SAULRIETA SOLIŅI BERNĀTOS

Katru gadu dzejnieka Imanta Ziedoņa fonda biedri – Rīgas mūziķi un mākslinieki – rīko sabiedriskas talkas fonda un vietējiem radošajiem ļaudīm ar mērķi – iepazīties, kopīgi strādājot. Šogad talka notika Bernātu pludmalē, kur tapa deviņi saulrieta soliņi. Darbā iesaistījās Liepājas Mākslas un Mūzikas skolu audzēkņi, kā arī Nīcas novada radošie jaunieši: Ingus Eglītis, Anete Veidele, Evija Otaņķe, Endija Štāle, Lauris Sils un pašvaldības darbinieki: Dace Vecbaštika, Diāna Ansule, Jānis Ausējs, Edgars Priede. Turpinājumā viesu namā “Chill Inn” notika futbola mačs un noskaņu koncerts. Skatīt fotogrāfijas

SAŅEM NODERĪGU TEHNIKU

Nīcas tūrisma informācijas centrs un Senlietu krātuve Latvijas-Lietuvas pārrobežu projekta ietvaros saņēma ikdienā ļoti noderīgu tehnisko aprīkojumu.  Ikdienā visbiežāk tūrisma koordinatore Dace Vecbaštika lietos datoru un printeri, bet tagad ir dators arī tūristu lietošanai. Dažādos pasākumos ļoti nepieciešams ir projektors, ekrāns un portatīvais dators, bet skeneris īpaši noderīgs ir senlietu krātuves vadītājai Gitai Vanagai, lai saglabātu dažādus dokumentus un fotogrāfijas.

NĪCAS RAKSTU DOBĒ MAINĪJUŠIES GADALAIKI

Jaunajā Nīcas rakstu dobē novada centrā, kas pavasarī priecēja ar košiem krokusiem, narcisēm, tulpēm un hiacintēm, mainījušās krāsas. Daiļdārznieces Ingas Šenfeldes vadībā šodien tika sastādītas vasaras puķes – dažādu krāsu samtenes un ledenītes. Krāsas, protams, atkal košas, jo Nīcas josta un arī citi nīcenieču rokdarbi nekad nav bijuši vienmuļi. Par to var pārliecināties, ielūkojoties Senlietu krātuves pūra lādē. Skatīt fotogrāfijas

BĒRNI ROSĀS MUIŽAS PARKĀ

1.jūnijā Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas ietvaros pie novada bērniem viesojās Liepājas ceļojošais leļļu teātris “Maska”. Vairums bērnu un viņu vecāki ar interesi noskatījās izrādi “Draudzēsimies”, bet pēc tam kopā ar atraktīvajām lellēm gāja rotaļās. Skatīt fotogrāfijas

INTERESĒJAS PAR UZŅĒMĒJU PROBLĒMĀM

1.jūnijā Nīcas novadā viesojās laikraksta “Latvijas Avīze” žurnāliste Ilze Būmane, lai aprunātos ar vietējiem uzņēmējiem par plānoto projektu, kas ilgs divu gadu garumā. Tā ietvaros laikrakstos “Latvijas Avīze”, “Praktiskais Latvietis”, “Mājas Viesis” un “Agrotops” tiks atspoguļots labais, kas notiek visos 110 Latvijas novados. Lai projekts dotu reālu labumu uzņēmējdarbības attīstībai, plānots katrā novadā rīkot ministru un Ministriju vadošo speciālistu tikšanās ar uzņēmējiem, kā rezultātā tiktu veiktas izmaiņas likumdošanā. Šajā dienā žurnāliste ar fotogrāfu arī apmeklēja Otaņķu pagasta “Otaņķu” mājas, kur vēroja maizes cepšanas procesu un izzināja senās cepēju gudrības.

