RAKSTNIEKAM ĒRIKAM KŪLIM – 70

10.novembrī Liepājas Biedrības namā 70 gadu jubilejā tika godināts rakstnieks Ēriks Kūlis. Sveikt savu novadnieku īpašajā reizē devās kultūras nama direktore Diāna Ansule un Nīcas etnogrāfiskais ansamblis Mirdzas Pabērzas vadībā. Nīcenieki rakstniekam, kuram iznākušas jau 37 grāmatas, dāvināja ne vien skanīgas maizes dziesmas un īsti latvisku rupjmaizes kukuli, bet arī jestri apdziedāja. Skatīt fotogrāfijas

ATCERAS BRĪVĪBAS CĪNĪTĀJUS

Lāčplēša dienā tradicionāli Nīcas vidusskolas 9.klases skolēni apmeklē Brīvības cīnītāju atdusas vietas. Piemiņas brīdi Pankoka un Dzimtenes kapsētās vadīja Senlietu krātuves vadītāja Gita Vanaga. Tika nolikti ziedi un aizdegtas svecītes. Vakarā no Klampju ciema uz Pankoku kapsētu skolēni devās lāpu gājienā. Nīcas senlietu krātuvē līdz novembra beigām apskatāma izstāde „Latvijas varoņi-Lāčplēša cilts!”. Krātuves vadītāja Gita Vanaga aicina atsaukties tos, kuriem ir jebkāda informācija par Latvijas brīvības cīņu norisi un dalībniekiem, tālr. 26461735.

IECEĻ VIDUSSKOLAS DIREKTORI

Viens no domes sēdes darba kārtības jautājumiem bija Nīcas vidusskolas direktora izvēles komisijas virzītais jautājums par direktori iecelt L.Petermani. Sēdē atbalstošu viedokli pauda komisijas priekšsēdētājs A.Teteris, skolas arodbiedrības priekšsēdētāja A.Eglīte, direktora vietniece mācību darbā A.Šakale, Vecāku padomes priekšsēdētāja un deputāte D.Siksna, Vecāku padomes pārstāvis A.Vēliņš un skolnieces tēvs M.Dāle. Viedokli par direktora izvēli pauda arī deputāti M.Sīlis un M.Ābols. Ar 7 balsīm “par”, 1 atturoties un 3 nepiedaloties balsošanā, par Nīcas vidusskolas direktori iecēla Lāsmu Petermani.

SENIORI APGŪST DATORZINĪBAS

Projekta “Senioru ceļš” ietvaros, kas tiek īstenots sadarbībā ar Sieviešu tiesību institūtu, novada seniori apgūst datorzinības. Mūsdienu tehnoloģijas ikdienā ieņem arvien lielāku vietu, tādēļ gados vecākā paaudze cenšas neatpalikt. Ir vēlme iemācīties ne vien rakstīt un atrast vajadzīgo internetā, bet arī kārtot maksājumus, sarunāties Skypā un uzglabāt datorā fotogrāfijas. To visu māca skolotājs Arvils Roga.

DEPUTĀTI IEPAZĪST VIDUSSKOLU

7.novembrī Kultūras, izglītības, sporta un sociālo lietu komitejas sēde notika Nīcas vidusskolā ar mērķi redzēt uz vietas, ar ko vienīgā mūspuses vidusskola var lepoties un kādas ir aktuālākās vajadzības turpmāk. Pēc telpu apskates skolas administrācija un Skolēnu prezidents Sandis Svilis sniedza daudzveidīgu informāciju, kā arī atbildēja uz deputātu jautājumiem. Turpinājumā tika skatīti pārējie komitejas darba jautājumi. Klātesošie skolēni varēja vērot komitejas sēdes darba procesu. Skatīt fotogrāfijas

JŪRMALCIEMĀ ATSĀK VINGROT

Jūrmalciema kopa “Aizjomietes” atsākušas vingrošanas nodarbības. Tās reizi nedēļā sabiedriskā kārtā vada jūrmalciemniece fizioterapeite Arta Vecbaštika. Savu reizi nodarbības notiek uz paklājiem, citreiz uz krēsliem vai stāvus, domājot par atbilstošu ķermeņa slodzi. Gan pirms, gan pēc nodarbībām dalībnieces mēra pulsu. Visas vingrot nāk labprāt, jo pēc tam labāk jūtas. Pie tam, tā ir iespēja sapulcēties, aprunāties un uzlabot savu noskaņojumu. Skatīt fotogrāfijas

