot ar 2012. gada 1. martu šo sfēru Nīcas novadā koordinē pieaugušo izglītības metodiķe Diāna Ansule. Savukārt, 2016. gada 11. aprīlī Nīcas novada dome pieņēma lēmumu par jaunas neformālās izglītības iestādes dibināšanu, izstrādājot Pieaugušo neformālās izglītības iestādes “Nīcas novada Pieaugušo izglītības centrs” nolikumu. Centra reģistrēšana ir svarīga un vajadzīga, lai varētu izdot izglītības dokumentus apmeklētājiem par PIC apgūtām mācību programmām, startēt dažādos ES projektu konkursos, kā arī gūt finansējumu no valsts pieaugušo izglītības procesa nodrošināšanai.

Nīcas novada PIC mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu pieaugušo izglītības piedāvājumu un pieejamību iedzīvotājiem, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, iepriekšējās izglītības, dzīves vietas novadā, ienākumu līmeņa un etniskās piederības, kā arī līdzdarboties pieaugušo izglītības sistēmas attīstīšanā un mūžizglītības politikas veidošanā.

Nīcas PIC uzdevumi:

  • pārzināt un koordinēt pieaugušo izglītību novadā, veidojot sadarbības sistēmu ar iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem, kā arī ar citu novadu un republikas izglītības un izglītības atbalsta iestādēm, kā arī ar ārvalstu izglītības un izglītības atbalsta iestādēm, informācijas un pieredzes apmaiņai, un kopīgu projektu realizēšanai;
  • organizēt projektu izstrādi pieaugušo izglītības piedāvājuma un pieejamības uzlabošanai, kā arī koordinēt to īstenošanu;
  • organizēt pieaugušo izglītības mācību procesu, izstrādājot un pilnveidojot mācību programmas, nodrošinot mācības pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai;
  • rīkot seminārus, kursus, nometnes, lekcijas un citus papildizglītības pasākumus;
  • informēt iedzīvotājus par pieaugušo izglītību;
  • nodrošināt sabiedrību ar informāciju masu medijos par pieaugušo izglītības aktualitātēm un iespējām.