IEPAZĪSTAS AR PULCIŅU DARBU

Nīcas vidusskolā pēdējās mācību gada dienas pirmajā stundā notika skolēnu iepazīšanās ar interešu izglītības pulciņu darbu. Tika prezentēti vairāk nekā 20 pulciņi. Tā bija laba iespēja, lai apsvērtu, kur nākošajā gadā lietderīgi pavadīt laiku ārpus mācībām. Skatīt fotogrāfijas

PIRMĀ VIETA KONKURSĀ

28.maijā Nīcas jaunās solistes Ulrika Kaire un Justīne Siksna kopā ar savu skolotāju Inesi Egli Grobiņas pilsētas svētku ietvaros piedalījās ASV un Grobiņas luterāņu draudžu rīkotajā konkursā “Dziedi tam Kungam”. Konkurss tika rīkots trīs vecuma grupām. Meitenes startēja vidējā grupā un ieguva 1.vietu. Inese Egle bija gandarīta ne vien par savu audzēkņu panākumiem, bet arī par konkursā valdošo gaišo un labvēlīgo attieksmi citam pret citu. Skatīt fotogrāfijas

PAŠDARBNIEKI ATKLĀJ JAUNUS TALANTUS

Nīcas novada 12 pašdarbības kolektīvi – 230 dziedātāji un dejotāji – jau ilgāku laiku nopietni gatavojās, lai 28.maijā Nīcas kultūras namā uzstātos pašdarbības kolektīvu pasākumā “Re, kā te smiekli skan, Pasaulīt!”. Viņi lieliski iejutās sev netipiskos tēlos, piemēram, kā rokgrupas, instrumentālisti, “bērnu” deju kolektīvi utt. Novada pašdarbniekiem šī bija ļoti spraiga, pasākumiem bagāta sezona, kura vairumam nebeigsies arī vasarā, tādēļ tika sveikti visi kolektīvi un viņu vadītāji. Humora pilnie priekšnesumi mijās ar dančiem grupas “Piemare” mūzikas pavadījumā. Skatīt fotogrāfijas

TŪRISMA UZŅĒMĒJI GŪST PIEREDZI LIETUVĀ

Latvijas-Lietuvas pārrobežu projekta ietvaros 27.maijā novada tūrisma uzņēmēji devās pieredzes apmaiņas braucienā pie kolēģiem Lietuvā, kur tika viesmīlīgi uzņemti. Tika apskatītas daudzveidīgas viesu mītnes un projekta gaitā tapušie objekti Klaipēdas rajona Gargždos, Priekulē un tuvākajā apkārtnē. Lietuvieši darbojas nopietni un ar vērienu. Jāatzīmē, ka Nīcas tūrisma informācijas centrs tapa šī projekta ietvaros.

Skatīt fotogrāfijas

 

SVEIC ČAKLĀKOS UN TALANTĪGĀKOS

24.maijā Nīcas novada skolu talantīgākie un centīgākie skolēni – olimpiāžu, konkursu, sporta sacensību uzvarētāji un viņu skolotāji pulcējās Nīcas kultūras namā, kur novada domes priekšsēdētājs Agris Petermanis un novada izglītības speciāliste Anda Veidele pasniedza domes naudas balvas, kopumā – 1164Ls. Klātesošos ar možu dziesmu sveica nākošie olimpiāžu uzvarētāji – bērnudārza „Spārīte” audzēkņi. Skatīt fotogrāfijas

NĪCENIEKI STARTĒ LIEPĀJAS REGATĒ

21.maijā vairāki nīcenieki veiksmīgi startēja SIA “Sofijas laivas” rīkotajās laivotāju sacensībās “Liepājas regate”. 2.vietu 19 kilometru garajā distancē no Bārtas tilta līdz Promenādei izcīnīja komanda “Dagmāra” – Dace un Māris Vecbaštiki. D.Vecbaštika slavēja, ka pasākums bijis labi organizēts un interesants. Skatīt fotogrāfijas