RUDĒ SĀK DARBOTIES ĢIMEŅU KLUBIŅŠ

29.oktobrī Rudes mazajā skoliņā uz pirmo tikšanos Ģimeņu klubiņā, neskaitot viesus, bija sapulcējušās 14 brīnišķīgas māmiņas. Idejas dzima „uz karstām pēdām”, tādēļ nolēma pulcēties  kopā jau pēc nedēļas, lai dalītos rokdarbu pieredzē. Tātad- visas radošās, čaklās darboties un mācīties gatavās-  tiek aicinātas tikties sestdien, 5. un 12. novembrī, plkst.17.00-18.30 Rudes mazās skoliņas 1. stāvā. Tiks turpinātas arī iesāktās sarunas par bērniem un pašiem. Skatīt fotogrāfijas

VEIKSMĪGI AIZVADĪTAS LAIVOTĀJU SACENSĪBAS

29.oktobrī veiksmīgi norisinājās SIA “Sofijas laivas” rīkotās laivošanas sacensības „Bārtas kartupelis 2011”. Tajās piedalījās necerēti liels dalībnieku skaits no dažādām Latvijas vietām –  70 cilvēki 33 laivās. No mūsu novada vislabāk veicās komandai “Dagmāra”- Dacei un Mārim Vecbaštikiem – 2.vieta. Tika ņemts vērā ne vien 20 kilometru pārvarēšanai izmantotais laiks, bet arī  erudīcija un precizitāte, atbildot uz jautājumiem par Nīcas novadu un uzspēlējot „kartupeļu bimbambolu”.   Dalībnieku omulību “Upeskrastos” nodrošināja mobilā Ponijpirts un Havjera Garsijas gatavotā maltīte.  Gita Vanaga un Alīda Vārna bija sagatavojušas izstādi „Bārtas upes vēsture”, lai ikvienam dalībniekam būtu iespēja papildināt zināšanas. Skatīt fotogrāfijas

SVINĪGA ĢERBOŅA PASNIEGŠANAS CEREMONIJA

Lai veicinātu Latvijas novadu un pagastu identitātes simbolu atpazīstamību, kā arī nostiprinātu iedzīvotāju piederības sajūtu savai dzimtajai vietai, Valsts prezidents Andris Bērziņš aizsāka jaunu tradīciju – novadu un pagastu ģerboņu svinīgu pasniegšanas ceremoniju „Pašvaldību ģerboņu svētki”. Nīcas novads bija viens no pirmajiem, kam 25.oktobrī Rīgas pilī tika pasniegts oficiāls apliecinājums ģerboņa saskaņojumam. Pasākumā mūsu novadu pārstāvēja un prezentēja domes priekšsēdētājs Agris Petermanis, kultūras nama direktore Diāna Ansule un Nīcas tautastērpos saposušās Nīcas vidusskolas vokālā ansambļa dalībnieces: Justīne Šmiukše, Elīza Stilve, Amanda Strēle, Sabīne Pūķe un Viktorija Lieķe. 30.oktobrī plkst.10.10 pasākumu varēs vērot TV7, atkārtojums 3.novembrī plkst. 8.55.  Skatīt fotogrāfijas

SKOLĒNU VALDE PLĀNO DARBU

Neskatoties uz to, ka sākušās skolēnu brīvdienas, 24.oktobrī Nīcas vidusskolas Skolēnu valdes 5.-12.klašu skolēni draudzīgi iesaistījās semināra “Darbības plānošana” gaitā. Darba kārtībā bija Skolēnu valdes darbības mērķu un uzdevumu izvirzīšana, darbības virzienu apzināšana, gaidāmo svētku plānošana. Semināru vadīja direktora vietniece Lāsma Petermane, darbā palīdzēja bibliotekāre Līga Filaka, kultūras nama direktore Diāna Ansule un pavāre Tatjana Geslere. Skolēni atzina, ka paveikts labs darbs – noskaidrojuši savus turpmākos darbus, sadalījuši pienākumus un labāk cits citu iepazinuši. Skatīt fotogrāfijas

VISLABĀK GARŠO KARTUPEĻU ŠĶIRNE “LAURA”

20.oktobrī Nīcas vidusskolā notika 33. un, iespējams, pēdējā Kartupeļu balle, kurā tika degustētas desmit mazpulcēnu izaudzētās kartupeļu šķirnes. Par visgaršīgākajiem tika atzīti kartupeļi: “Laura”, “Brasla” un “Ķeizars Vilhelms”. Mazpulka ilggadējā vadītāja skolotāja Dzidra Grīnberga novērojusi, ka skolēnu un pieaugušo gaume atšķiras – pieaugušie labāk izvēlas miltainākus kartupeļus, bet skolēni – tieši tiem liek zemāku vērtējumu. Šī gada rezultāts esot mazliet pārsteidzis. Ballē možu noskaņu starp vareno mielošanos radīja Kartupeļu karalis ar svītu, dziedātāji un dejotāji, kā arī īpašās kartupeļu kūkas baudīšana. Šoreiz īpaši tika godināta klusā, bet ļoti darbīgā skolotāja Dz.Grīnberga, kas tagad dodas pelnītā atpūtā. Skatīt fotogrāfijas