NĪCAS PAŠDARBNIEKI LĪVAS TIRGŪ

Atsaucoties liepājnieku aicinājumam, Līvas tirgū 20.maija pēcpusdienā sniegt koncertprogrammu devās pašdarbnieki trīs autobusos: Nīcas un Otaņķu etnogrāfiskie ansambļi, Nīcas sieviešu un vīru kori, Nīcas vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs „Nīca” un divi Nīcas vidusskolas tautas deju kolektīvi. Programmu saistoši, ar labu humora devu vadīja nīceniece Daira (Daira Eglīte) un no Īrijas ciemos atbraukusī agrākā nīceniece Inta (Indra Štube). Nīcenieki godam pārstāvēja savu novadu. Noslēgumā uzmanīgākie skatītāji nopelnīja novada uzņēmēju – SIA „O-Rika” un SIA „Piejūra” – dāvanas. Skatīt fotogrāfijas

VASARSVĒTKU IESKAŅAS KONCERTĀ

22.maijā jau septīto gadu Nīcā izskanēja Vasarsvētku ieskaņas koncerts ar dziesmām Dievam un priekam. Šogad, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, mūzika pieskandinja Nīcas kultūras namu, nevis baznīcu.  Tradīciju rīkot Vasarsvētku ieskaņas koncertu aizsāka Nīcas sieviešu kora diriģente Līga Amerika – Ansiņa. Bez viņas vadītā kora vēl uzstājās Nīcas vīru koris, Skuodas kultūras centra jauktais koris, Viļņas kamerkoris „Vieva” un Liepājas koris „Aija”. Savu sniegumu rādīja Nīcas jaunā mūziķu paaudze no Mūzikas skolas un vidusskolas. Skatīt fotogrāfijas

SĀK UZPOST NĪCAS MUIŽU

Uzsākta sociālās dzīvojamās mājas „Ārītes”, agrākās Nīcas muižas, rekonstrukcija. Būvdarbu īstenotājs ir SIA „Kurzemes krāsas”, kas uzvarēja iepirkumā ar zemāko piedāvāto cenu 84 062.65 Ls.  Pirmie darbi ir pamatu atrakšana, logu un durvju uzmērīšana, lai tos nodotu izgatavotājiem. Projekta ietvaros ēka piedzīvos pilnīgu ārējās fasādes rekonstrukciju ar nosiltināšanu, jumta, logu un durvju nomaiņu.  Ēku pieslēgs vietējam ūdensvadam un kanalizācijas tīklam, lai nodrošinātu projekta ietvaros izbūvētās tualetes darbību. Būvdarbu laikā mājas iedzīvotāji turpina ēku apdzīvot. Būvdarbus plānots pabeigt līdz š.g. 16. septembrim. Skatīt fotogrāfijas

LIEPĀJAS REGATES POSMS SĀKSIES PIE BĀRTAS TILTA

21. maijā norisināsies „Sofijas laivu” organizētās airu laivu sacensības „Liepājas regate 2011”, kuras finišēs Līvas ciemā pie viesnīcas „Promenade Hotel”, bet garākā distance sāksies pie Bārtas tilta. Sacensībās var piedalīties aktīvi cilvēki, kuri katrs pēc savām spējām un vēlmēm veiks dažāda garuma distances, kā arī startēs eko-etapā un pārbaudīs savu erudīciju viktorīnā par Līvas ciemu. Eko-ūdenstūrisma sacensībām ir vairāki atbalstītāji, tostarp SIA „Piejūra”. Dalībnieki vēl var pieteikties, bet līdzjutējus aicina bez pieteikšanās.

ĀTRĀS PALĪDZĪBAS BRIGĀDE IERADĪSIES ĀTRĀK

Plānots, ka ar 6.jūniju Nīcā ik dienas no pulksten 8 līdz 20 atradīsies neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde. Tas nodrošinās pieredzējušu mediķu ātrāku nokļūšanu izsaukuma vietā, izsaukšana – kā līdz šim, zvanot uz numuru 113.  Brigāde uzturēsies ambulances ēkā, telpās, kur kādreiz atradās veikals “Auda-T”. Pašvaldība piekritusi telpās veikt kosmētisko remontu un nodot bezatlīdzības lietošanā. Skatīt fotogrāfijas