ORGANIZĒ FUTBOLISTU APMĀCĪBAS

Sadarbojoties ar Liepājas rajona sporta skolu, Nīcā tiek organizētas apmācības futbolā divām vecuma grupām. Nodarbības notiks 3 reizes nedēļā – otrdienās, ceturtdienās un sestdienās. Pirmā nodarbība un tikšanās ar vecākiem Nīcas vidusskolas sporta zālē (ieeja no stadiona puses) notiks otrdien, 25.oktobrī: 1.un 2.klases bērniem – plkst.16.30;  5 un 6 gadus veciem bērniem– plkst.18.00. Nodarbību apmaksai noteikts vecāku līdzmaksājums – 10Ls/mēnesī. Nodarbību  maksa  samazināma,  pamatojoties  uz  vecāku  iesniegumu: ja  no  vienas  ģimenes  nodarbības apmeklē  2  bērni  – par  25%  par  katru  dalībnieku; ja  no  vienas  ģimenes  nodarbības apmeklē  3 vai  vairāk  bērni  –  par  40%  par  katru  dalībnieku;  ģimenei,  kam  piešķirts  trūcīgās  ģimenes  statuss. Pieteikties pie trenera Ingus Lukoviča – 28225851 vai sporta metodiķa Andra Malkeviča – 26174896.

AICINA IETEIKT GADA NOVADNIEKU

Gaidot Latvijas dzimšanas dienu, par tradīciju ir kļuvis atskatīties uz gadā paveikto un izvērtēt ļaužu labos darbus. Šis ir īstais laiks teikt labus, cildinošus un sirsnīgus vārdus par saviem līdzcilvēkiem. Jau trešo gadu esam kopā vienā novadā. Šogad tiks nominēts viens cilvēks katrā nominācijā: „Gada novadnieks” „Par mūža devumu Nīcas novadam”, „Labais darbs Nīcas novadam”. iedzīvotāju aizpildītās anketas un vēstules tiks gaidītas līdz 28.oktobrim. Esiet atsaucīgi! Skatīt nolikumu Ko esam godinājuši līdz šim

ZIEDO 15,84 LITRUS ASIŅU

19.oktobrī Nīcas ambulance notika asins donoru diena. Liepājas Asins sagatavošanas nodaļas vadītāja Guna Zeme  un nodaļas centra medicīnas darbinieces, kā arī Nīcas ambulances vadītāja Inata Štāla saka paldies 34 donoriem, tostarp deviņiem 12.klases skolēniem, kas kopā nodeva 15,84 litrus asiņu. Tā ir ļoti svarīga misija, jo ik dienas dažādu operāciju veikšanā tiek patērēts litriem asiņu. Pavasarī Nīcas ambulancē plānots atkal rīkot donoru dienu, aicinot atbalstīt asins ziedošanu cildenam mērķim.

FILMĒ JAUNOS SPECIĀLISTUS

6.oktobrī Nīcā viesojās Latvijas televīzijas filmēšanas grupa, lai sagatavotu sižetu par Eiropas sociālā fonda īstenotā projekta “Speciālistu piesaiste Nīcas novada pašvaldības administrācijas kapacitātes stiprināšanai” gaitu un lietderību. Projekta ietvaros Nīcas novada domē strādā projektu vadītāja Laura Pakule-Krūče, teritorijas plānotāja Evita Kalēja un ekonomiste Sandra Laimiņa. Tiek veidots raidījumu cikls par vairākiem Eiropas Savienības struktūrfondu projektiem. Sižetu LTV1 varēja skatīties 19.oktobrī plkst.21.18; atkārtojums 20.oktobrī plkst.10.33 un 18.28, kā arī tepat – mūsu mājas lapas VIDEO sadaļā.

AICINA IESAISTĪTIES PĒTĪJUMA GRUPAS DARBĀ

Mūsu apkārtnes astoņos novados notiek vērienīgs pētniecības projekts par tūrisma, kas saistīts ar zivsaimniecību un ūdeņiem, attīstības iespējām. Pētījuma mērķis ir apzināt šo  novadu potenciālu tūrisma attīstībai. 20. oktobrī pulksten 16-18 Nīcas novada domē notiks novada iedzīvotāju, pašvaldības un uzņēmēju fokusa grupas tikšanās. Līdz šim pētniecības procesā ir iesaistīti par tūrisma attīstību atbildīgie speciālisti, tomēr ir ļoti svarīgi saprast iedzīvotāju un uzņēmēju spēju un vēlmi iesaistīties ar ūdeni un zivsaimniecību saistīta tūrisma attīstībā, ir svarīga Jūsu dalība un jūsu paustais viedoklis novada fokusā grupā. Lasīt vairāk Darba kārtība